Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

28.9.2020

Imieniny

Marka, Wacława, Luby

Wyszukiwarka

Nawigacja

    Ważne komunikaty >

Treść strony

  • Nowe zasady segregacji odpadów

Informacja dotycząca opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Począwszy od dnia 1 października 2020r. zmianie ulegnie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości będzie prowadził segregację odpadów opłata będzie wynosiła 28 zł od osoby na miesiąc, a w przypadku braku prowadzenia segregacji – 56 zł od osoby na miesiąc.

Tak jak dotychczas właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, mogą skorzystać ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od dnia 1 października 2020r. zwolnienie to będzie przysługiwało w  wysokości 3 zł miesięcznej opłaty od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Podwyższenie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest spowodowane rozstrzygnięciem przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Do upływu terminu składania ofert, złożona została jedna oferta tj. oferta firmy Przedsiębiorstwo Usługowe "HETMAN" s.a. na kwotę 4 722 518,24 zł brutto z terminem realizacji usługi od dnia 01.09.2020r. do dnia 31.12.2021r.

Problem „śmieciowy” dotyczy dzisiaj nie tylko naszej gminy, ale całego kraju.  Od początku roku, czyli od ustalenia obecnie obowiązujących stawek, nie zmieniały się przepisy prawne dotyczące  odpadów komunalnych. Nadal bardzo istotnym problemem jest brak możliwości pełnego zagospodarowania odpadów, co przekłada się na ceny oferowane w przetargach. Największym jednak problemem jest brak systemowych rozwiązań w finansowaniu gospodarki odpadowej, a zwłaszcza brak realnej, rozszerzonej odpowiedzialności producentów opakowań, która pokrywałaby koszty zbierania i zagospodarowania odpadów opakowaniowych – uiszczaliby ją producenci i importerzy, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej zasadą „zanieczyszczający płaci”. W Polsce podmioty wprowadzające na rynek produkty z tworzyw sztucznych płacą opłatę produktową w wysokości 0,6 euro za tonę, natomiast w sąsiednich Czechach opłata wynosi 206 euro za tonę, w Hiszpanii – 377 euro, a w Austrii – 610 euro (według danych ze stycznia 2020r.)

Rynek odpadowy jest niedofinansowany. To przekłada się na ceny w przetargach. W poprzednim przetargu cena za odbiór i zagospodarowanie tony niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wynosiła 814,80 zł netto, a od 1 września 2020r. cena ta wzrośnie do 951,87 zł netto. Ponadto na terenie Gminy Mszczonów zwiększył się strumień odpadów. Od początku 2020r. do końca czerwca, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, odebranych zostało o 177,37 Mg (ton) odpadów więcej.

W tej ciągle bardzo trudniej sytuacji niezwykle ważne jest, aby wszyscy mieszkańcy czuli się odpowiedzialni za gminny system odbioru odpadów komunalnych. Podstawą jest prawidłowa segregacja. Tymczasem w I połowie 2020r. w porównaniu z I połową 219r. odnotowano na terenie Gminy wzrost o 41% masy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odebranych
z nieruchomości zamieszkałych. Ta sytuacja miała także swoje przełożenie na wzrost ceny w przetargu.

Ustawa  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, iż podstawą ustalenia wynagrodzenia przedsiębiorcy za odbiór i zagospodarowanie odpadów  stanowi stawka za 1 Mg (tonę) odebranych i 1 Mg zagospodarowanych odpadów. Może się zatem okazać, iż faktycznie Gmina będzie musiała zapłacić przedsiębiorcy za dany miesiąc kwotę wyższą, albo niższą niż ta, która ustalona została na podstawie przetargu. Wszystko zależy od tego, ile i jakich odpadów przedsiębiorca odbierze od mieszkańców gminy oraz jakiej jakości będą to odpady tzn. czy będą nadawały się do dalszego zagospodarowania czy tylko do składowania. Zatem w trakcie realizacji umowy może się okazać, że stawka 28 zł od osoby na miesiąc, jest albo za niska, albo za wysoka i wtedy konieczna będzie jej korekta, po to aby system się „samobilansował”.

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6460132

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat