Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

26.1.2021

Imieniny

Tytusa, Tymoteusza, Michała

Wyszukiwarka

Nawigacja

  • Ważne komunikaty

Treść strony

  • Herb Mszczonowa

Obwieszczenie

Burmistrz Mszczonowa, działając na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2020 poz. 833 z późn. zm.),

zawiadamia,

że dokonuje się wyłożenia do publicznego wglądu „Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Mszczonów w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”.

Dokumentacja „Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Mszczonów w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” jest dostępna do wglądu w terminie do 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 13 listopada 2020 r. do dnia 4 grudnia 2020 r. w Urzędzie Miejskim
w Mszczonowie, Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów, pokój nr 11, w godzinach urzędowania,
a także w formie elektronicznej na stronie www.mszczonow.pl oraz www.bip.mszczonow.pl

Zgodnie z art. 19 ust. 7 ww. ustawy osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z dokumentacją, a także składać do Burmistrza Mszczonowa uwagi i wnioski
w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie, Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów, pokój nr 11, w godzinach urzędowania, od dnia 13 listopada 2020 r. do dnia 4 grudnia 2020 r. w jeden z poniższych sposobów:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Mszczonowie, Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów;
  • ustnie do protokołu;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: renata.wolak@mszczonow.pl

Uwagi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej oraz przedmiot uwagi lub wniosku.

 

 

                                                                                                                      Burmistrz Mszczonowa

                                                                                                                   mgr inż. Józef Grzegorz Kurek

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6865346

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat