Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

26.1.2021

Imieniny

Tytusa, Tymoteusza, Michała

Wyszukiwarka

Nawigacja

  • Ważne komunikaty

Treść strony

  • Komin z dymem zanieczyszczającym powietrze

Kary za zanieczyszczanie powietrza

W dniu 8 września 2020 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 115/20 w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu (skrót: POP).  Program ochrony powietrza to akt prawa miejscowego, opracowywany ze względu na przekroczenia norm jakości powietrza. Nowy program ochrony powietrza dotyczy całego województwa mazowieckiego i obowiązuje od 29 września br. Program określa konkretne działania naprawcze oraz obowiązki osób fizycznych i podmiotów korzystających ze środowiska.

Wśród zapisów POP znalazły się m.in:

  • zakaz używania kominków, gdy poziom pyłów PM 10 przekroczy 50 mikrogramów/m3 (o przekroczeniu dozwolonych poziomów ma poinformować Główny Inspektorat Ochrony Środowiska; komunikat będzie przekazywany mieszkańcom poprzez strony internetowe powiatów i gmin, Regionalny System Ostrzegania oraz alerty RCB.); zakaz nie będzie dotyczył nieruchomości, w których kominek jest jedynym źródłem ogrzewania;
  • zakaz używania pił spalinowych i dmuchaw do liści w dni, w które zostaną przekroczone dopuszczalne wartości pyłów wg zasad jw.

Każda mazowiecka gmina została zobowiązana do przeprowadzenia do 31 grudnia 2021 r. inwentaryzacji kotłów. Gmina Mszczonów pozyskała na ten cel dotację z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza w wysokości 63 960 zł i właśnie kończy realizować to zadanie.

Przyjęty program corocznie zobowiązuje gminy do wymiany konkretnej liczby kotłów (w latach 2021 -2026 na terenie Gminy Mszczonów powinny zostać wymienione 1252 kotły na paliwa stałe). Zgodnie z zapisami uchwały właściciele oraz Zarządcy nieruchomości na terenie gminy zobowiązani są między innymi do przekazania do Urzędu Miejskiego deklaracji o wymianie bądź instalacji dodatkowych źródeł ciepła we wszelkich budynkach służących celom mieszkalnym bądź gospodarczym znajdujących się na terenie nieruchomości. Dotyczy to sytuacji zarówno gdy wymiana kotła realizowana jest bez pośrednictwa gminy, ale także gdy właściciel nieruchomości pozyskuje na ten cel dotację gminną. Deklarację należy złożyć w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia użytkowania nowego źródła ciepła.

Wśród zapisów uchwały znalazł się także nakaz prowadzenia przez Gminę kontroli palenisk. Kontrole należy prowadzać ze zwiększoną intensywnością w okresie grzewczym (październik – kwiecień) głównie w miejscach, w których istnieje prawdopodobieństwo spalania nieekologicznych paliw, eksploatowania bezklasowego źródła ciepła, bądź niewłaściwego eksploatowania źródła ciepła. Warto wiedzieć, że Gmina ma średnio 12 h na reakcję na zgłoszoną interwencję ws. paleniska.

W przypadku, gdy Gmina nie wykaże się w corocznym sprawozdaniu realizacją zadań na poziomie określonym w uchwale, wojewódzki inspektor ochrony środowiska może nałożyć na Gminę karę od 50 tys. zł do 500 tys. zł. Jej wysokość będzie uzależniona od liczby i wagi stwierdzonych uchybień oraz naruszonych obowiązków. Ponadto użytkownicy instalacji naruszających przepisy uchwały antysmogowej mogą być ukarani mandatem do 500 zł lub grzywną do 5000 zł. Podobne kary grożą za spalanie odpadów. Natomiast udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu.

Zanieczyszczenie powietrza to nowotwory płuc, choroby układu krążenia a także różnego rodzaju infekcje dróg oddechowych. Co roku ok. 6 tys. mieszkańców Mazowsza umiera z powodu złej jakości powietrza. Największy wpływ na jakość powietrza mają sami obywatele. Warto zatem, aby mieszkańcy Gminy rozważyli możliwość wymiany/likwidacji ogrzewania z kotłów bezklasowych opalanych paliwem stałym na nowsze proekologiczne. Można w tym zakresie korzystać z dofinansowania zarówno z Programu „Czyste Powietrze”, jak i z programu gminnego.

Od dnia 21.10.2020 r. rozpoczęty został nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania w oparciu o Część 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Beneficjentem Części 2 programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

  • jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6865262

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat