Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

28.9.2020

Imieniny

Marka, Wacława, Luby

Wyszukiwarka

Nawigacja

    Ważne komunikaty >

Treść strony

  • Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego

W związku z epidemią prosimy o składanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie

- w skrzynce pocztowej zamieszczonej przy wejściu do Ratusza (prosimy o złożenie dokumentów w zaklejonej kopercie),

- w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Mszczonowie,

- Wydziale Podatków i Opłat : pok. nr 18 w dniach 3.08.2020 r. - 14.08.2020 r. i pok. nr 2 w dniach 17.08.2020 r. - 31.08.2020 r.

w terminie od 3 sierpnia do 31 sierpnia 2020 r.

Z uwagi na Państwa bezpieczeństwo wniosek wraz załącznikami można również przesłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego).

 Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
  2. oryginały faktur VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy tj. od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.,
  3. dodatkowo hodowcy bydła składają zaświadczenie z ARiMR o liczbie posiadanych dużych jednostek przeliczeniowych bydła (dotyczy to producentów rolnych, którzy nie składali wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w I-ej turze),
  4. umowę dzierżawy (w przypadku dzierżawienia gruntów innych niż ujawnione w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Powiatu Żyrardowskiego).

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługuje producentowi rolnemu będącemu posiadaczem gospodarstwa rolnego. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Wniosek składa się wójta, burmistrza, prezydenta miasta ze względu na miejsce położenia gruntów.

W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (część VIII wniosku).

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6460297

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat