Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

30.10.2020

Imieniny

Edmunda, Przemysława, Zenobii

Wyszukiwarka

Nawigacja

  • Ważne komunikaty

Treść strony

  • Konsultacje

Konsultacje społeczne dotyczące „Kompleksowej koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door”

Burmistrz Mszczonowa informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu pn.: „Kompleksowa koncepcja organizacji usług transportowych door-to-door”.

Burmistrz Mszczonowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „Kompleksowej koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door”. Konsultacje posłużą Gminie Mszczonów do przygotowania diagnozy potrzeb wsparcia mieszkańców gminy w zakresie mobilności oraz zapewnienia wsparcia związanego z możliwością rozwijania aktywności w życiu społecznym, zawodowym i publicznym.

Projekt „Kompleksowej koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door” jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o przyznanie grantu w ramach konkursu ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu pn.:„Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

Projekt ma na celu wprowadzenie nowej jakości usług transportowych na terenie Gminy Mszczonów, gdzie dostęp do placówek zdrowia, urzędów, placówek edukacyjnych czy kulturalnych jest utrudniony.

Ankieta zgłaszania potrzeb jest anonimowa, skierowana do osób starszych, chorych, mających trudności w samodzielnym przemieszczaniu się, na przykład ze względu na: ograniczoną sprawność w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich, poruszające się o kulach, niewidome, słabowidzące i inne. Państwa odpowiedzi pomogą zdefiniować problemy mieszkańców gminy w zakresie mobilności na rzecz aktywizacji społecznej, zawodowej i publicznej oraz stanowić będą podstawę do opracowania diagnozy potrzeb.

Usługa transportowa door-to-door oznacza usługę indywidualnego transportu osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, obejmującą pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. Pojęcie indywidualnego transportu obejmuje również sytuacje, w których z transportu korzysta w tym samym czasie – o ile pozwalają na to warunki pojazdu – kilka osób uprawnionych, jadąc z jednej wspólnej lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego albo jadąc z kilku lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego i z powrotem.

Termin i formy przeprowadzenia konsultacji społecznych:

Konsultacje rozpoczną się w dniu 11 sierpnia 2020 roku oraz potrwają do dnia 18 sierpnia 2020 r. i odbywać się będą w formie:

  1. zbierania ankiet w postaci papierowej. Ankietę należy przesłać pocztą tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć Urzędzie Miasta i Gminy Mszczonów, Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów;
  2. zbierania ankiet w postaci elektronicznej. Ankietę należy przesłać na adres e-mail: mops@mszczonow.pl

Korespondencja przesłana przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji.

Osobą odpowiedzialną za koordynację konsultacji społecznych po stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie jest Pani Ilona Lutomska– Pracownik Socjalny 46 857 12 73, 693 388 846.

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W KONSULTACJACH I WYPEŁNIENIE ANKIET

Dodatkowe informacje o programie można uzyskać na stornie internetowej:

www.pfron.org.pl

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6572965

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat