Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

16.4.2021

Imieniny

Bernadety, Kseni, Bernadetty

Wyszukiwarka

Nawigacja

 • Ważne komunikaty

Treść strony

Informacja o XXXII Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 21 grudnia 2016 r.

INFORMACJA

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych na terenie gminy Mszczonów przeznaczonych do wydzierżawienia będących własnością Gminy Mszczonów

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie przedstawia ofertę Klubu Seniora „Złota Jesień”.

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie przedstawia ofertę Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MSZCZONOWA w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2017 r. zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarach szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych

Informacja o XXXI Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 7 grudnia 2016 r.

Informacja o Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 30 listopada 2016 r.

Spotkanie 30 listopada2016 r. - projekt rewitalizacji

Informacja o XXIX Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 23 listopada 2016 r.

Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Programu Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023

Szczegóły dotyczące obwieszczenia dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie:

http://www.bip.mszczonow.pl/354,rewitalizacja.html

INFORMACJA

o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki będącej własnością Gminy Mszczonów

INFORMACJA

o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszeń o I publicznych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek będących własnością Gminy Mszczonów 

Informacja o XXVIII Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 28 października 2016 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MSZCZONOWA

Na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990r. Nr 32, poz.191 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości, że w okresie od 11.10.2016r. do 11.11.2016r. w godzinach urzędowania tut. Urzędu, Plac Piłsudskiego 1 w pok. nr 23 (II piętro) tel. (46) 858-28-56, zostaną wyłożone do publicznego wglądu karty inwentaryzacyjne mienia komunalnego  Gminy Mszczonów.

I N F O R M A C J A

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych na terenie gminy Mszczonów przeznaczonych do wydzierżawienia będących własnością Gminy Mszczonów

 

Nabór kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że Marszałek Województwa Mazowieckiego ogłosił nabór kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego reprezentujących mazowiecki III sektor. Kandydatury można zgłaszać do dnia 7 października 2016 r.

Informacja o XXVII Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 5 października 2016 r.

 • Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

W województwie mazowieckim uruchomiona została Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Każdy mieszkaniec może podzielić się z Policją informacjami o zagrożeniach, które zauważył. Zgłoszenia trafią do policjantów, którzy regularnie będą sprawdzać wskazane miejsca. Z narzędzia należy korzystać w sposób rozsądny. Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji. Z jednego komputera można zgłosić jedno zagrożenie na dobę.

K O M U N I K A T

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi procedury wyrabiania dowodów osobistych, uprzejmie informuje się, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych procedura jest następująca:

VIII Interdyscyplinarny Festiwal Sztuk M{i}aSTO/a Gwiazd w Żyrardowie

 • Miasto Gwiazd
 • Zlot rowerowy

VIII. Zlot Rowerowy Krainy Jeziorki

VIII. Zlot Rowerowy Krainy Jeziorki odbędzie się tym razem w „Łowisku Pod Dębową Beczką” w Kawęczynie (link do mapy poniżej) w dniu 25.09.2016 r. (niedziela).

Informacja dla rolników

I N F O R M A C J A

o podaniu do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości położonych w  Mszczonowie przeznaczonych do zbycia będących własnością Gminy Mszczonów

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO INFORMATYKA

 • Baner

UWAGA Przedsiębiorco, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ!

Wpis i zmiana w CEIDG są BEZPŁATNE!

 

 

Informacja o XXVI Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 7 września 2016 r.

Informacja Inspekcji Weterynaryjnej dotycząca sytuacji epizootycznej w kraju

Prezentacja i ankiety dla mieszkańców gminy Mszczonów dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości:  

Informacja prasowa Inwestora w sprawie przebiegu korytarza linii 400 kV Kozienice - Ołtarzew

Informacja prasowa Inwestora w sprawie przebiegu korytarza linii 400 kV Kozienice - Ołtarzew.

Protest przeciwko linii 400 kV, 11 sierpnia 2016 roku

W imieniu Społecznego Komitetu Protestacyjnego mieszkańców miasta i gminy Warka, informujemy, że planowany jest kolejny protest przeciwko zmianie przebiegu linni wysokiego napięcia 400 kV, w dniu 11 sierpnia 2016 roku w Warszawie na ul. Aleje Ujazdowskie. Początek godzina 9.00 przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego.

Komunikat Prezesa KRUS

Informacja o XXV Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 27 lipca 2016 r.

W związku ze zmianą banku obsługującego budżet Gminy Mszczonów informujemy o zmianie rachunków bankowych

Nr rachunku bankowego

Rodzaj wpłaty

Urząd Miejski w Mszczonowie
 PKO Bank Polski SA
55 1020 1042 0000 8202 0349 0331

podatki i opłaty

Urząd Miejski w Mszczonowie
PKO Bank Polski SA
08  1020 1042 0000 8502 0349 0448

wadia

 

 

 

I N F O R M A C J A o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w miejscowości Kamionka gm. Mszczonów przeznaczonych do zbycia będących własnością Gminy Mszczonów

Zapraszamy do klubu miłośników gier, 6 lipca godz. 16.00 siedziba Gminnego Centrum Informacji

 • Klub miłośników gier

Informacja o możliwości składania wniosków o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę

Nowe zasady przyjęć pacjentów na rehabilitację

Informacja o XXIV Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 29 czerwca 2016r

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MSZCZONOWA

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych dotyczących obszaru rewitalizacji Mszczonowa

List Prezesa KRUS do rolników i dzieci wiejskich

 • Projekt "Od stażu do angażu"

Projekt „Od stażu do angażu” dla młodych niepełnosprawnych

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza młode osoby niepełnosprawne (w wieku 15-29 lat) z województwa mazowieckiego do udziału w projekcie „Od stażu do angażu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy na 2017 rok

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym.

 • Wakacyjne pociągi „Dragon” i „Słoneczny”

Wakacyjne pociągi „Dragon” i „Słoneczny”

Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” 25 czerwca 2016 r. uruchomi wakacyjne połączenia Warszawy z Trójmiastem i Ustką – pociąg „Słoneczny”, a także z Krakowem – pociąg „Dragon”.

Zbiórka Krwi – HDK “STRAŻAK”, 17 czerwca godz. 09:00 - 13:00

Przed nami kolejna już w tym roku zbiórka krwi. Jak zawsze autobus w którym możemy oddać krew będzie stał przy Pl. Piłsudskiego w Mszczonowie – OSP Mszczonów.

Zapraszamy wszystkich 17 czerwca w godzinach 9-13. 

 

Informacja dla Rolników

Komunikat Burmistrza Mszczonowa

Informacja o XXIII Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 1 czerwca 2016r

Burmistrz Mszczonowa ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mszczonowie

Uwaga. Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych

PROGRAM 500 +

Burmistrz Mszczonowa informuje, że od momentu uruchomienia procedury przyjmowania wniosków na świadczenia wychowawcze 500+ ( tj. od 1 kwietnia 2016) do dnia 6 maja 2016 roku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie odnotował przyjęcie 769 wniosków. W sumie mieszkańcy złożyli 630 wniosków w wersji papierowej oraz 129 w wersji elektronicznej. Ogółem złożono wnioski na 1200 dzieci.

I N F O R M A C J A

I N F O R M A C J A

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Mszczonów przeznaczonych do wydzierżawienia będących własnością Gminy Mszczonów

SPOTKANIE DOTYCZĄCE PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA MSZCZONÓW

ZAPRASZAMY

MIESZKAŃCÓW na spotkanie dotyczące 

Programu Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023

w dniu 27.04 (środa) o g. 19:00 w MOK-u (sala kinowa).

Ponad 19 mln na wsparcie dla młodych do 29. roku życia z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie wybrał 21 projektów wspierających osoby młode do 29. roku życia, finansowanych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Rekrutacje do projektów ruszą na początku czerwca. Na wsparcie młodych bezrobotnych i biernych zawodowo przeznaczono około 19,3 mln zł.

INFORMACJA o podaniu do publicznej wiadomości listy szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe na zakup książek w ramach programu „Książki naszych marzeń”

Komunikat dot. składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 rok

Informacja o XXII Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 27 kwietnia 2016r

I N F O R M A C J A

I N F O R M A C J A


o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki będącej własnością Gminy Mszczonów

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.) informuję, iż Burmistrz Mszczonowa ogłosił przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki będącej własnością Gminy Mszczonów położonej w miejscowości Osuchów gm. Mszczonów, który odbędzie się w dniu 20.05.2016r. o godz. 1300 w Sali konferencyjnej tut. Urzędu (I piętro pok. 13). Treść, forma oraz warunki przetargu zamieszczone zostaną w ogłoszeniu, które znajdować się będzie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie Pl. Piłsudskiego 1 (II piętro) na stronie internetowej www.bip.mszczonow.pl oraz we wtorkowym (19.04.2016r.) wydaniu „Życia Żyrardowa”.

Burmistrz Mszczonowa
mgr inż. Józef Grzegorz Kurek

                                                                                                                        

Protest przeciwko linii 400kV w gminie Pniewy, 18.04.2016r.

APEL BURMISTRZA MSZCZONOWA

Z uwagi na zaistniały w Mszczonowie incydent dotyczący rzekomego wysadzenia w powietrze mszczonowskiej wieży ciśnień, burmistrz Mszczonowa informuje, że tego typu nieodpowiedzialne zachowania, żarty i działania skutkują poniesieniem poważnych konsekwencji prawnych dla osoby, która dopuściła się takiego czynu.
Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Karnego "Kto wiedząc, że zagrożenie nie istnieje, zawiadamia o zdarzeniu, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w znacznych rozmiarach lub stwarza sytuację, mającą wywołać przekonanie o istnieniu takiego zagrożenia, czym wywołuje czynność instytucji użyteczności publicznej lub organu ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia mającą na celu uchylenie zagrożenia, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8."
Taka kara grozi każdemu kto chociażby w ramach głupiego żartu przekaże informację dotyczącą podłożonego ładunku wybuchowego. Należy brać również pod uwagę możliwość roszczenia zwrotu kosztów takiej akcji poniesionych przez zaangażowane służby.

Józef Grzegorz Kurek
Burmistrz Mszczonowa

NIE dla linii 400 kV w gminie Mszczonów!

STANOWISKO BURMISTRZA MSZCZONOWA I RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE PRZECIWKO BUDOWIE LINII 400kV

Władze samorządowe Mszczonowa wyrażają bezwzględny sprzeciw w sprawie przebiegu przez teren gminy Mszczonów dwutorowej linii elektro-energetycznej 400kV Kozienice – Ołtarzew, która stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia osób zamieszkujących w sąsiedztwie linii, niekorzystny wpływ na jakość wód, zniszczenie krajobrazu i pomników przyrody oraz miejsc odpoczynku, barierę dla rozwoju osiedli mieszkaniowych i innych inwestycji, a także znaczne obniżenie wartości nieruchomości.
W związku z powyższym Radni Rady Miejskiej w Mszczonowie wspólnie z Józefem Grzegorzem Kurkiem, burmistrzem Mszczonowa solidarnie kwestionują budowę linii wysokiego napięcia wzdłuż drogi krajowej nr 50 oraz autostrady A2 solidaryzując się z protestującymi mieszkańcami gminy Mszczonów oraz gmin ościennych.       

Serdecznie zapraszamy do udziału w V Ogólnopolskim Kongresie Geotermalnym

Serdecznie zapraszamy do udziału w V Ogólnopolskim Kongresie Geotermalnym. Organizatorami V OKG są Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, Miasto i Gmina Mszczonów, Geotermia Mazowiecka S.A. oraz Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN i Katedra Surowców Energetycznych Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz kolejny organizuje w czasie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników- ubezpieczonych w KRUS.

Skorzystać z nich mogą dzieci w wieku szkolnym, tj. urodzone pomiędzy 2001 a 2009 r.(7-15 lat), których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.

 • NIE dla linii energetycznej 2x400kV

NIE dla linii energetycznej 2x400kV

Mieszkańcy gmin Wiskitki, Baranów, Mszczonów, Pniewy oraz miasta Żyrardów w proteście przeciwko planom budowy linii wysokiego napięcia 2x400kV, śladem drogi krajowej nr 50 i autostrady A2, w środę 6 kwietnia 2016 roku o godzinie 15.00 zablokują drogę krajową nr 50 w Guzowie (gmina Wiskitki).

Informacja o XXI Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 31 marca 2016r

Informacja

INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 25.03.2016r.
URZĄD MIEJSKI CZYNNY JEST W GODZINACH

08:00 – 13:00,

KASA W GODZINACH 08:00 – 12:00

Informacja

INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 23.03.2016r.
URZĄD MIEJSKI
CZYNNY JEST W GODZINACH

08:00 – 15:40,

KASA W GODZINACH 08:00 – 14:30

Nieodpłatna pomoc prawna

Urząd Miejski w Mszczonowie informuje, że z dniem 1 marca 2016 roku uległy zmianie godziny przyjęć w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zlokalizowanym w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie.

Komunikat Marszałka Województwa Mazowieckiego

Bezpłatne badania dla mieszkańców Mszczonowa w wieku 35+

Informacja o XX Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 24 lutego 2016r

Konkurs " Europejskie drzewo roku 2016"

Konkurs dla dzieci organizowany przez KRUS

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MSZCZONOWA

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MSZCZONOWA

 • Słoneczny i Dragon

Bilety na pociągi „Słoneczny” i „Dragon” są do nabycia w bardzo atrakcyjnych cenach.

Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” uruchomiła weekendowe połączenia Warszawy z Trójmiastem – pociąg „Słoneczny” oraz z Krakowem – pociąg „Dragon”. Pociągi te kursują w soboty i niedziele do 12 marca 2016 r. na trasach Warszawa Zachodnia – Gdynia Główna – Warszawa Zachodnia oraz Warszawa Wschodnia – Kraków Główny – Warszawa Wschodnia. Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie www.mazowieckie.com.pl.

PODZIĘKOWANIE

Dyrektor, Grono pedagogiczne i Uczniowie Szkoły

Podstawowej w Bobrowcach składają serdeczne podziękowanie

firmie Mondi Packaging Warszawa Sp. z o.o

w Mszczonowie za ofiarowane dary dla dzieci z naszej

szkoły w ramach paczek świątecznych.

XIV edycja Ogólnokrajowego Konkursu BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Organizatorami konkursu są:

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • Państwowa Inspekcja Pracy,
 •   Inne instytucje, organizacje i instytuty naukowo-badawcze działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i urządzeń rolniczych (po zadeklarowaniu udziału w organizacji Konkursu).

Informacja o XIX Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 27 stycznia 2016r

Internet w gminie Mszczonów

Na terenie gminy Mszczonów w ramach wojewódzkiego pro­jektu pn. „Inter­net dla Mazow­sza" wybu­do­wa­ny został świa­tło­wód sieci internetowej .
Wybu­do­wana sieć zapew­nia moż­li­wość dostępu, za pośred­nic­twem Inter­netu do usług tele­in­for­ma­tycz­nych świad­czo­nych drogą elek­tro­niczną dla miesz­kań­ców, przed­się­biorstw i podmio­tów publicz­nych na terenie całej gminy.
Zgodnie z zapewnieniem wykonawcy światłowodu, firmą KBTO Sp. z o.o. usługi internetowe świadczone będą przez operatora od przełomu kwietnia i maja bieżącego roku. Wtedy też
mieszkańcy zainteresowani podłączeniem do sieci powinni kontaktować się bezpośrednio z operatorami tuż po ich wyłonieniu przez wykonawcę.

Informację o tych operatorach, którzy będą wyłonieni w wyżej przedstawionym terminie oraz o projekcie „Internet dla Mazowsza" znajdą Państwo na stronie www.kbto.pl."

I N F O R M A C J A

o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o I publicznym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki będącej własnością Gminy Mszczonów

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Lokal w Mszczonowie
Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1
Pokój 27


Godziny Pracy:
Środa 13.00-17.00
Czwartek 12.00-16.00
Piątek 8.00-12.00

Informacja

I N F O R M A C J A

o podaniu do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości położonych w miejscowości Osuchów gm. Mszczonów przeznaczonych do zbycia będących własnością Gminy Mszczonów

 

Informacja

I N F O R M A C J A

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Mszczonów przeznaczonych do wydzierżawienia będących własnością Gminy Mszczonów

Informacja o XVIII Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 21 grudnia 2015r

Tabliczki z numerami nieruchomości

OSP Mszczonów zaprasza na Zabawę Ostatkową -6.02.2016r

 • zabawa ostatkowa

Pismo Marszałka Województwa Mazowieckiego

Fundacja "Plebania" zaprasza na koncert Bożonarodzeniowy w MOK-u -14 grudnia godz. 17.30

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Informacja

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mszczonów dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 25.875,00 zł.

Informacja o XVII Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 15 grudnia 2015r

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Mszczonów przeznaczonych do wydzierżawienia będących własnością Gminy Mszczonów

Informacja

W dniach 7-11 grudnia Izba Pamięci Ziemi Mszczonowskiej będzie nieczynna z powodu remontu. Za utrudnienia przepraszamy!

INFORMACJA

GODZINY PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE W DNIACH:

21.12.2015R.  08:00 - 14:40        KASA 08:00 - 13:00

24.12.2015R.  08:00 - 13:00        KASA 08:00 - 12:00

31.12.2015R.  08:00 - 13:00        KASA 08:00 - 11:00

Informacja

W piątek ( 4 grudnia br.) Gminne Centrum Informacji czynne będzie do godziny 12.00.
Za utrudnienia przepraszamy.

W dniach 30.11-4.12 Izba Pamięci Ziemi Mszczonowskiej będzie nieczynna

W dniach 30.11-4.12 Izba Pamięci Ziemi Mszczonowskiej będzie nieczynna z powodu remontu. Za utrudnienia przepraszamy!

ZARZĄDZENIE NR 78/15 BURMISTRZA MSZCZONOWA

Apel o niewypalanie odpadów w piecach

Zaproszenie na debaty ws. NGO

Stowarzyszenie Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz samorządów w obszarze współpracy z sektorem NGO do udziału w  debatach poświęconych współpracy sektora NGO z samorządami lokalnymi oraz wzajemnej współpracy organizacji z terenu powiatu żyrardowskiego.

 • data: 2015-11-19

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zaproszenie na targi Sadowniczo- Warzywnicze VEGE FRUIT EXPO 2015

Targi VEGE FRUIT EXPO, odbędą się w dniach 24-25 listopada br. na terenie Targów Lublin ul. Dworcowa 11, Lublin.  Podczas tego wydarzenia zaprezentuje się ponad 80 firm z ofertą dla branży sadowniczo-warzywniczej, będą miały miejsce również konferencje z udziałem europejskich ekspertów oraz finał Konkursu Rolnik Lubelszczyzny, który jest organizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim. 

Informacja o XVI Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 18 listopada 2015r

I N F O R M A C J A

o podaniu do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości położonych w miejscowości Badowo-Mściska gm. Mszczonów przeznaczonych do zbycia będących własnością Gminy Mszczonów

X Kongres Obywatelski "Polska jutra. Możemy być lepsi"

Serdecznie zapraszamy do udziału w jubileuszowym X Kongresie Obywatelskim, który odbędzie się 7 listopada 2015 r. w gmachu Politechniki Warszawskiej (Pl. Politechniki 1) w godz. 11:00-17:45 pod hasłem: „Polska jutra. Możemy być lepsi!”

 

Tydzień Przedsiębiorcy w ZUS

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób prowadzących działalność gospodarczą, jak i tych, które zainteresowane są podjęciem działalności na własny rachunek, Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje „Tydzień Przedsiębiorcy".

Dni poradnictwa w tym roku odbędą się w dniach 23-27 listopada 2015 r. pod hasłem „ZUS dla Biznesu", to znakomita okazja, by wyjaśnić ewentualne wątpliwości, zapoznać się z usługami elektronicznymi i udogodnieniami w ofercie ZUS, skorzystać ze szkoleń i możliwości uzyskania wsparcia w przypadku trudności z regulacją należności składek.

Szczegółowe informacje w załączniku:

Praca w Policji

Dla tych, którzy chcą robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stałość zatrudnienia mamy  dobrą propozycję- możesz zostać policjantem.

W załączniku opis wymaganych procedur.

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ MSZCZONOWA I RADNI RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

ZAPRASZAJĄ

MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY MSZCZONÓW

 NA CYKL SPOTKAŃ, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ

 

Postanowienie Starosty Powiatu Żyrardowskiego

 • data: 2015-10-27
 • Koperta życia w gminie Mszczonów

Koperta życia - Twoja nadzieja na szybką i skuteczną pomoc

Koperta życia

Twoja nadzieja na szybką
i skuteczną pomoc

Koperta życia to dla ratowników medycznych szybki dostęp
do informacji o Twoim zdrowiu. Może to być ratunek dla wielu starszych,
chorych i samotnych osób.

Informacja o XV Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 28 października 2015r

INFORMACJA

W dniu 25 października 2015r. nastąpi zmiana czasu z „letniego” na „zimowy”  (zmiana wskazań zegarów z godziny 3:00 na godzinę 2:00).

Lokale wyborcze czynne będą w tym dniu według czasu „zimowego”

Zapraszamy do wzięcia udziału w Jubileuszowym XX Wojewódzkim Konkursie Poezji im. Stefana Gołębiowskiego

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

 • data: 2015-09-30
 • Konkurs

Zachęcamy do udziału w VI edycji konkursu Fundusz Naturalnej Energii

 

 

 

 

 

Oddaj swój głos na ścieżkę rowerową

 • Plakat

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MSZCZONOWA Z DNIA 22 WRZEŚNIA 2015r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MSZCZONOWA

Z DNIA 22 WRZEŚNIA 2015r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy  (Dz. U z 2011 Nr 21 poz. 112 z późn. zm.)  podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Informacja o XIII Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 30 września 2015r

Powiatowo-Gminne Święto Chleba w Radziejowicach

 • Święto Chleba w Radziejowicach

Zdrowo bo wiejsko

 

 

 

 

 

 

"Zdrowo bo wiejsko"

 • Zdrowo bo wiejsko

XVII dni kukurydzy

 

 

 

 

 

 

 

XVII dni kukurydzy

 • plakat

e-Usługi dla Ciebie

Coraz więcej mieszkańców i przedsiębiorców oczekuje szybszego załatwiania
wymaganych pozwoleń i dokumentów drogą elektroniczną oraz łatwego i powszechnego dostępu do aktualnej i szczegółowej informacji o terenie.

Chcąc kontynuować działania w tym zakresie najbliżej do oczekiwań mieszkańców, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie przygotował ankietę badania potrzeb mieszkańców.

Wypełnienie ankiety zajmie 5-10 min, a wartością dodaną z jej wypełnienia będzie uruchomienie przez administrację publiczną elektronicznych usług jak najbardziej zgodnych z oczekiwaniami ich odbiorców czyli mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji.

Wyniki ankiety będą zbierane przez Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Ankieta będzie aktywna do 20 września 2015 r.
Bardzo dziękujemy za poświęcony czas.

Link do ankiety:

https://docs.google.com/form//1BDiNyvhKMlCoP4Bt5BU3r8JWtdJEVzexN3EbxqJM4RE/viewform

PEŁNE INNOWACJI MAZOWSZE – KOLEJNI MOGĄ SIĘGAĆ PO TYTUŁ INNOWATORA

Stypendium szkolne na rok szkolny 2015/2016

Informacje o stypendium dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mszczonów na rok szkolny 2015/2016.

Więcej informacji pod linkiem: http://www.serwis.mszczonow.pl/1881,stypendium-szkolne.html

Pogrzeb ks. kan. Lucjana Świderskiego

Msza Święta Pogrzebowa
zostanie odprawiona w kościele parafialnym
pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Szczuczynie,
diecezja łomżyńska
w czwartek 3 września 2015 roku, o godz. 11.00.

Nekrolog Ks. kan. Lucjan Świderski

Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Lasu

Minister środowiska informuje, że zgodnie z art. 13a ust. 2 Ustawy o lasach w bieżącym roku w lasach wszystkich kategorii własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczyna się wykonywanie - w cyklu 5-letnim - opracowania pod nazwą „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju
w latach 2015-2019".

Informacja w sprawie szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej

Burmistrz Mszczonowa informuje, że w związku z ustaleniem przez Wojewodę Mazowieckiego harmonogramu prac terenowej komisji do spraw oszacowania szkód  w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi –suszą oraz gradem, wnioski o szacowanie szkód, przyjmowane są przez Urząd Miejski w Mszczonowie do dnia 31 sierpnia 2015r. do godz. 16.00. Po tym terminie wnioski nie będą już przyjmowane.

Rusza największy ogólnopolski konkurs dożynkowy „ZBIERZCIE KŁOSY NA WIENIEC!”

W związku z wszechobecnym świętowaniem dożynek przez Koła Gospodyń Wiejskich w całym kraju - ogólnopolski portal mojeKGW.pl ogłosił wielki konkurs  na wyjątkowy wieniec dożynkowy – „Zbierzcie kłosy na wieniec!”  Autorzy zwycięskiego wieńca odwiedzą Grób św. Jana Pawła II w Watykanie!

Pomoc finansowa udzielana na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2015r. poz. 938), pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, będą objęci uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016:

K O M U N I K A T

Komunikat dotyczący pomocy udzielanej w ramach „Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom   w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2015 r.”

Informacja o XII Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 26 sierpnia 2015r

Druk dot. pouczeń o uprawnieniach i obowiązkach stron w postępowaniu karnym

Informacja do losowania składów Obwodowych Komisji do spraw Referendum

 • Informacja o losowaniu

Informacja Burmistrza Mszczonowa

 • data: 2015-08-05

INFORMACJA

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dniem 29 lipca 2015 r. uruchomił PROGRAM dla osób fizycznych z dziedziny ochrona wód – nr 2015-OW-2A pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3/d dla osób fizycznych” ze środków Wojewódzkiego Funduszu.

 

Zapraszamy na bezpłatne badanie mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat

 • Bezpłatna mammografia

Informacja w sprawie szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej

 • Dopalacze

Dopalacze- Gdzie szukać pomocy?

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MSZCZONOWA Z DNIA 16 LIPCA 2015 r.

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia  14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym – tekst jednolity Dz. U z 2015 r. , poz. 318  podaję do wiadomości publicznej informację o numerach oraz granicach  obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji ds. referendum  oraz lokalach obwodowych komisji ds. referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych i głosowania korespondencyjnego w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

OSTRZEGAMY ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO !

Każdego roku na polskiej wsi dochodzi do bardzo dużej liczby wypadków. Pomimo iż ta liczba z roku na rok spada, nadal zawód rolnika należy do niebezpiecznych. Ryzyko wypadku śmiertelnego w rolnictwie jest prawie czterokrotnie wyższe niż poza rolnictwem. W ubiegłym roku na Mazowszu odnotowano 27 wypadków śmiertelnych, z czego połowa to wypadki spowodowane pod wpływem alkoholu.

Stawiamy na młodych - ARiMR ogłasza termin przyjmowania wniosków o przyznanie premii z PROW 2014 - 2020 młodym rolnikom

Od 20 sierpnia do 2 września 2015 r. będzie można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mszczonów

Gmina Mszczonów rozpoczęła przygotowania do stworzenia strategicznego dokumentu dla rozwoju gospodarki energetycznej gminy pod nazwą Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.

Informacja o XI Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 27 lipca 2015r

 • Oliwier Świdziński
  Oliwier Świdziński

Zbiórka krwi dla Oliwiera Świdzińskiego

Każdy kto chciałby oddać krew 3-letniemu Oliwierowi Świdzińskiemu z Mszczonowa może to zrobić w najbliższą środę 8 lipca przy Domu Strażaka (Plac Piłsudskiego) w godzinach od 9:00 do 13:00.
 
Oliwier Świdziński został dotkliwie poparzony. Na prośbę rodziny zwracamy się do Państwa z apelem o oddawanie krwi w najbliższym punkcie krwiodawstwa. Można oddawać każdą grupę krwi z informacją, że jest to krew dla OLIWIERA ŚWIDZIŃSKIEGO.
 
Uwaga!!! Proszę o odbieranie z punktu krwiodawstwa dokumentu z dopiskiem, że krew jest dla Oliwiera Świdzińskiego. Dokument ten musi dotrzeć do rodziców Oliwiera - Emilii i Łukasza Świdzińskich. Dokument można zostawiać w Centrum Ubezpieczeń przy ulicy Morelowej 4.
 • autor: Aneta Kiełczewska, data: 2015-07-06

Informacja o X Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 30 czerwca 2015r

ZAPRASZAMY NA KORT TENISOWY

 • ZAPRASZAMY NA KORT TENISOWY

Pinik Rodzinny

Fundacja "Plebania" zaprasza na
PIKNIK RODZINNY

Niedziela 28 czerwca 2015
godz. 17:00-22:00
Nowy Rynek, Mszczonów

 

 • Konkurs „Bezpiecznie TU i TAM"

Konkurs „Bezpiecznie TU i TAM"

Konkurs „Bezpiecznie TU i TAM", którego organizatorem jest Polska Spółka Gazownictwa, ma charakter ogólnopolski i jest skierowany do organizacji pozarządowych. Jego celem jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa wśród społeczności lokalnej.

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2016-2019

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie i Sądzie Okręgowym w Płocku, Prezes Sądu Okręgowego w Płocku pismem z dnia 29 maja 2015r. , które wpłynęło do Rady Miejskiej w Mszczonowie w dniu 5 czerwca 2015r. zwrócił się z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników.

Ogłoszenie o naborze na pracownika biura LGD

Kondolencje

Głęboko poruszeni, z wielkim żalem żegnamy

Ś.P.

Henryka Supeł

 

Radnego Rady Miejskiej w Mszczonowie w latach 1994 -1998

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola

 • data: 2015-06-01

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego

 • data: 2015-06-01

Kondolencje

Koleżankom

Iwonie i Monice Puchała

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Ojca

składają

Burmistrzowie, Rada Miejska w Mszczonowie

oraz Koleżanki i Koledzy

z Urzędu Miejskiego w Mszczonowie

 

Zgłoszenia propozycji do projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

Masz 40 – 75 lat? Zgłoś się na bezpłatną mammografię!

Informacja o IX Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 28 maja 2015r

Zostań Ratownikiem Wodnym- Rozpoczęcie szkolenia- 1 czerwca 2015r

 • Zostań Ratownikiem Wodnym
 • Klub Zdrowia

Klub Zdrowia zaprasza na spotkanie "Sekret Długowieczności-jak żyć aby mieć 100+"

Spotkanie odbędzie się 13.05.2015 (środa) g.17.30.
Sala klubowa Mszczonowskiego Ośrodka Kultury
WSTĘP WOLNY

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MSZCZONOWA Z DNIA 12 MAJA 2015r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MSZCZONOWA

Z DNIA 12 MAJA 2015r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy  (Dz. U z 2011 Nr 21 poz. 112 z późn. zm.), w związku z uchwalą Rady Miejskiej w Mszczonowie Nr XXVIII/212/12 z dnia 19 grudnia 2012r. (z późn. zm.) w sprawie obwodów głosowania, podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które zostanie przeprowadzone w dniu 24.05.2015r.  

 

Zdobądź tytuł Kreatora miejsc pracy

Informacja o VIII Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 29 kwietnia 2015r

Zapraszamy mieszkańców na debatę dotyczącą bezpieczeństwa

Uwaga Mieszkańcy- zmiana organizacji ruchu w rejonie ulicy Szkolnej w Mszczonowie

Burmistrz Mszczonowa informuje, że od dnia 01.05.2015r zostanie wprowadzona zmiana stałej organizacji ruchu w ulicy Szkolnej.

Zmiana polega na wprowadzeniu na odcinku ulicy Szkolnej ruchu jednokierunkowego z wjazdem z ronda bez możliwości wjazdu na rondo.


Kierowcy proszeni są o zwracanie uwagi na znaki drogowe i dostosowanie się do nich oraz ostrożną jazdę.

Mazowiecki Konkurs Wiedzy z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030

KONKURS PLASTYCZNY Z OKAZJI 25-LECIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO „WOLNY – SAMORZĄDNY”

RADA MIEJSKA W MSZCZONOWIE

OGŁASZA KONKURS PLASTYCZNY Z OKAZJI

25-LECIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

„WOLNY – SAMORZĄDNY”

 

INFORMACJA

PODAJE SIĘ DO WIADOMOŚCI, ŻE URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE W DNIACH:
31 MARCA
2015r.(WTOREK) BĘDZIE CZYNNY do godz. 1415

3 KWIETNIA 2015r.(PIĄTEK) BĘDZIE CZYNNY do godz. 1300

Kasa  Urzędu  w  Tych  Dniach  Będzie  Czynna

31 MARCA 2015r.(WTOREK) BĘDZIE CZYNNY do godz. 1300

3 KWIETNIA 2015r.(PIĄTEK) BĘDZIE CZYNNY do godz. 1200

Turnusy rehabilitacyjne

Informujemy, że w okresie wakacji 2015 roku, KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy, których wypoczynek będzie połączony z programem rehabilitacji leczniczej.

Nie ma usprawiedliwienia dla braku wiedzy o mobbingu

 • -

Rodziny zastępcze

Każde dziecko ma prawo wychowywać się w kochającym, bezpiecznym domu. Jeśli jednak rodzice nie mogą zagwarantować mu odpowiedniej opieki, czasami musi zainterweniować państwo, by zapewnić dziecku czasową opiekę i wychowanie poza rodziną.

Komendant Komisariatu Policji w Mszczonowie zaprasza na spotkanie dot. kampanii " Bezpieczny Senior" - 30.03.2015r.

Informacja o VII Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 25 marca 2015r

Szkolenie dla gospodarstw agroturystycznych 16-18 marca 2015 (poniedziałek- środa)

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla gospodarstw agroturystycznych z województw: Kujawsko-Pomorskiego, Lubelskiego, Lubuskiego, Łódzkiego, Mazowieckiego i Wielkopolskiego.

Data: 16-18 marzec 2015 Miejsce: Stary Folwark, Tworzyjanki 10, 95-060 Brzeziny - ok 30 km od Łodzi.

I N F O R M A C J A

INFORMACJA

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Mszczonów przeznaczonych do zbycia będących własnością Gminy Mszczonów

Trwa rekrutacja do Sejmu Dzieci i Młodzieży

1 czerwca 2015 roku odbędzie się XXI sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży. Zanim uczestnicy i uczestniczki projektu zasiądą w ławach poselskich, wykonają zadanie rekrutacyjne, którego temat w tym roku brzmi: „Miejsca młodych - jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież”.

Kondolencje

  Koleżance

Jadwidze Wójcik

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Brata

składają

Burmistrzowie, Rada Miejska w Mszczonowie

oraz koleżanki i koledzy

z Urzędu Miejskiego w Mszczonowie

 

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE – KONKURS FIO MAZOWSZE LOKALNIE

Stowarzyszenie Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego konkursu w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Mazowsze Lokalnie skierowanego do grup nieformalnych i młodych organizacji działających na terenie województwa mazowieckiego, które odbędzie się 17 marca 2015 r. o godz. 14.00 w Gminnym Centrum Informacji w Mszczonowie, ul. Żyrardowska 4.

StartujeKonkurs „FIO-Mazowsze Lokalnie” 2015

Fundacja Fundusz Współpracy, wspólnie ze Stowarzyszeniem BORIS i Stowarzyszeniem Europa i My, ogłasza nabór wniosków do drugiego konkursu na mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa mazowieckiego.Termin składania wniosków na Konkurs Inicjatywy Oddolne rozpoczyna się 16 marca, kolejny, na Rozwój Organizacji startuje 13 kwietnia br. W tym roku  operatorzy FIO-Mazowsze Lokalnie zdecydowali się wprowadzić nowe, rewolucyjne  założenia Konkursu.

Zaproszenie do udziału w pracach nad Strategią Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że w związku z trwającymi pracami nad Strategią Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030, w dniach od 5 do 12 marca 2015 r. na terenie gmin tworzących Obszaru Metropolitalnego Warszawy (OMW) będą odbywały się warsztaty strategiczne dedykowane mieszkańcom, przedstawicielom jednostek samorządów terytorialnych, organizacjom pozarządowym oraz przedsiębiorcom. Podczas warsztatów uczestnicy będą wspólnie wypracowywać misję i wizję rozwoju OMW, a wymiana opinii i oczekiwań pomiędzy różnymi grupami interesariuszy pozwoli na wskazanie pożądanych kluczowych priorytetów i kierunków działań. Zapraszamy do aktywnego udziału w tym wydarzeniu.

INFORMACJA

W związku z otrzymanym z Urzędu Skarbowego w Żyrardowie e-mailem z dnia 5 marca 2015r. informuję, że w dniu 9 marca 2015r. w godzinach od 9:00 do 12:00 pracownicy URZĘDU SKARBOWEGO w ŻYRARDOWIE będą przyjmowali zeznania podatkowe za rok 2014. w Sali nr 5 tut. Urzędu (dolna absyda).

 • -

Bezpłatny kurs ECDL

Projekt pod nazwą "ECDL START dla mazowieckich kadr" - to  bezpłatne szkolenia z obsługi komputera (podstawy pracy z komputerem, podstawy pracy w sieci, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne) finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

ZASADY PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA MSZCZONÓW

W roku szkolnym 2015/2016 do klas I przyjmowane są dzieci:

 1. 7 letnie (urodzone w roku 2008)
 2. 6 letnie (urodzone w roku 2009)

oraz starsze, które na podstawie decyzji wydanej przez dyrektora szkoły miały odroczony obowiązek szkolny.

 • -

Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie zaprasza na spotkanie autorskie z Barbarą Rybałtowską.

Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie serdecznie zaprasza na spotkanie autorskie
z Barbarą Rybałtowską -pisarką, piosenkarką, autorką, malarką.
Spotkanie odbędzie się w środę, 4 marca o godzinie 17:30, ul. Szkolna 3, Mszczonów.

 

 

 • -

Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie zaprasza na cykl spotkań "W świecie baśni"

Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie serdecznie zaprasza dzieci w wieku 3-5 lat wraz
z opiekunami na cykl zajęć pod nazwą: W ŚWIECIE BAŚNI.
Poznamy najpiękniejsze baśnie. Pobudzimy naszą wyobraźnię. Rozszyfrujemy przekaz bajek..
Pobawimy się, porysujemy i wiele, wiele innych!
Pierwsze zajęcia odbędą się w sobotę 28 LUTEGO o godzinie 12.00.

 

 

Informacja o VI Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 4 marca 2015r

Obwieszczenie i zawiadomienie Starosty Powiatu Żyrardowskiego

 • data: 2015-02-11

XIII edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Obwieszczenie i zawiadomienie Starosty Powiatu Żyrardowskiego

 • data: 2015-02-06

Seminarium dla Rolników

Informacja

Szanowni Państwo

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S. A. wraz z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie i Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania im. T. Kotarbińskiego w Olsztynie w ramach projektu „PI Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” wypracowała innowacyjny model doradztwa „AMICUS RES”.

Komunikat KRUS

Informacja

Szanowni Państwo,
 
Biuro Powiatowe ARiMR informuje o spotkaniu
 dla rolników i grup producentów rolnych, które odbędzie się w dniu 03.02.2015 r.

Zaproszenie do udziału w szkoleniu

Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza zaprasza do udziału w szkoleniu poświęconemu poprawie jakości współpracy administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi, reprezentującymi środowiska biznesowe, w szczególności w zakresie przygotowania i wdrażania Lokalnych Programów Rozwoju Przedsiębiorczości.

VIII edycja Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego

Już po raz ósmy wybieramy najlepszy produkt żywnościowy na Mazowszu.  Najsmaczniejsze
i najzdrowsze wyroby piekarnicze, cukiernicze, wędliny, sery, przetwory owocowe i warzywne, a także miody oraz napoje, mogły stanąć do konkursu o Laur Marszałka.

Akademia PARP - Naucz się zarządzać talentami i kapitałem ludzkim

Informacja dotycząca możliwości wniesienia wadium przetargowego w formie poręczenia

Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informujemy, iż Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych wprowadził do swojej oferty nowy produkt poręczeniowy, jakim jest poręczenie wadialne. 
Poręczenia zapłaty wadium przetargowego oferowane przez MFPK skierowane są wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców posiadających siedzibę, oddział lub prowadzących inwestycje na terenie Województwa Mazowieckiego.   

Konferencja e-Administracja dla biznesu 2015

Termin i miejsce

14-15 kwietnia 2015 r., Warszawa, Centrum konferencyjne Legia Warszawa

Informacja o V Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 21 stycznia 2015r

Zawiadomienia Starostwa Powiatowego w Żyrardowie

 • autor: Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, data: 2015-01-07

Informacja o IV Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 30 grudnia 2014r

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY MSZCZONÓW

W ramach prowadzonych przez Starostę Żyrardowskiego postępowaniach w sprawie ustalenia klasyfikacji gleboznawczej informuje się, że wszczęta została procedura weryfikacyjna użytków gruntowych oraz gleboznawczej klasyfikacji uzupełniającej.

I N F O R M A C J A

I N F O R M A C J A


o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o I publicznym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Mszczonów

 • -

Twój głos w konkursie „Tu mieszkam, tu zmieniam” dla MSH

Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne walczy o nagrodę INTERNAUTÓW w konkursie grantowym „Tu mieszkam, tu zmieniam” organizowanym przez Bank Zachodni WBK. Aby oddać głos należy wejść na stronę: http://www.bzwbk.pl/informacje-o-banku/granty/glosowanie.html Czas na oddanie głosów mamy do 21.12.2014 r. Z góry dziękujemy za Państwa wsparcie, MSH.

Informacja o III Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 12 grudnia 2014r

Informacja

Do 15 grudnia 2014 roku trwać będzie rekrutacja do obywatelskiego monitoringu spółek komunalnych. Monitoring jest bezpłatnym działaniem skierowanym do osób i organizacji pozarządowych, które chcą nauczyć się, jak w sposób skuteczny i obiektywny prowadzić kontrolę obywatelską, a także dowiedzieć się, jak działają spółki komunalne w ich gminie.

Kampania IPN „Ofiarom stanu wojennego. Zapal światło wolności”

Instytut Pamięci Narodowej w 31. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego zorganizował kampanię społeczną upamiętniającą jego ofiary. W dniach 11–13 grudnia 2012 r. na ścianie budynku Instytutu przy Towarowej 28 w Warszawie widniała symboliczna świeca – hołd złożonym wszystkim ofiarom stanu wojennego.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MSZCZONOWA

o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości

Informacja o II sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 3 grudnia 2014

Zawiadomienie o sesji inauguracyjnej 27 listopada 2014

 • -

Serdecznie zapraszamy na ostatnią w tym roku zbiórkę krwi (1 grudnia 2014)

Serdecznie zapraszamy na piątą i ostatnią w tym roku zbiórkę krwi, która odbędzie się 1 grudnia w godzinach 09:00 - 13:00 na placu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie.
 

V TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ DRUŻYN AMATORSKICH

Zachęcamy osoby pełnoletnie mieszkające lub pracujące na terenie gmin członkowskich Stowarzyszenia LGD „Ziemia Chełmońskiego" do wzięcia udziału w V TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ DRUŻYN AMATORSKICH Z TERENU LGD „ZIEMIA CHEŁMOŃSKIEGO".

Mazowieckie Centrum Dialogu i Partycypacji Środowisk Gospodarczych

Szanowni Państwo!
 
Z przyjemnością informujemy o powołaniu do życia nowej instytucji, służącej rozwojowi przedsiębiorczości i tworzeniu miejsc pracy w naszym regionie. Mazowieckie Centrum Dialog i Partycypacji Środowisk Gospodarczych powstało dzięki środkom Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zapraszamy na III bieg uliczny z Termami Mszczonów

 • -

Informacja

I N F O R M A C J A

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Mszczonów przeznaczonych do zbycia będących własnością Gminy Mszczonów

Informacja

W DNIU 10 LISTOPADA 2014 r.
(PONIEDZIAŁEK)
GMINNE CENTRUM INFORMACJI
W MSZCZONOWIE
BĘDZIE NIECZYNNE.

UWAGA- zmiana terminu konkursu

UWAGA!
Informujemy o zmianie terminu dostarczania prac na KONKURS PLASTYCZNY „ZASTĄP KOSSAKA – NAMALUJ SZARŻĘ POD OSUCHOWEM”.
Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście do siedziby Gminnego Centrum Informacji najpóźniej do środy 26 listopada 2014 r.

Informacja

I N F O R M A C J A


o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o I publicznym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Mszczonów

Ankieta badawcza

Ankieta ma na celu zebranie rzetelnych danych odnośnie świadomości Polaków na temat ich emerytury oraz dostępnych na rynku towarów/usług, których celem jest wzrost przyszłych świadczeń. 

Informacja o szkoleniu

Kondolencje

  Koleżance

Zofii Krukowskiej

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Matki

składają

Burmistrzowie, Rada Miejska w Mszczonowie

oraz koleżanki i koledzy

z Urzędu Miejskiego w Mszczonowie

 

Kondolencje

Koleżance

Małgorzacie Żukowskiej

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Matki

składają

Burmistrzowie, Rada Miejska w Mszczonowie

oraz koleżanki i koledzy

                                            z Urzędu Miejskiego w Mszczonowie

Informacja o LI Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 7 listopada 2014r.

Zapraszamy do udziału w konkursie

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Mszczonowie z dnia 24 października 2014r  o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Mszczonowa w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów  miast zarządzonych na dzień  
16 listopada 2014r.

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie

 Miejskiej Komisji Wyborczej w Mszczonowie z dnia  23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Mszczonowie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MSZCZONOWA

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 01 października 2014roku

Dzieci dzieciom

 • -

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Mszczonowie

 U c h w a ł a   nr 2/2014

                              Miejskiej Komisji Wyborczej w Mszczonowie

                                    z dnia 20 października 2014 r.

 

                

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E

Miejskiej Komisji Wyborczej w Mszczonowie

z dnia 18 października 2014 r.

Uruchomienie Agencji Pocztowej w Mszczonowie ul. Nowy Rynek 5

Region Sieci Warszawa- Województwo, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, uprzejmie informuje, że dnia 17 listopada 2014 roku planowane jest uruchomienie Agencji Pocztowej zlokalizowanej w miejscowości Mszczonów przy ul. Nowy Rynek 5.

Informacja dla przedsiębiorców

Informacja Akademii PARP

Informacja

Burmistrz Mszczonowa informuje, iż producenci rolni zamierzający w 2015r. prowadzić na terenie Gminy Mszczonów uprawę maku lub konopi włóknistych, zobowiązani są zgłosić ten fakt do Urzędu Miejskiego (pok. nr 8) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 listopada 2014r.

Zabawy taneczne w OSP Mszczonów

 • -

XV Edycja Konkursu "Sposób na Sukces"

Komunikat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie

W dniach 13.10-15.10.2014 Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie będzie nieczynna z powodu malowania pomieszczeń.

 

Producenci czarnych porzeczek i wiśni mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie wsparcia. Pomoc dla rolników z kredytami bankowymi.

Tegoroczne ceny skupu czarnych porzeczek i wiśni były w tym roku bardzo niskie i nie pokrywały nawet kosztów ich produkcji. Aby zrekompensować straty producentów tych owoców wynikające z tej sytuacji Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie wypłacała im wsparcie. Jego wysokość wyniesie 410 zł za 1 hektar takich upraw i będzie realizowane w formie tzw. pomocy de minimis.

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Mszczonowie

z dnia 8 października 2014 r.

Komunikat

                                                           Komunikat

                                            Miejskiej Komisji Wyborczej

                                                       w Mszczonowie

Zarządzenia Burmistrza Mszczonowa

Informacja o L Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 8 pazdziernika 2014r.

Zapraszamy na debatę społeczną

Zapraszamy wszystkich mieszkańców na debatę społeczną BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA dotyczącą bezpieczeństwa mieszkańców gminy Mszczonów i Radziejowice.

Termin spotkania: 24 września 2014 roku, godz. 18:00

Miejsce spotkania: Powozownia - Radziejowice.

 

I N F O R M A C J A

I N F O R M A C J A

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu niezabudowanych nieruchomości położonych w Mszczonowie przeznaczonych do zbycia będących własnością Gminy Mszczonów

 

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”,

Konkurs Fotograficzny „Zakłady Lniarskie wczoraj i dziś”

Konkurs, który trwa w terminie 15-29 września 2014 r. realizowany jest w ramach projektu pt. „Zakłady Lniarskie wczoraj i dziś – wystawa fotografii współczesnej architektury poprzemysłowej Żyrardowa”.

Bezpłatne spotkanie dla przedsiębiorców

Szanowni Państwo,

Mazowieckie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera funkcjonujące w strukturze
Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. serdecznie zaprasza przedsiębiorców zainteresowanych podjęciem bądź rozwijaniem działalności eksportowej do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym:

Startuje XV edycja Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”

Do 10 października potrwają zapisy do XV edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. W nadchodzącej edycji największy Turniej piłkarski dla dzieci w Europie zyska nową kategorię wiekową: U-8. Mecze finałowe rozegrane zostaną na Stadionie Narodowym w Warszawie, a zwycię zcy wyjadą na mecz Reprezentacji Polski. 

Obwieszczenie burmistrza Mszczonowa dotyczące granic okręgów wyborczych

BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 04 września 2014roku

 

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie miejskiej komisji wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Zapraszamy na ZUMBĘ i AQUA AEROBIC

 • -
 • -
 • -

Promocja - dzień chorych na Alzheimera

 

 

 

 

Konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”

Marszałek Województwa Mazowieckiego już po raz czwarty ogłosił konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, którego głównym celem jest promocja wolontariatu wśród mieszkańców naszego województwa. Konkurs jest etapem wojewódzkim konkursu ogólnopolskiego realizowanego przez Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce i jest organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego we współpracy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Informacja o XLIX Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 2 września 2014r.

 • -

II BIEG ULICZNY Z TERMAMI MSZCZONÓW

II BIEG ULICZNY Z TERMAMI MSZCZONÓW
Uczczenie 75 rocznicy Bitwy Mszczonowskiej

Start: TERMY Mszczonów
Termin: 14.09. 2014r. / niedziela / godz.10.00
Dystans: Bieg Główny 5000m
Bieg Młodzieżowy 2500m
Bieg Dziecięcy 500m

Informacje: www.weekendztermami.eu
S.Zdunek tel. 501 467 677

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH SESJACH DORADCZYCH

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do korzystania z bezpłatnych sesji doradczych organizowanych przez Lokalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych.

 • -

VI Zlot rowerowy Krainy Jeziorki

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki oraz Rancho pod Bocianem serdecznie zapraszają na VI Zlot Rowerowy Krainy Jeziorki, który odbędzie się w Rancho pod Bocianem (Przypki, gm. Tarczyn) w niedzielę 31 sierpnia w godz. 13:00 -  15:00.

Zaproszenie na XLVIII Sesję Rady Miejskiej w Mszczonowie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mszczonowie na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013r. poz.594 z późń.zm) zaprasza mieszkańców Gminy Mszczonów na XLVIII Sesję Rady Miejskiej w Mszczonowie VI kadencji, w środę 20 sierpnia 2014 r. o godzinie 13:00 do sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie, Plac Piłsudskiego 1.

Odpust w Lutkówce na Św. Rocha

 • -

Kondolencje

Koledze
Janowi Zwierzchowskiemu
Radcy Prawnemu Urzędu Miejskiego w Mszczonowie
 
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
 
Matki
 
składają
 
Burmistrzowie, Rada Miejska w Mszczonowie
oraz koleżanki i koledzy z Urzędu Miejskiego w Mszczonowie
 
 • -

Kolejne ofiary metody „na wnuczka”

W powiecie żyrardowskim znowu mają miejsce kradzieże metodą „na wnuczka”. Historie tworzone przez oszustów są czasem tak „wyssane z palca”, że od razu powinna się w nas obudzić czujność. Policja apeluje w szczególności do osób starszych, gdyż to oni najczęściej padają ofiarami wyłudzeń oszczędności nierzadko zbieranych przez całe życie.

Raport nt. profilaktyki infekcji HIV i zwalczania AIDS na Mazowszu

Mam przyjemność poinformować Państwa, iż Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie mazowieckim opracował raport pt. "Profilaktyka infekcji HIV i zwalczania AIDS na Mazowszu". W załączeniu raport.
 • autor: Iwona Chorek - gł. specjalista ds. uzależnień OPS Grodzisk Maz. Przedstawiciel Zespołu ze strony Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast Województwa Mazowieckiego, data: 2014-08-07

ROWEROWE MISTRZOSTWA MSZCZONOWA

 • -

Kondolencje

Koleżance
Teresie Koszulińskiej
 
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
 
Brata
 
składają
 
Burmistrzowie, Rada Miejska w Mszczonowie
oraz koleżanki i koledzy z Urzędu Miejskiego w Mszczonowie
 
 • -

OGŁOSZENIE

Weź paragon! Od pierwszych dni wakacji w całym kraju trwa kolejna ogólnopolska akcja, która ma na celu podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa o korzyściach płynących z posiadania paragonu zarówno w sferze praw konsumenckich i obywatelskich. Paragon to najłatwiejszy i najbardziej powszechny dowód realizacji zakupówDlatego powinniśmy żądać paragonu!

INFORMACJA DLA POSIADACZY ZWIERZĄT

W ostatnim czasie nasiliły się interwencje związane z biegającymi bez opieki psami, które często atakują mieszkańców i stwarzają zagrożenie dla ich zdrowia i bezpieczeństwa.  W większości przypadków są to zwierzęta, które mają właścicieli.

Rekrutacja na lidera Szlachetnej Paczki

Dzień dobry,
co roku w całej Polsce kilkuset liderów organizuje projekt SZLACHETNA PACZKA. Każdy z nich kieruje zespołem wolontariuszy i niesie pomoc dla najbardziej potrzebujących w swojej okolicy. Angażując innych ludzi w mądrą pomoc, liderzy realnie zmieniają społeczność, w której żyją.

Informacja

Szanowni Państwo,

Firma Melting Pot- Piotr Kossowski rozpoczęła z dniem 1.01.2014r. rekrutację do projektu Szkoleniowego organizowanego na terenie województwa mazowieciekiego "Zmiany na lepsze" WND- POKL. 08.01.02-14-088/13.

Pociąg "Słoneczny"

W tegoroczne wakacje po raz dziesiąty na tory wyjechał pociąg „Słoneczny”. Kursuje on codziennie w relacji Warszawa Zachodnia - Gdynia Główna - Warszawa Zachodnia.

Zawiadomienie i obwieszczenie starosty powiatu żyrardowskiego

 • -

Bezpłatne szkolenia z obsługi komputera

Firma FHU "Inwes.tor" zaprasza wszystkie zamieszkałe, pracujące lub uczące się na terenie województwa mazowieckiego osoby na bezpłatne (finansowane w całości ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa) szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera zakończone uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu ECDL BASE.

Informacja w sprawie założeń ramowych dla konkursu RPOWM/1.5/1/2014 w ramach Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Nabór: lipiec-sierpień 2014

Informacja w sprawie założeń ramowych dla konkursu RPOWM/1.5/1/2014 w ramach Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

 • -

INFORMACJA NA TEMAT AKCJI „LATO W MIEŚCIE” LIPIEC – SIERPIEŃ 2014, ORGANIZOWANEJ PRZEZ OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W MSZCZONOWIE

W 2014 roku, od 1 lipca do 31 sierpnia, OSiR Mszczonów przewiduje kontynuację przeprowadzanej corocznie akcji „Lato w mieście”. Akcja ta, zostanie przeprowadzona na trzech obiektach OSiR tj. Hali sportowej, Kompleksie Boisk Sportowych Orlik oraz Kompleksie Basenów Termalnych.

Uwaga mieszkańcy

Zachęcamy mieszkańców miasta i gminy Mszczonów do zgłaszania swoich propozycji dotyczących działań, które chcielibyście Państwo aby zostały uwzględnione i realizowane na terenie gminy Mszczonów w ramach programu LEADER Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Chełmońskiego".
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
www.ziemiachelmonskiego.pl/?nowa-pespektywa-%E2%80%93-nowe-pomysly!,491

 

Informacja

I N F O R M A C J A

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Mszczonów przeznaczonych do wydzierżawienia będących własnością Gminy Mszczonów

 

Lista tegorocznych stypendystów

W ramach Programu Stypendialnego Gminy Mszczonów dla uczniów szczególnie uzdolnionych, Burmistrz Mszczonowa przyznał w roku szkolnym 2013/2014 cztery stypendia następującym stypendystom:

KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA

BURMISTRZ MSZCZONOWA

w dniu 25 czerwca 2014 r.

OGŁASZA KONKURS

NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA

Szkoły Podstawowej w Bobrowcach

ul. Mszczonowska 5

Ankieta

Szanowni Państwo,
Do końca czerwca 2014 roku trwa badanie ankietowe dotyczące jakości życia i
preferencji mieszkańców Warszawy i gmin podwarszawskich. Interesuje nas
opinia o przestrzeni Państwa gminy, o jej silnych i słabych stronach w
różnych aspektach życia.

Szanowni Państwo

Urząd Miejski w Mszczonowie informuje mieszkańców miasta i gminy Mszczonów, że z dniem 1 lipca 2014 roku (zamiast firmy InPost), Poczta Polska wznowi usługę doręczania odbiorcom rachunków za zużycie energii elektrycznej dostarczanej przez Polską Grupę Energetyczną (PGE).
 

 • -

Powitaj wakacje z Termami Mszczonów

 

 

 

 

 

 

 

 • -

II PIKNIK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 

 

 

 

 

 

 • -

Karta Dużej Rodziny: pytania i odpowiedzi

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty.

Informacja o XLVII Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 25 czerwca 2014

Do Mieszkańców Osiedla Józefpolska

W odpowiedzi na pismo z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie psów znajdujących się na posesji położonej w Mszczonowie przy ul. Józefpolskiej 5, uprzejmie informuję, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 856) oraz Kodeksem wykroczeń, właściciele zwierząt domowych mają obowiązek stałego i skutecznego dozoru nad nimi i ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie utrzymywanych zwierząt.

Informacja

I N F O R M A C J A

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Mszczonów przeznaczonych do wydzierżawienia będących własnością Gminy Mszczonów

Informacja

Szanowni Państwo!
Inwestor Park of Poland rozpoczął proces projektowania parku. Planowane rozpoczęcie budowy to pierwszy kwartał 2015 roku.
Dopiero wtedy możliwe będą nabory pracowników, najpierw do budowy a dopiero w 2016 roku do pracy w parku.
Na dzień dzisiejszy inwestor nie przyjmuje żadnych podań o przyjęcie do pracy.

OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA

ZOPO.2111.1.2014.EZ


BURMISTRZ MSZCZONOWA
w dniu 28 maja 2014 r.
OGŁASZA KONKURS
NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA
Zespołu Szkół Publicznych im. Księdza Kanonika Mariana Lipskiego w Osuchowie, ul. Szkolna 1

w załaczniku treść ogłoszenia

 • data: 2014-05-28

Zaproszenie na spotkanie dotyczące PROW 2014-2020

Informacja o XLVI Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 21 maja 2014r.

Informacja w sprawie szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej

Burmistrz Mszczonowa informuje, iż producenci rolni, którzy ponieśli starty w wyniku przymrozków wiosennych, mających miejsce w dniach 3 – 5 maja 2014r., mogą do dnia 29 maja 2014r, składać wnioski o szacowanie strat powstałych w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej.

Kondolencje

Wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci


  JADWIGI STĘPKOWSKIEJ


składają Rodzinie i Bliskim Zmarłej

Burmistrzowie Mszczonowa
oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej w Mszczonowie wraz z Radnymi

Zapraszamy na rajd rowerowy

I N F O R M A C J A

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Mszczonów przeznaczonych do wydzierżawienia będących własnością Gminy Mszczonów

 • -

10 lat w Uni Europejskiej

 

 

 

V edycja Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów

Stypendia Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Jana Pawła II zostały wręczone

W dniu 2 kwietnia 2014r. Zarządu Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Jana Pawła II przy Parafii Św. Jana Chrzciciela w Mszczonowie przyznał stypendia edukacyjne i socjalne stypendystom:

Zapraszamy na bezpłatne sesje doradcze

Informacja o wolnych miejscach w placówkach oświatowych

Zawiadomienie Starosty

 • -

ZAPRASZAMY NA KONCERT CHARYTATYWNY

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych wraz z Burmistrzem Mszczonowa, Mszczonowskim Ośrodkiem Kultury oraz Kompleksem Basenów Termalnych serdecznie zapraszają na koncert charytatywny powiązany z kwestą dla dzieci.

Zaproszenie na obchody rocznicowe uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 • -
 • -

Z A P R O S Z E N I E

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Jana Pawła II
przy parafii Św. Jana Chrzciciela w Mszczonowie

zaprasza

stypendystów z rodzicami, darczyńców, członków Komitetu

oraz

wszystkich mieszkańców Mszczonowa, którym dzieło budowy Pomnika  Jana Pawła II jest szczególnie bliskie,

na uroczystą mszę Św. Dziękczynną

za Kanonizację Błogosławionego Jana Pawła II w dniu 27 kwietnia 2014 r. o godz. 17.00.

Informacja

Informacja o rekrutacji do placówek oświatowych w gminie Mszczonów

Informacja

I N F O R M A C J A

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Mszczonów przeznaczonych do zbycia będących własnością Gminy Mszczonów

 

Informacja o XLV Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 15 kwietnia 2014r.

Informacja

PODAJE SIĘ DO WIADOMOŚCI, ŻE URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE W DNIACH:
16 KWIETNIA 2014r.
(ŚRODA) BĘDZIE CZYNNY do godz. 1445

18 KWIETNIA 2014r.(PIĄTEK) BĘDZIE CZYNNY do godz. 1300

 

Kasa  Urzędu  w  Tych  Dniach  Będzie  Czynna

16 KWIETNIA 2014r.(ŚRODA) BĘDZIE CZYNNY do godz. 1345

18 KWIETNIA 2014r.(PIĄTEK) BĘDZIE CZYNNY do godz. 1200

Ogłoszenie o naborze

Informacja Agencji Nieruchomości Rolnych

Urząd Skarbowy w Żyrardowie serdecznie zaprasza

Urząd Skarbowy w Żyrardowie serdecznie zaprasza do Galerii Dekada w Żyrardowie ul. 1 Maja 40 dnia 29 marca 2014r (sobota) w godzinach 10:00 – 13:00.

Pracownicy Urzędu będą pomagali rozliczyć zeznanie podatkowe za 2013r elektronicznie .

 • -

Zbiórka krwi

Klub Honorowych Dawców Krwi "Strażak" OSP Mszczonów informuje o kolejnej zbiórce krwi, która przewidziana jest w dniu 11 kwietnia br. tradycyjnie przy Domu Strażaka w Mszczonowie. Krew będzie można oddać w godzinach od 9.00 do 13.00.

Kondolencje

Głęboko poruszeni, z wielkim żalem żegnamy

 

Ś.P.

Barbarę  Łukasiewicz – Lebiedzińską

 

Przewodniczącą Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Mszczonowie

oraz Naczelnika Miasta i Gminy w Mszczonowie

w latach 1970 – 1984

 

Rodzinie i Bliskim

składamy wyrazy najgłębszego współczucia

 

Burmistrzowie Mszczonowa,

Przewodniczący i Rada Miejska w Mszczonowie

oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Mszczonowie

 

 

SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY POMNIKA JANA PAWŁA II OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM

Rusza budowa szerokopasmowej sieci światłowodowej „Internet dla Mazowsza” z uwzględnieniem gminy Mszczonów.

W terminie od marca 2014 do grudnia 2015 roku realizowane będą prace polegające na budowie ziemnej sieci światłowodowej.
Odbiorcami końcowymi projektu będą mieszkańcy, przedsiębiorstwa i jednostki administracji publicznej Mazowsza oraz organy rządowe w województwie.

Informacja o XLIV Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 18 marca 2014r.

Informacja dla mieszkańców

INFORMACJA

 

Informujemy, że w dniu 12 MARCA 2014 r. Urzędzie Miejskim
w Mszczonowie w godz.
9.00 -13.00 w sali nr 5 (dolna absyda) dyżur będzie pełnił pracownik Urzędu Skarbowego w Żyrardowie.

W tym dniu będzie można m.in: uzyskać informacje na temat składania zeznań drogą elektroniczną, złożyć zeznanie podatkowe drogą elektroniczną, pobrać formularze i druki, złożyć zeznanie podatkowe.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Komunikat dla przedsiębiorców

INFORMACJA

Urząd Skarbowy w Żyrardowie w ramach współpracy z Urzędem Miejskim w Mszczonowie, zaprasza wszystkich chętnych na spotkanie informacyjne na temat poprawności składania zeznań, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2013
 (PIT-36, PIT-36L).

Informacja o XLIII Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 26 lutego 2014r.

Informacja Burmistrza Mszczonowa

Informuję, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie opracowała

„ Analizę porealizacyjną w zakresie klimatu akustycznego dla obwodnicy Mszczonowa
w ciągu drogi Krajowej nr 50”
(II etap Obwodnicy).

Dla osób zainteresowanych opracowanie to  jest dostępne w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie pok. nr 10 w godzinach urzędowania.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety

Zachęcamy mieszkańców miasta i gminy Mszczonów do wypełnienia ankiety badającej poziom satysfakcji interesantów z jakości obsługi w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie.

Ankieta dostępna jest we wskazanym poniżej adresie:
http://www.mszczonow.pl/961,ankieta-badajaca-poziom-satysfakcji-interesantow-z-jakosci-obslugi-w-urzedzie-miejskim-w-mszczonowie.html

 

Informacja o XLII Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 30 stycznia 2014r.

Informacja Główny Urząd Statystyczny

Informacja dot. materiałów pirotechnicznych

 • -

Informacja

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY I OKOLIC.
IMPREZA DLA CAŁEJ RODZINY! DLA KAŻDEGO !!!! BEZ WYJĄTKÓW...
Po raz PIERWSZY będziemy wspólnie bawić się FIT w rytmach świetnej muzyki, będziemy aktywizować swoje ciała, dusze, umysły...
Po raz PIERWSZY będzie można spróbować w jednym miejscu WIELU SMAKÓW FITNESS... :-)
Po raz PIERWSZY to Mszczonów pokaże, że jest MEGA FIT :-)

 • -

Zapraszamy mieszkańców miasta i gminy Mszczonów po odbiór kalendarzy na rok 2014

Uprzejmie informujemy mieszkańców miasta i gminy Mszczonów o mozliwości odbioru kalendarzy na rok 2014.

Osoby chętne zapraszamy do Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie przy ulicy Żyrardowskiej 4 w godzinach pracy jednostki.

Informacja- czas pracy Urzędu Miejskiego w Mszczonowie w miesiącu grudniu

Informacje

Ogłaszamy nabór wniosków w ramach działania :
- „Odnowa i rozwój wsi”- dostępny limit środków 1 564 713,00zł
-„Małe projekty”- dostępny limit środków 785 926,73
Termin składania wniosków od dnia 31 grudnia 2013 do 14 stycznia  2014r. do godz. 16.00.

Informacja o szkoleniach

Informacja Wojewody Mazowieckiego

Informacja

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszonym konkursem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII  „Promocja integracji społecznej”, Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe. Wnioski o dofinansowanie projektów można składać od 6 grudnia 2013 r. do 10 stycznia 2014 r.

Informacja

I N F O R M A C J A

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych na terenie miasta Mszczonów przeznaczonych do wydzierżawienia będących własnością Gminy Mszczonów

Informacja o XLI Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 19 grudnia 2013r.

Informacja

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 2 grudnia 2013 r. do 10 stycznia 2014 r. odbywa się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączeniu.

Zarządzenia Burmistrza Mszczonowa

TROPY EUROPY II

Rywalizacja w klimacie filmów szpiegowskich, atrakcyjne nagrody i obiekty współfinansowane  z funduszy europejskich w tle – oto co czeka uczestników gier miejskich „Tropy Europy II – na tropie przygody!”

 

II edycja Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że do 31 stycznia 2014 roku istnieje możliwość składania wniosków o umieszczenie inicjatyw na Witrynie Obywatelskiej, które wezmą udział w drugiej edycji konkursu o Nagrodę Obywatelską Prezydenta RP.

Bezpłatne Warsztaty PUP

 • -

Zapraszamy na szkolenie - „Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza”

Informacja o XL Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 19 listopada 2013r.

Zaproszenie na seans i spotkanie z autorką filmu- Lusią Ogińską

 • -

Ogłoszenie o zebraniach z mieszkańcami

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ MSZCZONOWA I RADNI RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE
ZAPRASZAJĄ
MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY MSZCZONÓW NA CYKL SPOTKAŃ, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ:

Lider Przesiębiorczości 2013r

MIKRO, MALI I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY !

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw
oraz
Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie  

serdecznie zapraszają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
oraz
instytucje wspierające przedsiębiorczość
do wzięcia udziału w:
prestiżowym konkursie

„Lider Przedsiębiorczości Roku 2013”

Informacja o XXXIX Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 30 października 2013r.

Informacja dla mieszkańców gminy zwolnionych przez pracodawców

Projekt Recepta na zwolnienie skierowany jest do osób, które mają zamiar otworzyć działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego, jednak nie mają wystarczających środków finansowych dla sfinalizowania przedsięwzięcia. Zakwalifikowane do udziału mogą zostać osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, z mazowieckich przedsiębiorstw przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne.

Ogłaszamy nabór wniosków LGD

Zagłosuj na NAJLEPSZE ZDJĘCIE z Festiwalu Historycznego

Zagłosuj na nagrodę Internautów dla NAJLEPSZEGO ZDJĘCIA z Festiwalu Historycznego.
Galeria zdjęć znajduje się w w poniższym linku:

http://www.mszczonow.pl/1126,rekonstrukcja-bitwy-mszczonowskiej.html

 • -

Konkurs Fotograficzny- Regulaminy

Regulamin konkursu

organizowanego podczas Festiwalu Historycznego

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Burmistrz Mszczonowa zawiadamia, że w miesiącu październiku bieżącego roku zorganizowana będzie na terenie miasta i gminy  Mszczonów zbiórka następujących odpadów:

Informacja

I N F O R M A C J A

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta i gminy Mszczonów przeznaczonych do zbycia na rzecz najemcy będących własnością Gminy Mszczonów

Informacje KRUS

 • -
 • -

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Regulamin konkursu

organizowanego podczas Festiwalu Historycznego

 • -

Spotkania z pasjami w Bibliotece w Mszczonowie

Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie włączyła się w projekt Fundacja Orange, który zakłada przeprowadzenie na żywo w bibliotekach wirtualnych spotkań z osobami znanymi. 

 • -

Komunikat dla Mieszkańców Gminy Mszczonów

Zachęcamy do składania wniosków w ramach ostatnich naborów Osi Leadera dotyczących „Różnicowania w ramach działalności nierolniczej” oraz „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw”, którego termin naboru przewidziany jest na:
28 październik – 11 listopad 2013r.

Informacja o XXXVIII Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 25 września 2013r.

 • -

Mszczonów zaprasza na dwudniowy FESTIWAL HISTORYCZNY

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich"

Dwie inscenizacje historyczne, plenerowe pokazy umundurowania, sprzętu oraz umiejętności członków grup rekonstrukcji historycznych, seanse filmów batalistycznych, a przede wszystkim oficjalne uroczystości rocznicowe bitwy mszczonowskiej 1939 roku- wszystko to odbędzie się w Mszczonowie w dniach 21-22 września.

 • -

Zapraszamy do Kina Cyfrowego w Mszczonowie

Pierwszy SEANS w TECHNOLOGII 3D już 13 WRZEŚNIA.

Dzień Szarlotki

Serdecznie Państwa zapraszamy na "Dzień szarlotki" , który odbędzie się 22 września 2013 o godz. 15:00 w Sielskiej Osadzie "Firleje" (ul.Wrzosowa 3 Musyły, gm.Żabia Wola).

Informacja

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku we współpracy z Polsko- Chińską Fundacją Promocji Kultury i Sztuki Dong Feng, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, postanowiła uruchomić unikatowe studia podyplomowe pn. "Prowadzenie działalności gospodarczej z Chinami". 

Zapraszamy na szkolenie

 • -

ZAPRASZAMY NA GMINNE DOŻYNKI W OSUCHOWIE

Serdecznie Zapraszamy, w najbliższą niedzielę 8 września na GMINNE DOŻYNKI W OSUCHOWIE.

 • -

Tydzień z Fredrą w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mszczonowie

Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie

Zaprasza na

NARODOWE CZYTANIE

Dzieł ALEKSANDRA FREDRY i JULIANA TUWIMA

06 września 2013 r. godz. 11.00 w siedzibie biblioteki, ul. Szkolna 3

Utwory będą czytać lokalni samorządowcy, nauczyciele, bibliotekarze, dyrektorzy jednostek miejskich.

Wydarzeniu towarzyszą:

02-06 września – wystawa prac ilustrujących utwór „Rzepka” Juliana Tuwima wykonana przez dzieci z punktów przedszkolnych we Wręczy i Lutkówce w ramach wakacyjnych zajęć z biblioteką

02.04 września – Wystawa – „Fredro w starym stylu” oryginalne wydanie dzieł Aleksandra Fredry z końca XIX w.

WAŻNE ! ODDAJ KREW I URATUJ ŻYCIE !

Dnia 3 września (wtorek) 2013 roku od godziny 9.00 do 13.00 przy ulicy Maklakiewicza (przy Ośrodku Zdrowia) w ambulansie „MOBILNE CENTRUM KRWIODAWSTA” będzie można oddać krew dla osób poszkodowanych w wypadku z dnia 25 sierpnia 2013 roku w miejscowości Strzyże, gmina Mszczonów. Osoby poszkodowane to: Natalia Kołodziejczyk, Ilona Kołodziejczyk, Piotr Pawlikowski, Damian Czarnecki oraz Katarzyna Kieliszczyk.
 
WSZYSTKIM DAWCOM KRWI SERDECZNIE DZIĘKUJĄ
RODZINY POSZKODOWANYCH.

Informacja o konkursie

Informacja o XXXVII Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 28 sierpnia 2013r.

KOMUNIKAT

Podaje się do publicznej wiadomości  mieszkańcom miasta i gminy Mszczonów, iż dowody osobiste dla osób, które nie ukończyły 65 lat w dniu składania wniosku o jego wydanie  - wydawane są na okres 10 lat .

Informacja

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że ruszyła V edycja konkursu Eurolider, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.  Zachęcamy do wzięcia w nim udziału. Wzorem ubiegłych edycji, celem konkursu jest wyróżnienie osób, które wykorzystując Fundusze Europejskie, prowadzą różnorodne przedsięwzięcia i zmieniają życie lokalnej społeczności.

Informacja

Bezpłatny projekt współfinansowany z EFS dla osób zwolnionych lub znajdujących się w okresie wypowiedzenia.
Więcej informacji w załącznikach. 

Informacja

Szanowni Państwo.
 
Europejskie Forum Młodzieży  zwraca się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji o dwóch wolnych miejscach na 6-miesięczny wolontariat realizowany w organizacji pozarządowej „TES-HIENET Technology, Educationa and Sport” na wyspie Chios w Grecji.

Informacja

Szanowni Państwo,
 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 31 lipca do 30 sierpnia 2013 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej â projekty konkursowe”. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączeniu.

Informacja

Szanowni Państwo,
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działania 4.2 „Ochrona powierzchni ziemi â Rekultywacja składowisk odpadów”. Termin naboru wniosków  przewidziany jest od 31 lipca do 30 sierpnia 2013 r. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.

Nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działania 8.1: „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe

Uwaga handlowcy używający wag!

Naczelnik Obwodowego Urzędu Miar w Warszawie w związku z obowiązkiem wykonywania nadzoru metrologicznego nad przyrządami pomiarowymi, wynikającymi z zapisów art. 21 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004r., nr 243, poz. 2441 z późn. zmianami) informuje interesantów zakładających działalność gospodarczą w dziedzinie handlu i rozliczających się z klientami przy użyciu wag o obowiązku użytkowania wag z ważnymi dowodami kontroli metrologicznej ( ważnymi cechami legalizacji ) oraz wag podlegających takiej kontroli ( wag posiadających zatwierdzenie typu ).

Informacja - zamknięcie drogi łącznikowej w związku z likwidacją kolizji gazowej

Zapraszamy na konsultacje

Zapraszamy do Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie do skorzystania z bezpłatnych usług informacyjnych dla przedsiębiorców oraz osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą prowadzonych przez konsultanta z Punktu Konsultacyjnego Krajowego Systemu Usług

w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godzinach od 9.00 do 15.00.

Informacja

 • -

Święto cyklistów po raz drugi

Po raz drugi rowerzyści z 10 gmina Krainy Jeziorki będą mieli okazję do przeżycia rowerowej przygody i spotkania się w gronie miłośników jednośladów. Drugi Zlot organizowany przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki odbędzie się w Agroturystyce pod Kogutem w Krępie (gm. Prażmów). Zlot odbędzie się w niedzielę 14 lipca o godz. 13:00. 

Informacja

Szanowni Państwo, 

W sobotę 15 czerwca br. wydarzyła się w Pyrzycach tragedia. W wyniku pożaru budynków komunalnych przy ul. Niepodległości bez dachu nad głową zostało 14 rodzin ( 64 osoby, w tym 15 dzieci). Doszczętnie spłonęły dwa budynki mieszkalne.

Pociąg "Słoneczny"

„W dniu 29 czerwca 2013 r. po raz dziewiąty na tory wyjedzie pociąg „Słoneczny” z Warszawy do Gdyni. To wakacyjne połączenie, stworzone dla mieszkańców Mazowsza corocznie cieszy się niesłabnącym powodzeniem. Połączenie obsługiwane jest wygodnymi, klimatyzowanymi, piętrowymi wagonami o podwyższonym standardzie. W tym roku po raz pierwszy będzie można nabyć bilety także przez telefon komórkowy.

Informacja w sprawie szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej

Burmistrz Mszczonowa informuje, iż w związku z wystąpieniem w dniu 21 czerwca 2013r. na terenie Gminy Mszczonów gradu i deszczu nawalnego,  producenci rolni, którzy ponieśli z tego powodu szkody w uprawach rolnych, mogą składać

wnioski o szacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w pok. nr 8, w godzinach pracy Urzędu do dnia 9 lipca 2013 roku.

Konkurs plastyczny „Chełmoński i Chopin dwaj najwięksi artyści Mazowsza”

Bezpłatny projekt dla osób bezrobotnych

Zawiadomienia i obwieszczenie dot. przebudowy drogi Lutkówka-Lutkówka Kolonia

Informacja

Szanowni Państwo

Burmistrz Mszczonowa informuje, iż w dniu 26 czerwca 2013r. o godz. 18 00
w Mszczonowskim Ośrodku Kultury przy ulicy Warszawskiej 33 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami poświęcone zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ogłoszenie o naborze 9.6.3 PO KL

 • -

Piknik "Czerwcowa Skarbnica Inicjatyw"

Stowarzyszenie Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych, Powiat Żyrardowski, Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie oraz Lokalna Grupa Działania „Echo Puszczy Bolimowskiej”
serdecznie zapraszają do udziału w pikniku organizacji pozarządowych
CZERWCOWA SKARBNICA INICJATYW

 • -

Akcja "Podziel się posiłkiem"

Informujemy, że trwa nabór wniosków w IX edycji Programu Dożywiania Dzieci - Danone Podziel się Posiłkiem (dotychczas zwany Programem Grantowym Danone "Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!").

 • -

Zlot Rowerowy Krainy Jeziorki 2013

W niedzielę 23 czerwca zapraszamy rowerzystów z terenu Krainy Jeziorki oraz wszystkich miłośników jednośladów na Zlot Rowerowy Kraina Jeziorki 2013, który będzie pierwszym tego typu spotkaniem środowiska rowerowego z obszaru Krainy.

 • -

5-lecie Mszczonowskich Term

29 czerwca 2013r.

w  godzinach 1000 - 1600

Termy Mszczonów

zapraszają na PIKNIK Z RADIEM DLA CIEBIE

z okazji 5-lecia działalności Kompleksu

Zmiana terminu sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Informacja

Rekrutacja WSRL

 • - 

Informacja

Szanowni Państwo,
ruszyła VIII edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz patronatem artystycznym Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Już po raz kolejny swój talent mogą zaprezentować fotografowie amatorzy z Mazowsza.
Nabór prac trwa do końca września 2013 r. Jury spośród nadesłanych prac wyłoni 6 najlepszych. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni i nagrodzeni podczas finałowej gali.

Zasady i regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej www.mazovia.pl

Wyjazd studyjny dla członków organizacji pozarządowych.

Lokalne Centrum Informacji i Wspomagania

Organizacji Pozarządowych w Puszczy Mariańskiej

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu 
powiatu żyrardowskiego oraz gminy Bolimów w powiecie skierniewickim do 
udziału w wizycie studyjnej w Nidzicy

Debata o bezpieczeństwie na terenie miasta i gminy Mszczonów

26.06.2013r. (środa) o godz. 17.00 zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta i gminy Mszczonów do wzięcia udziału w debacie  społecznej dotyczącej bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji w Mszczonowie

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych, samorządów gmin i powiatów oraz przedsiębiorców

Program I spotkania informacyjno-konsultacyjnego
z przedstawicielami organizacji pozarządowych, samorządów gmin i powiatów oraz
przedsiębiorców w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie, 21 czerwca 2013 r.

 • -

Spotkanie dla osób planujących pracę za granicą

Gminne Centrum Informacji i Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie zapraszają na bezpłatne spotkanie w dn. 25.06.2013 r. godz. 12.00 pn.: „Bezpieczny wyjazd-bezpieczny powrót”

 • -

Konsultacje dla przedsiębiorców

Gminne Centrum Informacji i Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej Triada zapraszają na bezpłatne konsultacje w dn. 11.06.2013 r. w godz. 9.00-15.00 dla przedsiębiorców lub osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą. Zapisy: 468573071, 478571199, gci@mszczonow.pl. Zapraszamy do GCI.

Informacja o XXXVI Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 19 czerwca 2013r.

Informacja

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych pragnie poinformować, że w terminie od 28 maja 2013 r. do 28 czerwca 2013 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości dla mikro i małych przedsiębiorstw”. Konkurs ma formę zamkniętą bez preselekcji. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.

Informacja

Szanowni Państwo,
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 27 maja do 28 czerwca 2013 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Poddziałania 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnić w jakości usług edukacyjnych – projekty konkursowe”. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączeniu.

Informacja

I N F O R M A C J A

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Mszczonów przeznaczonych do wydzierżawienia będących własnością Gminy Mszczonów

 • -

Mammobus w powiecie żyrardowskim

Zbadaj się i zyskaj spokój o swoje zdrowie.
Już niedługo mammobus po raz kolejny odwiedzi powiat żyrardowski i można będzie wykonać bezpłatne badanie mammograficzne. Badania przeprowadzane są w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Rajd rowerowy LGD 15 czerwca

Konkurs w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”

Informacja o XXXV Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 29 maja 2013r.

Szkolenie "Zagadnienia prawne w NGO"

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia położonych na terenie miasta i gminy Mszczonów będących własnością Gminy Mszczonów

 • -

Uruchomienie Agencji Pocztowej w Mszczonowie

Region Sieci Warszawa- Województwo, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, uprzejmie informuje, że z dniem 13 maja 2013 roku planowane jest uruchomienie Agencji Pocztowej zlokalizowanej w Mszczonowie przy ulicy Nowy Rynek 5.

Nabór na dyrektora Zespołu Szkół w Bożej Woli

Informacja

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych pragnie poinformować, że w terminie od 30 kwietnia 2013 r. do 29 maja 2013 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości dla średnich przedsiębiorstw”. Konkurs ma formę zamkniętą bez preselekcji. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.

Konkurs "Współpraca międzynarodowa gminy z perspektywy młodych mieszkańców"

Konkurs organizowany w ramach projektu "Współpraca partnerska narzędziem aktywnego obywatelstwa (Act4T), realizowanego w ramach programu Europa dla Obywateli.

 

 • -

Promocja skierowana do mieszkańców miasta i gminy Mszczonów

REGULAMIN KORZYSTANIA

Z KOMPLEKSU BASENÓW TERMALNYCH „TERMY MSZCZONÓW”

W RAMACH PROMOCJI  SKIEROWANEJ

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MSZCZONÓW

 

POSTANOWIENIE OGÓLNE

Organizatorem promocji jest Gmina Mszczonów.

Nabór chętnych do wzięcia udziału w projekcie, którego celem jest rozwój rękodzieła i rzemiosła artystycznego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” obejmująca zasięgiem gminy: Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Nadarzyn, Nowa Sucha, Mszczonów, Teresin, Rybno, Sochaczew, Radziejowice, Żabia Wola, rozpoczyna nabór chętnych do wzięcia udziału w projekcie, którego celem jest rozwój rękodzieła i rzemiosła artystycznego.

Uwaga na darmowe breloczki!

Pojawiała się nowa metoda jaką posługują się sprawcy włamań i kradzieży. Jest ona bardzo prosta. Przestępcy bowiem rozdają darmowe breloczki napotkanym osobom. Najczęściej mówiąc, że jest to gadżet reklamowy dlatego darmowy. Na miejsca obdarowywania swoich przyszłych ofiar zazwyczaj wybierają parkingi, stacje benzynowe, centra handlowe oraz tereny przyszkolne.

 • -

Zaproszenie

ZAPRASZAMY
NA MARATON ZUMBA MSZCZONÓW
START 20 KWIETNIA
godzina 12.00

Uwaga na darmowe breloczki!

Pojawiała się nowa metoda jaką posługują się sprawcy włamań i kradzieży. Jest ona bardzo prosta. Przestępcy bowiem rozdają darmowe breloczki napotkanym osobom. Najczęściej mówiąc, że jest to gadżet reklamowy dlatego darmowy. Na miejsca obdarowywania swoich przyszłych ofiar zazwyczaj wybierają parkingi, stacje benzynowe, centra handlowe oraz tereny przyszkolne.

Spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim

Zapraszamy na spotkanie z szefem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

Spotkanie odbędzie się w sobotę 20 kwietnia br. o godz. 12.00 w Centrum Kultury w Żyrardowie, Pl. Jana Pawła II 3.

Wstęp wolny. Zapraszamy!

 • autor: PiS Żyrardów

Nabór wniosków na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Ogłaszamy nabór wniosków  na
 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
 
 
Termin składania wniosków od 29 kwietnia do 13 maja 2013r.
 

Nabór wniosków na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

Ogłaszamy nabór wniosków na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw„
 
Termin składania wniosków od 29 kwietnia do 13 maja 2013r.
 
Limit środków- 100 000zł
 

Informacja

Informujemy mieszkańców, iż każdy kto nie złoży DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI do 30 kwietnia 2013 roku w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie będzie miał naliczoną stawkę w wysokości 18 zł od osoby miesięcznie.

 • autor: UM

Bezpłatne szkolenie-seminarium „VAT Rolnictwie i zatrudnianie pracowników sezonowych” 18.04.2013 Błędów

Biuro księgowo-podatkowe YASTA, wspierające gospodarstwa rolne w zakresie podatku VAT,  zatrudniania pracowników sezonowych, działające na terenie powiatu grójeckiego, rawskiego, jak również skierniewickiego, grodziskiego i piaseczyńskiego, w odpowiedzi na kierowane do biura pytania dotyczące rozliczeń podatkowych VAT, pojawiających się wątpliwości a także dotyczące zatrudniania pracowników sezonowych zorganizuje  bezpłatne spotkanie informacyjne dla zainteresowanych powyższymi tematami. Spotkanie będzie miało charakter krótkiego seminarium, na którym zaprezentowane będą zagadnienia nurtujące rolników.

Informacja

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujmy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie, rozpoczęła nabór projektów do XVI edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości. Celem Konkursu jest promocja i popularyzacja osiągnięć twórców innowacyjnych wyrobów i technologii, które mają szansę zaistnieć na rynku polskim.

Z poważaniem

Zespół projektowy
Kontakt:
tel. 22 432 83 12
mail: konkursppp@parp.gov.pl
www.ppp.pi.gov.pl
www.parp.gov.pl

Informacja o XXXIV Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 19 kwietnia 2013r.

Zmiany w Bibliotece Publicznej w Mszczonowie

Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie informuje, że dniem 31.03.2013 p. Izabela Makulska zakończyła pracę na stanowisku dyrektora biblioteki, z związku z przejściem na emeryturę.
W wyniku przeprowadzone postępowania konkursowego i zarządzeniem Burmistrza Miasta Mszczonowa od 1.04.2013 na stanowisku dyrektora MBP został powołany Łukasz Krzysztof Załęski.
 • -

Bezpłatne spotkanie dotyczące wyjazdów do pracy za granicą

26 kwietnia 2013 r. o godzinie 11.00 zapraszamy do Gminnego Centrum w Mszczonowie na bezpłatne spotkanie w zakresie pracy za granicą. Na spotkaniu poruszone zostaną zagadnienia: Jak bezpiecznie wyjechać do pracy za granicą? Jak korzystać z usług agencji zatrudnienia? Jakie są oferty pracy wakacyjnej i sezonowej?

Informacja

Informacja
o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Mszczonów przeznaczonych do wydzierżawienia oraz do zbycia będących własnością Gminy Mszczonów
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 65 z późn. zm.) informuję, iż od dnia 02.04.2013r. do dnia 24.04.2013r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie Pl. Piłsudskiego 1 oraz na stronie internetowej www.bip.mszczonow.pl zostanie zamieszczone ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Mszczonów przeznaczonych do wydzierżawienia oraz zbycia w drodze bezprzetargowej będących własnością Gminy Mszczonów.
 
Z up. Burmistrza Mszczonowa
mgr Grzegorz Kozłowski
Zastępca Burmistrza
 • autor: RG

Informacja

PODAJE SIĘ DO WIADOMOŚCI, ŻE URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE W DNIACH:

28 MARCA 2013r. (czwartek) BĘDZIE CZYNNY do godz. 1445
29 MARCA 2013r.   (piątek)   BĘDZIE CZYNNY do godz. 1400
 
Kasa  Urzędu  w  tych  dniach  będzie  czynna
DO GODZ. 1300

Obwieszczenie dotyczące postępowania w sprawie przebudowy drogi Lutkówka – Lutkówka – Kolonia

Informacja

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU)

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet VI

Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji

Działanie 6.2 Turystyka

Informacja

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU)

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet VI

Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji

Działanie 6.2 Turystyka

Informacja

      I N F O R M A C J A

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Mszczonów przeznaczonych do wydzierżawienia oraz do zbycia będących własnością Gminy Mszczonów.

Informacja o XXXIII Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 26 marca 2013r.

19 MARCA 2013 ROKU BĄDŹ GOTOWY NA ODBIÓR CYFROWY!

Już 19 marca 2013 roku na terenie gminy Mszczonów wyłączony zostanie sygnał analogowy telewizji. Rozpocznie się nadawanie naziemnej telewizji cyfrowej, z bogatszą ofertą programową (nawet do 22 programów), lepszym dźwiękiem i obrazem. Nowy sygnał jest także bardziej odporny na zakłócenia i umożliwia równoległe nadawanie kilku ścieżek dźwiękowych oraz danych dodatkowych (np. napisów). Jednoczesny odbiór obu sygnałów nie będzie możliwy, dlatego by wciąż odbierać program telewizyjny, mieszkańcy muszą przygotować swoje odbiorniki do zapowiadanych zmian.

Zarządzenie Burmistrza Mszczonowa

Zarządzenie Burmistrza Mszczonowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2013r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarach turystyki i krajoznawstwa.

 

Informacja

Szanowni Państwo,
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 5 marca do 3 kwietnia 2013 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe”. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączeniu.

Informacja

Szanowni Państwo,

Spółka Euro Most otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej na wsparcie osób zwolnionych z pracy. W ramach realizowanego projektu oferowane jest:
- wsparcie psychologiczne,
- kurs na operatora koparko – ładowarki lub:
- wsparcie szkoleniowo - finansowe dla osób zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą wraz ze wsparciem finansowym do 36 tys. zł.

INFORMACJA

Informujemy, że w dniu 18 MARCA 2013 r. w Urzędzie Miejskim
w Mszczonowie w godz.
9.00 -12.00 w sali nr 5 (dolna absyda) dyżur będzie pełnił pracownik Urzędu Skarbowego w Żyrardowie w zakresie udzielania wyjaśnień i pomocy przy wypełnianiu rocznych zeznań PIT.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

 

Lokalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Puszczy Mariańskiej serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu „Przygotowanie projektu na potrzeby lokalne”

Informacja o XXXII Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 7 marca 2013r.

Informacja

I N F O R M A C J A

o podaniu do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Mszczonów będących własnością Gminy Mszczonów przeznaczonych do zbycia oraz do wydzierżawienia

 

 

Nabór wniosków LGD "Ziemia Chełmońskiego"

Masz pomysł-szukasz dotacji???  -złóż wniosek na „Mały projekt”

Termin składania wniosków od 25 marca do 9 kwietnia 2013r.

Limit środków- 400 000zł

Wysokość dofinansowania wynosi max 50 000 zł

Nabór wniosków LGD "Ziemia Chełmońskiego"

Ogłaszamy nabór wniosków w ramach działania  431- Wdrażanie LSR dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Termin składania wniosków od 25 marca do 9 kwietnia 2013r.

Limit środków- 1 729 287zł

Wysokość dofinansowania jednego wniosku wynosi max 500 000 zł ( czyli 80% kosztów kwalifikowanych)

 • -

Informacja

Już po raz drugi mamy przyjemność zaprosić Wszystkich zwolenników sportu, a szczególnie hokeja na lodzie na emocjonujące chwile podczas „II Amatorskich Mistrzostw Hokeja na Lodzie o Puchar Dyrektora OSiR – Mszczonów”

ARiMR ostrzega przed oszustami!

Szanowni Państwo,

 
    Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotarły informacje, że rolnicy z różnych regionów Polski otrzymują pisma, opatrzone logotypem łudząco podobnym do logotypu ARiMR, w których anonimowy autor zachęca do wpłacania pieniędzy na podany numer konta bankowego,  w celu otrzymania dopłat bezpośrednich.  Reklamuje to pismo jako "zaproszenie", które jest "najkrótszą drogą do otrzymania dotacji bezpośredniej".  Dalej wskazuje, że korzystając z tej propozycji rolnik  zapewni sobie "spokój, relaks i beztroski sen" i dołącza blankiet przekazu pocztowego z sumą do wpłaty 246 zł, z tytułem przelewu: "opłata za wniosek".
 • -

Szkolenia dla osób niepełnosprawnych

Fundacja TUS realizuje projekt "Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych - włączenie osób niepełnosprawnych z woj. mazowieckiego i łódzkiego na rynek pracy", który jest współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
 

Masz pomysł na biznes internetowy – sięgnij po dotacje !!!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła nabór wniosków o dotację w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”. W ramach naboru można pozyskać dotację na poziomie 500 000 zł na realizacje biznesowych pomysłów. Nabór potrwa do 1 marca 2013 roku.

Informacja o XXXI Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 27 lutego 2013r.

Informacja

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od dnia 1 lipca 2013r, Gmina Mszczonów przejmie obowiązek odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
W celu uniknięcia jednoczesnego ponoszenia opłat za zagospodarowanie odpadów na rzecz Gminy i firmy wywozowej, konieczne jest wcześniejsze wypowiedzenie umowy z firmą odbierającą odpady komunalne. Umowę z firmą wywozową należy wypowiedzieć na piśmie w taki sposób, aby jej ważność kończyła się w dniu 30 czerwca 2013r.

Informacja

W dniach 25 lutego- 2 marca br. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych  porad i informacji udzialnych przez prawników, psychologów w trakcie dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestepstwem.
Dyżury specjalistów  będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00- 18.00, natomiast w sobotę w godzinach 10.00- 13.00.
Lista Ośrodków i ich adresy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl

 • -

Informacja

Szanowni Państwo,

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą u nas ubiegać się o roczne stypendium. Wnioski składa się drogą elektroniczną, przez internet.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych materiałach oraz na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Konkurs

Szanowni Państwo,
w imieniu pana posła JAROSŁAWA KALINOWSKIEGO chcielibyśmy zaprosić mieszkańców Państwa Gminy do uczestnictwa w konkursie fotograficznym "POLSKA W UE - UE W POLSCE" w którym można wygrać WYJAZD DO BRUKSELI.

Informacja o przerwie w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny  Żyrardów   informuje, że ze  względu na  przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości : 

14 lutego 2013 w godz.

8:00 – 15:00 Piekary , Zimnice, Kowiesy Budy Strzyże

18 luty 2013 w godz.

8:00 – 15:00 Jaktorów ul.( Górnośląska, Miodowa, Orzeszkowej, Cygańska, Konopnickiej)

18 – 19 lutego 2013 w godz.

8:00 – 15:00 Siestrzeń ul. (Śródpolna, Skrajna, Prosta, Pigwowa, Parociowa, Modrzewiowa, Klonowa, Botaniczna, Akacjowa, Piaskowa, Jeżynowa, Brzozowa)

19 lutego 2013 w godz.

8:00 – 15:00 Wygnanka

Informacja o konkursie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”, którego celem jest między innymi odkrywanie i propagowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego nawiąże współpracę z aktywnymi twórcami i miłośnikami  /profesjonaliści i amatorzy/rękodzieła z terenu objętego Lokalną Strategią Rozwoju.

Informacja

I N F O R M A C J A

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Mszczonów przeznaczonych do wydzierżawienia będących własnością Gminy Mszczonów

XI edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Głównym organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, a patronat medialny: dwutygodnik Agro Serwis, miesięcznik AGROmechanika, tygodnik "Zielony Sztandar" oraz  telewizja interaktywna AGRO NEWS com.pl i TVP1.
Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Konkurs "Bezpiecznie na wsi - powiedz STOP upadkom"

Rozpoczyna się  III edycja Ogólnopolskiego Konkursu

dla uczniów szkół podstawowych, który w tym roku przebiegać będzie pod hasłem:

Bezpiecznie na wsi - powiedz STOP upadkom !

Głównym organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Konkursu „Najładniejsza posesja oraz najładniejsze sołectwo w Gminie Mszczonów”

REGULAMIN

konkursu „Najładniejsza posesja oraz najładniejsze sołectwo w Gminie Mszczonów”

 1. Cele organizacji konkursu:
 1. Celem organizacji konkursu jest poprawa wyglądu, estetyki
  i zagospodarowania posesji oraz zagród wiejskich na terenie Gminy Mszczonów. Konkurs ma także na celu kształtowanie postaw współodpowiedzialności mieszkańców za środowisko naturalne
  i wizerunek gminy.

Informacja

Ogłoszenie
Burmistrza  Mszczonowa
z dnia 21 stycznia 2013 r.
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do wynajmu
 
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2010r. Dz.U. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), ogłaszam co, następuje:

Informacja

Pragniemy poinformować o prowadzonym przez „SYSTEMA” Sp. z o. o. projekcie „Multimedia i e-Learning w pracy nauczyciela” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa.

Informacja

Jest nam niezwykle miło poinformować, że Wolontariat DOBRE SERCE otrzymał lokal na uruchomienie w ŻYRARDOWIE przy ul. Mireckiego 63 nowego, bezpłatnego Powiatowego Punktu Wydawania Żywności (PPWŻ) dla osób w trudnej sytuacji materialnej (bezrobotnych, chorych, niedożywionych, rencistów i emerytów).
PPWŻ  już działa i czynny jest w każdy wtorek i środę w godz. 10.oo - 14.oo.

 

Informacja o XXX Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 25 stycznia 2013r.

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Mszczonowie informuje, że od dnia  11.01.2013 r. trwa rekrutacja uczestników do projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 Program Operacyjny Kapitał ludzki – Program aktywizacji osób bezrobotnych z terenu gminy Mszczonów – „Lepsze jutro Młodych”.

 • -

Program WOŚP 2013

MSZCZONOWSKI OŚRODEK KULTURY

zaprasza na

PROGRAM ARTYSTYCZNY

W RAMACH

                        21. FINAŁU WOŚP

                     13.01.2013 R.

Informacja

Godziny pracy Punktu Rehabilitacyjnego w Mszczonowie:

MASAŻ I ĆWICZENIA       poniedziałek - piątek             od 12:00 do 15:30
KRIOTERAPIA                  poniedziałek - piątek             15:30 (na tą godzinę umówione są  wszystkie osoby i wchodzą w kolejności przyjścia)       

Informacja

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU)

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet IV

Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka

Działanie 4.2 Ochrona powierzchni ziemi

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych położonych w Mszczonowie, przeznaczonych do zbycia będących własnością Gminy Mszczonów wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) informuję, iż od dnia 18.12.2012r. do dnia 18.01.2013r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie Pl. Piłsudskiego 1

Informacja o XXIX Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 27 grudnia 2012r.

Głosuj na mszczonowskie przedszkole!

Nasze Miejskie przedszkole we Mszczonowie startuje w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Akademię Aquafresh, dzieci z trzech grup wykonały prace plastyczne, na które do poniedziałku, czyli do 17 grudnia, można oddawać swoje głosy w sieci pod adresem
http://www.akademia-aquafresh.pl/component/konkursy/pracaprzedszkola/276/miejskie-przedszkole-nr1.html
Głosować można codziennie, jeden raz z jednego adresu IP, oraz tylko raz dziennie z tego samego maila.
W związku z tym zwracamy się do wszystkich z gorącą prośbą o oddawanie głosów na nasze prace.

 • autor: Przedszkole miejskie

Zarządzenia Burmistrza Mszczonowa

Informacja o XXVIII Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 19 grudnia 2012r.

Informacja

PODAJE SIĘ DO WIADOMOŚCI IŻ URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE W NIŻEJ WYMIENIONYCH DNIACH BĘDZIE CZYNNY
W NASTĘPUJĄCYCH GODZINACH: 

- 20.XII.2012r. (czwartek)       czynne do godz. 1400

 - 24.XII.2012r. (Wigilia)          czynne do godz. 1300

- 31.XII.2012 r.(Sylwester)      czynne do godz. 1300

(kasa Urzędu w dniu 20.XII.2012r. czynna do 1200 natomiast

w dniach 24.XII.2012r. i 31.XII.2012r. do godz. 1100).

Zarządzenia Burmistrza Mszczonowa

Informacja

Szanowni Mieszkańcy

W okresie od 06.12.2012 roku do 17.12.2012 roku Urząd Miejski w Mszczonowie przedstawia do konsultacji społecznych projekty Uchwał Rady Miejskiej dotyczące nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.
Projekty uchwał opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie w zakładce WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI- KONSULTACJE AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.4

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 3 grudnia 2012 r. do 8 stycznia 2013 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 26 listopada 2012 r. do 11 stycznia 2013 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów   w ramach Priorytetu IX   „Rozwój   wykształcenia i kompetencji w  regionach”

Informacja

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszonym konkursem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie, w załączeniu przekazujemy Państwu treść ogłoszenia . Wnioski o dofinansowanie projektów można składać od 10 grudnia 2012 r. do 10 stycznia 2013 r.

Informacja o XXVII Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 21 listopada 2012r.

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Mszczonów przeznaczonych do wydzierżawienia będących własnością Gminy Mszczonów

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010r.) informuję, iż od dnia 13.11.2012r. do dnia 05.12.2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie Pl. Piłsudskiego 1

Informacja

Informujemy o możliwości otwarcia w Mszczonowie oddziału Socatots. Więcej informacji www.socatots.pl/mszczonow .

Informacja

w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Plan spotkań radnych i burmistrza z mieszkańcami

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ MSZCZONOWA I RADNI RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

ZAPRASZAJĄ

MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY MSZCZONÓW NA CYKL SPOTKAŃ, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ

 • W DNIU 21 LISTOPADA 2012r. O GODZINIE 19,OO W SALI KINOWEJ MSZCZONOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
 • -

ZMIANA TERMINU ZAJĘĆ Z AQUA AEROBICU!

Od 22 października 2012r. zapraszamy na zajęcia Aqua Aerobiku w poniedziałki i środy w godz. 1900 - 1945.
Koszt zajęć jednorazowych wynosi 6zł/45minut*.
Szczegółowe informacje w Punkcie Informacji Turystycznej lub w kasie Kompleksu Basenów Termalnych,
tel. (46) 857 87 81.
*) uczestnik zajęć dodatkowo uiszcza opłatę za bilet wstępu na basen zgodnie z obowiązującą taryfą.

 

Informacja o XXVI Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 30 października 2012r.

Zaproszenie na seminarium dla pomysłodawców

Zapraszam do wzięcia udziału w seminarium dla przedsiębiorców, pomysłodawców, studentów oraz naukowców organizowanym przez Lewiatan Business Angels, które odbędzie się w dniu 29 października w Krakowie.
 
Podczas seminarium uczestnicy będą mogli m.in. uzyskać odpowiedzi na następujące pytania:
-         gdzie szukać kapitału na rozwój firmy?
-         jak przygotować biznesplan?

Dni i godziny otwarcia Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej

Serdecznie Zapraszamy
 
Izba Pamięci Ziemi Mszczonowskiej
 
Wstęp wolny
 
Czynne:
Wtorek – w godz. 10 –15
Środa - w godz. 11 – 17

APEL – SŁUŻBA CELNA OSTRZEGA

Do Właścicieli i Zarządców bazarów i targowisk

Zwracamy się do właścicieli i zarządców targowisk, aby w trakcie prowadzonej działalności zwrócili szczególną uwagę na pokątną sprzedaż alkoholu. Apelujemy o podjęcie działań niedopuszczających do takich praktyk oraz o niezwłoczne informowanie Służby Celnej o wystąpieniu każdego takiego przypadku za pośrednictwem czynnego całą dobę bezpłatnego telefonu interwencyjnego Służby Celnej ( numer telefonu 800 060 000 )

Zaproszenie na szkolenie „Praktyczne aspekty w zakresie księgowości i finansów w organizacji pozarządowej”

DYŻURY W PUNKTACH INFORMACYJNYCH LOKALNEGO CENTRUM INFORMACJI I WSPOMAGANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 • -

Wolontariat DOBRE SERCE przy Obywatelskim Ruchu Obrony Bezrobotnych w Mszczonowie

Informujemy, że Wolontariat DOBRE SERCE z dniem 2 października br. uruchomił nowy, bezpłatny punkt wydawania żywności dla osób bezrobotnych i niedożywionych, który mieści się w Mszczonowie przy  ul. Jeżynowej 4 (przy targowisku miejskim).

Informujemy, że osoby które mają trudną sytuację materialną z powodu utraty pracy, choroby, itp., mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy (żywność, ubrania, pomoc lekarska, pomoc w uzyskaniu pracy) w naszej placówce, w każdy wtorek i środę w godz. 11.oo – 15.oo.

Informacje pod tel.  691-57-82-81  lub  609-258-240.

Na tę chwilę (ilość i asortyment podlegają zmianom) dystrybuujemy bezpłatnie mleko, makę, cukier, ryż, makaron, mielonkę, dżem, kaszę itp. jako dar-pomoc Unii Europejskiej (program PEAD).

Wolontariat "DOBRE SERCE" przy OROB Grójec  tel. 691-57-82-81 lub 609-258-240  DOBRO POWRACA

Zapraszamy do odwiedzenia strony: www.DobreSerce.com.pl

* UWAGA! Ponieważ Wolontariat Dobre Serce działa w ramach Ogólnopolskiego Ruchu Obrony Bezrobotnych skorzystanie z pomocy wiąże się z opłaceniem składki członkowskiej w wysokości 8zł.

IV Edycja Konkursu na „Najlepszego Dzielnicowego roku 2012”

Konkurs ma na celu wyłonienie najpopularniejszego dzielnicowego ze wszystkich komórek organizacyjnych KPP w Żyrardowie. Głosy na poszczególnych dzielnicowych z terenu powiatu (w tym w szczególności dzielnicowych pełniących służbę w tutejszym Komisariacie Policji tj. asp. Sławomira Zielińskiego i mł. asp. Pawła Czarneckiego) można oddawać poprzez wypełnienie krótkich ankiet

 • -

asp. Sławomir Zieliński

lat 47, wykształcenie średnie, w służbie od 2000r dzielnicowy miasta Mszczonowa od 2006r, żonaty, 1 dziecko. Zainteresowania: dobry film, obcowanie z naturą, a w szczególności grzybobranie. 

 

 • -

mł. asp. Paweł Czarnecki

lat 38, wykształcenie średnie, w służbie od 1997r,  dzielnicowy gminy Mszczonów od 2012r., żonaty, dwoje dzieci. Zainteresowania:  sport,  a w szczególności piłka nożna, majsterkowanie.
 
 

Dołącz do grona Honorowych Dawców Krwi

Klub Honorowych Dawców Krwi „ Strażak OSP Mszczonów”, zaprasza na wspólną akcję poboru krwi, która odbędzie się 12 października 2012 roku, w godzinach od 9.00 do 14.00, przy Domu Strażaka w Mszczonowie.

Serdecznie zapraszamy.

Zaproszenie na weekend seniora w Sierpcu

Informacja

Szanowni Państwo,
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 28 września do 29 października 2012 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VI PO KL „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.

Informacja

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. zapraszają na konferencję pt. "Fundusze szansą na Eksport" organizowaną przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Warszawie.
Głównym celem konferencji jest kompleksowe przedstawienie możliwości uzyskania dotacji z Funduszy Europejskich przez przedsiębiorców na rozwój lub rozpoczęcie działalności eksportowej w perspektywie finansowej 2007-2013.

Konferencja odbędzie się 3 października 2012 r. w godzinach 10:45 - 15:40,  w Centrum Informacyjnym PAIiIZ, ul. Bagatela 12 w Warszawie.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konferencji prosimy o telefoniczne bądź mailowe potwierdzenie przybycia do dnia 28 września 2012 r. do godziny 16:00 – tel. 22 334 99 34, mail: info-punkt@paiz.gov.pl

 

 • -

Wolontariat DOBRE SERCE przy Obywatelskim Ruchu Obrony Bezrobotnych w Grójcu

Informujemy, że Wolontariat DOBRE SERCE
z dniem 2 października
br. uruchomił nowy, bezpłatny punkt wydawania żywności dla osób bezrobotnych i niedożywionych, który mieści się w Mszczonowie przy  ul.Jeżynowej 4 (przy targowisku miejskim) i czynny jest w każdy wtorek i środę w godz. 11.oo - oo.

Nabór wniosków na „Małe projekty”

Informacja o możliwości składania wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Nabór wniosków na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Nabór wniosków na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" od 22 października do 5 listopada 2012r.

Informacja o XXV Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 26 września 2012r.

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W BEZPŁATNYM PROJEKCIE WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ "MENAGER DS. ENERGII"

Informacja

Szanowni Państwo,
10 września rozpoczęła się ogólnopolska kampania społeczna dla młodzieży „Narkotyki? Na co mi to. Odleć z nami, nie z narkotykami”, której nadawcą jest Minister Zdrowia. Celem kampanii jest zachęcenie młodych ludzi do realizowania własnych pasji; chcemy pokazać, że zainteresowania i hobby mogą dać więcej wrażeń, niż narkotyki. Wraz ze startem kampanii ogłaszamy ogólnopolski konkurs dla młodzieży w wieku 14-18 lat, w którym nagrodą główną jest przelot szybowcem z Ambasadorem kampanii – Sebastianem Kawą - wielokrotnym Mistrzem Świata i Europy w lotach szybowcowych. Zgłaszane prace mogą mieć dowolną formę – ważne, aby szczerze i ciekawie przedstawiały pasję autorów. W konkursie zostanie wyłonionych 16 laureatów – po jednym z każdego województwa.

 • -

RAJD ROWEROWY MSZCZONÓW – BUDY ZOSINY – 30.09.2012

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do bezpłatnego udziału w Rajdzie rowerowym, organizowanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie, który odbędzie się 30 września 2012 roku - start o godz. 10.00 - teren Kompleksu Basenów Termalnych. Uczestnicy będą mieli do pokonania trasę o długości ok. 30 km (Mszczonów – Budy Zosiny).

Interdyscyplinarny Festiwal Sztuk M{i}aSTO/a Gwiazd 2012

MIASTO artGOSPODARKI

czyli Interdyscyplinarny Festiwal Sztuk 2012

Serdecznie zapraszamy 15 -22 września!
ul. Nowy Świat 5
Żyrardów
pofabryczna hala Golden-Plus

Program: www.miastogwiazd.pl

Projekt szkoleniowy "Multimedia i e-Learning w pracy nauczyciela"

Informacja

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż w związku z wejściem w życie z dniem 21 lipca 2012 r. ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 6 lipca 2012 r., poz. 769), zostały wprowadzone zmiany w dokumentacjach dla ogłoszonych konkursów nr 1/POKL/7.2.2/2012, nr 1/POKL/8.2.1/2012, nr 1/POKL/9.6.1/2012, nr 1/POKL/9.6.2/2012, nr 1/POKL/9.6.3/2012.

LGD "Ziemia Chełmonskiego" zaprasza na "Dzień Szarlotki"

Informacja

I N F O R M A C J A

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Mszczonów przeznaczonych do wydzierżawienia będących własnością Gminy Mszczonów

Informacja

Mazowiecki Urząd Wojewódzki oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają na bezpłatne szkolenie dla personelu medycznego dotyczące Alkoholowego Zespołu Płodowego (FAS). Mają Państwo szansę pozyskać wiedzę od wysokiej klasy specjalistów z tej dziedziny.

Informacja dla przedsiębiorców dot. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Zbiórka używanych podręczników

 • -

Informacja o konkursie wolontariackim.

 Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w konkursach wolontariackich - "Barwy wolontariatu" i "Organizacja przyjazna wolontariuszom".

 

 

Informacja

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 28 sierpnia 2012 r. do 25 września 2012 r. odbywa się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych” i  Poddziałanie 9.6.3 „Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji – projekty konkursowe”.

Informacja o XXIV Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 29 sierpnia 2012r.

Informacja

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o i publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Mszczonów

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) informuję, iż Burmistrz Mszczonowa ogłosił przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek będących własnością Gminy Mszczonów położonych w Mszczonowie

Konkurs fotograficzny LGD "Ziemia Chełmońskiego"

Nabór wniosków na "Odnowę i rozwój wsi"

Informacja

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 9 sierpnia 2012 r. do 10 września 2012 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej ”, Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej – projekty konkursowe”.

Informacja

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 8 sierpnia 2012 r. do 6 września 2012 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.2 „Transfer wiedzy”, Poddziałania 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekty konkursowe”.

Informacja

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 6 sierpnia do 7 września.

Bezpłatne badania przesiewowe dla mieszkańców woj. mazowieckiego

Od dnia  01.08.2012 do dnia 30.11.2012 r. mieszkańcy powiatów: garwolińskiego, żyrardowskiego, makowskiego, siedleckiego, sochaczewskiego, ciechanowskiego, płońskiego, wyszkowskiego,  zwoleńskiego, płockiego, przysuskiego mogą wykonać bezpłatnie badania przesiewowe Tomografem Komputerowym w Warszawie przy ulicy Bobrowieckiej 1. 
Szczegóły w załączniku.

Informacja

Szanowni Państwo,
 
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 23 lipca do 21 sierpnia 2012 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII PO KL „Regionalne Kadry Gospodarki” Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe”. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.
 

Internet satelitarny firmy Skyconnect

Nasz Internet działa w każdym miejscu Polski z taką samą szybkością, ponieważ sygnał jest wysyłany i odbierany drogą satelitarną bez jakichkolwiek przekaźników naziemnych, dzięki czemu działa szybko, stabilnie i niezawodnie.

Informacja

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 19 lipca do 17 sierpnia 2012 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Poddziałania 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnić w jakości usług edukacyjnych – projekty konkursowe”. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączeniu.

 • -

Informacja - Gra miejska – Tropy Europy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza do udziału w cyklu gier miejskich, organizowanych w trzech największych miastach Mazowsza. Pierwszy wyścig śladami inwestycji unijnych w ramach programu RPO WM już 21 lipca w Warszawie. Na zgłoszenia czekamy do piątku. Zasady rekrutacji na www.fan.mazowia.eu
 

Informacja

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 12 lipca do 23 sierpnia 2012 r. odbywa się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączeniu.

Informacja

Informacja w sprawie szacowania strat
w gospodarstwach rolnych
i działach specjalnych produkcji rolnej

 

Burmistrz Mszczonowa informuje, że w związku z wystąpieniem w dniu 3 lipca 2012r. na terenie Gminy Mszczonów gradu, producenci rolni, którzy ponieśli z tego powodu szkody w uprawach rolnych, mogą składać wnioski o szacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych.

Informacja

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 9 lipca do 6 sierpnia 2012 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”.

Informacja

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MSZCZONOWA
 
Na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 1990r. o Samorządzie terytorialnym i ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz.191 i Nr 43, poz. 253) oraz Uchwały Nr 104 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990r. (M.P. z dnia 7 sierpnia 1990r. Nr 30 poz. 235)
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że w okresie od 10.07.2012r. do 10.08.2012r.
w godzinach urzędowania tut. Urzędu, Plac Piłsudskiego 1 w pok. nr 23 (II piętro) zostaną wyłożone do publicznego wglądu karty inwentaryzacyjne mienia komunalnego Gminy Mszczonów

Kosi kosi łapki, nie-bezpieczne żniwa

Rolnicy pracują na coraz to nowocześniejszych sprzętach rolniczych, jednak bez względu na ich technikę i nowoczesność, co roku dochodzi do makabrycznych wypadków z ich udziałem. Nie zawsze są one śmiertelne, ale bardzo często kończą się kalectwem lub rozległymi ranami. Rolników gubi pośpiech i przekonanie, że nic się im nie zdarzy.
 

KRUS Apeluje - pożar podczas żniw - „Zachowaj bezpieczeństwo”

Czas zbioru zbóż i innych płodów rolnych to okres, w którym dochodzi do wielu, czasem tragicznych w skutkach pożarów prowadzących do utraty zdrowia, a nawet życia pracujących w polu rolników. Aby zapobiec możliwości powstania pożaru podczas żniw bądź ograniczyć straty, nie tylko materialne (utrata zbóż, słomy, maszyn rolniczych), ale i zdrowotne wystarczy przestrzegać kliku podstawowych zasad bezpieczeństwa, wynikających z przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
 

Informacja

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-Rozwoju MazowszaDziałania 2.2 „Rozwój e-usług”. Termin naboru wniosków  przewidziany jest od 29 czerwca do 31 lipca 2012 r. Konkurs ma formę zamkniętą bez preselekcji. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.

Informacja

I N F O R M A C J A

o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o I publicznym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki będącej własnością Gminy Mszczonów
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010r.) informuję, iż Burmistrz Mszczonowa ogłosił przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki będącej własnością Gminy Mszczonów położonej w Mszczonowie, który odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2012r.
 • -

„LATO W MIEŚCIE 2012”

Wakacje w OSiR.

 

 

Informacja

Szanowni Państwo,
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.4 „Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, Schemat JEREMIE. Termin naboru wniosków  przewidziany jest od 25 czerwca do 31 lipca 2012 r. Konkurs ma formę zamkniętą bez preselekcji. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.

Z poważaniem
Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
ul. Jagiellońska 74 
03-301 Warszawa

Informacja

Rejon Energetyczny  Żyrardów   informuje, że ze  względu na  przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości : 

04 lipca czerwca 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Strumiany Górne nr: 72, 79, Skrzelew, Wręcza nr: 36, 37 i ul. Akacjowa nr: 1, 7, 21, Grabce Towarzystwo (ze stacji transf. Grabce Towarzystwo 2 i nr: 15, 17)

Konkurs Fotograficzny LGD

Ogłaszamy kolejną edycję Konkursu fotograficznego pt. "Ziemia Chełmońskiego 2012".

Temat prac: "Ziemia Chełmońskiego 2012”– do której należy gmina Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Mszczonów, Radziejowice, Teresin ,Żabia Wola, Jaktorów, Nadarzyn, Rybno, Sochaczew, Nowa Sucha (np. ludzie przy pracy-zanikające zawody, zabytki, krajobrazy, „Ziemia Chełmońskiego w starych fotografiach”

Termin nadsyłania prac: 14 wrzesień 2012

Informacja

Od 16 kwietnia 2012 roku pod numerem telefonu 800 676 676 działa dostępna dla wszystkich Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich. Połączenie jest bezpłatne z telefonów stacjonarnych i z telefonów komórkowych należących do sieci: Orange, Play, Plus, T-Mobile.
Łącząc się z Infolinią Obywatelską można uzyskać podstawowe informacje o prawach człowieka i kompetencjach Rzecznika Praw Obywatelskich. Tą drogą można również dowiedzieć się wszystkiego o prawie antydyskriminacyjnym. Pracownicy Infolinii będą starali się udzielić niezbędnych informacji bądź pomóc skierować sprawę do innej, najbardziej właściwej instytucji. Telefon obsługują doświadczeni prawnicy-pracownicy Wydziału Przyjęć Interesantów Biura RPO.

Telefon jest czynny:

Poniedziałek: godz. 10.00- 18.00
Wtorek- piątek: godz. 8.00- 16.00

 

Informacja

W tym roku już po raz siódmy fotografowie-amatorzy, mieszkający lub uczący się na Mazowszu staną w szranki konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Nabór prac trwa do końca września 2012 r. Jury wybierze 20 lub więcej finałowych prac spośród, których wyłoni 6 najlepszych. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas finałowej gali. Zasady i regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej www.mazovia.pl 

 

Informacja o XXIII Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 29 czerwca 2012r.

Informacja

I N F O R M A C J A

o podaniu do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Mszczonów będących własnością Gminy Mszczonów przeznaczonych do zbycia oraz do wydzierżawienia

 • -

Fan City Tour w Mszczonowie - Konkurs

W środę 13 czerwca mobilna strefa kibica Fan City Tour odwiedzi Mszczonów. Strefa stanie przy Termach Mszczonów, ul. Warszawska 52 i funkcjonować będzie od godziny 15:00 do 23:00. Na gości oprócz wspólnego oglądania meczów Dania-Portugalia oraz Holandia-Niemcy,  czeka wiele atrakcji. Jednym z partnerów strefy jest oficjalny sponsor UEFA EURO 2012™, marka Carlsberg.
W związku z tym ogłaszamy konkurs – DLA PIERWSZYCH 6 OSÓB, które zadzwonią dziś (12.06.2012) pod numer (46) 857 30 71 czekają zestawy szklanek ufundowane przez firmę Carlsberg.
 • -

Zaproszenie na zawody

Zarząd oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Mszczonowie zaprasza na zawody sportowo-pożarnicze w dniu 03.06.2012 o godzinie 15.30.

Zawody odbędą się na boisku Klubu Sportowego “Mszczonowianka”.

Zaprasza Prezes Waldemar Suski

Konkurs fotograficzny

Szanowni Państwo,

Już w czerwcu ruszy konkurs fotograficzny, którego tematem przewodnim będzie rzeka Jeziorka, która przepływa przez obszar trzech powiatów: żyrardowskiego, grójeckiego i piaseczyńskiego. Udział w nim będą mogli wziąć wszyscy bez ograniczeń wiekowych, terytorialnych oraz czasowych wykonania zdjęcia. Fotografie powinny być jedynie zgodne z tematem. Nagrodami będą m.in. kurs fotograficzny, karnety na spływy kajakowe, kupony na akcesoria fotograficzne oraz książki i gadżety.

Informacja o XXII Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 30 maja 2012r.

Informacja

I N F O R M A C J A

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Mszczonów przeznaczonych do zbycia będących własnością Gminy Mszczonów

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010r.) informuję, iż od dnia 22.05.2012r. do dnia 13.06.2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie Pl. Piłsudskiego 1 oraz na stronie internetowej www.bip.mszczonow.pl zostanie zamieszczone ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa

BURMISTRZ MSZCZONOWA OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA Szkoły Podstawowej we Wręczy, ul. Szkolna 50

Bezpłatne szkoły dla dorosłych zapraszają do nauki

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe”.

Informacja

JAKI PROGRAM WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2013 ROK?

Jak wyglądać ma współpraca Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku? Zapraszamy do współtworzenia projektu Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.

 • -

Zaproszenie na Rajd

ZAPRASZAMY NA RAJD ROWEROWO – PIESZY (NORDIC WALKING)!

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do bezpłatnego udziału w "Rajdzie rowerowo - pieszym", organizowanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie, który odbędzie się 3 czerwca 2012 roku - start o godz. 9.00 - teren Kompleksu Basenów Termalnych.
Wszyscy uczestnicy, zgodnie z zainteresowaniami, zostaną podzieleni na dwie grupy: pieszą i rowerową. Rowerzyści będą mieli do pokonania trasę o długości ok. 45 km (Mszczonów – Puszcza Mariańska – Mszczonów), natomiast dla grupy pieszej przygotowano szlak o długości ok. 20 km (Mszczonów – Grzegorzewice – Mszczonów). Impreza będzie miała charakter rajdu na orientację. Zadaniem uczestników będzie odnalezienie punktów kontrolnych,  zaznaczonych na mapie oraz ułożenie hasła danej trasy. Na zakończenie imprezy przewidziano poczęstunek oraz drobne upominki dla wszystkich uczestników.
Dla osób, które nie posiadają własnych kijków lub rowerów, udostępniamy bezpłatnie sprzęt sportowy - ilość ograniczona. Zapraszamy!

Aby wziąć udział w imprezie należy wypełnić Kartę Zgłoszenia. Istnieje możliwość wypełnienia jej osobiście na miejscu przed lub w dniu imprezy, bądź przesłania jej do nas faxem - (046) 857 87 81 - lub drogą elektroniczną - termy@termy-mszczonow.eu lub info@weekendztermami.eu

Uwaga! Osoby niepełnoletnie muszą dodatkowo posiadać pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna - podpisane oświadczenie zawarte w Karcie Zgłoszenia.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

Punkt Informacji Turystycznej tel. (046) 857 87 81 wew.12 

e-mail: info@weekendztermami.eu

 

 

 • -

Strefa Kibica Euro 2012 we Mszczonowie

KIBICUJ Z NAMI NA TERMACH MSZCZONÓW!

Piłkarskie emocje zbliżają się wielkimi krokami!
Już od 8 czerwca zapraszamy wszystkich do wspólnego kibicowania na Termach Mszczonów – strefa kibica w zadaszonej hali lodowiska.
Na kibiców czekają: wielkie emocje podczas transmisji na żywo, doskonała atmosfera, wspólna radość ze zwycięstw i pocieszenie po porażce, stoisko z gadżetami, grill bar i napoje.
Wszystko to, w cenie wyłącznie 5 zł/osobę (oferta cateringowa nie jest wliczona w cenę; dzieci do lat 10 - wstęp gratis, wyłącznie pod opieką osoby dorosłej).
Bilety do nabycia pół godziny przed meczem - ilość osób ograniczona.
Szczegółowe informacje dostępne na portalach: www.termy-mszczonow.eu lub www.weekendztermami.eu Kibicuj z Termami!

Informacja

W dniu 12 maja 2012r. w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Warszawskiej 24 odbędzie się bezpłatne szkolenie z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

Planujemy również szkolenie w Teresinie- Liczba miejsc ograniczona więc prosimy o zgłoszenia mailowe bądż telefoniczne!


pozdrawiam

Małgorzata Warcaba
Specjalista Biura LGD
Stowarzyszenie LGD "Ziemia Chełmońskiego"
ul. Warszawska 24
96-321 Żabia Wola
tel./fax (46) 858 91 51
Kom. 795-588-621
biuro@ziemiachelmonskiego.pl

Informacja

I N F O R M A C J A

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Mszczonów przeznaczonych do wydzierżawienia będących własnością Gminy Mszczonów

Zaproszenie

Proboszcz Parafii Mszczonów - ks. prałat Tadeusz Przybylski
Burmistrz Mszczonowa - Józef Grzegorz Kurek

mają zaszczyt zaprosić
MIESZKAŃCÓW MSZCZONOWA

w dniu 12 Maja 2012 roku na godz. 11.00
na uroczyste Dziękczynienie
za dzieło budowy kościoła parafialnego w warunkach niewoli rozbiorowej.

Poniżej zamieszczamy Program Uroczystości.

Informacja

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 8 maja do 6 czerwca 2012 r. odbędzie  się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII PO KL „Regionalne Kadry Gospodarki” Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe”. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.

Informacja

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych pragnie poinformować, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków RPO WM 2007-2013 w dniu 30 kwietnia 2012 r. rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.2 „Budowa sieci współpracy nauka-gospodarka”. Konkurs ma formę otwartą bez preselekcji. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.

Informacja

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 27 kwietnia do 29 maja 2012 r. odbędzie  się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VII PO KL „Promocja integracji społecznej” Działania 7.4 „Niepełnosprawni na rynku pracy – projekty konkursowe”. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.

Uchwała Nr XX/157/Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie programu pomocy dla rodzin wielodzietnych "3+"

Rada Miejska Mszczonowa przyjeła uchwałę dotyczącą pomocy dla rodzin wielodzietnych "3+". W ramach Karty Dużej Rodziny mieszkańcy gminy Mszczonów posiadający rodzinę "3+" uprawnieni są do uzyskania 50% ulgi :

- przy zakupie biletów do kina w MOK,

- przy zakupie biletów na termy i na lodowisko w OSiR,

- w opłatach za wypożyczenie rowerów i kijków nordic walking w OSiR,

- w opłatach za wejście na halę lub boiska sportowe w OSiR,

Informacja

INFORMACJA

w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Od 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w informacji Urzędu Miejskiego w Mszczonowie, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Informacja

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 18 kwietnia do 21 maja 2012 r. odbędzie  się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VII PO KL „Promocja integracji społecznej” Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe”. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.

Informacja o naborze

Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie ogłasza nabory na bezpłatne kursy: 
1.
Kurs komputerowy zaawansowany wraz z wykorzystaniem technik psychospołecznych 
2.
Kurs prawa jazdy kategorii C z elementami języka angielskiego 
3.
Kurs prawa jazdy kategorii C+E dla posiadających kategorię C z elementami języka angielskiego 
4.
Kurs prawa jazdy kategorii C ze świadectwem kwalifikacji wstępnej przyspieszonej 
5.
Kurs prawa jazdy kategorii C+E dla posiadających kategorię B

Nie wypalaj traw i nie śmieć!

Dwie wiosenne plagi ponownie nawiedziły Gminę Mszczonów.

Pierwszą z nich jest wypalanie traw. Niestety w tym roku, to wyjątkowy problem.  Pożary bezmyślnie wypalanych łąk zagroziły już lasom, a nawet ludzkim siedliskom. Apele Urzędu Miejskiego o zachowanie rozsądku i zaniechanie wypalania odnoszą marny skutek. Podpalacze najwyraźniej zapomnieli, że za takie praktyki grożą surowe konsekwencje.

Informacja

Między 12 a 23 maja można będzie wykonać bezpłatne badanie mammograficzne w mammobusie, który odwiedzi powiat żyrardowski. Panie będą mogły się przebadać w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

 

Informacja o XXI Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 25 kwietnia 2012r.

Zaproszenie

Władze Samorządowe Gminy Mszczonów

oraz Zarząd OSP Mszczonów

zapraszają  na połączone obchody:

 221 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

oraz Dnia Strażaka.

 

Informacja

INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O OSZACOWANIE SZKÓD

W związku z licznymi zapytaniami producentów rolnych w sprawie wypełniania „Wniosku o oszacowanie szkód” stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 164 Wojewody Mazowieckiego z dnia  30 marca 2012 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania i zasad działania terenowych komisji do spraw szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, Wydział Geodezji i Rolnictwa Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie uprzejmie informuje, że zapis dot. dołączenia kserokopii wniosku (bez załączników) o przyznanie płatności obszarowych przez ARiMR na bieżący rok ma na celu uniknięcie rozbieżności w zakresie wykazywanych powierzchni działek rolnych i sposobu ich wykorzystania przy sporządzaniu przez terenowe komisje protokołów oszacowania szkód.

Informacja

Witam serdecznie,

Zniżki do muzeów, obiektów noclegowych, term, restauracji, klubów fitness czy stadnin koni. Oferta poszczególnych atrakcji turystycznych, fotografie, mapy. A do tego wystarczy jeszcze własne zdjęcie, podpis… i staniemy się pełnoprawnym właścicielem Paszportu Mazowsza Zachodniego, który Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsza Zachodniego planuje wydać już tego sezonu!

Informacja prasowa „Paszport Mazowsza Zachodniego zniżkowym systemem promocji turystyki w regionie” znajduje się w załączniku.

Kontakt dla mediów:

Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego

Jacek Czubak
Tel.: 536 400 199

j.czubak@lotmz.org

Informacja

Internet Satelitarny dla mieszkańców gminy Mszczonów.
Szczegóły oferty w załączniku.

Informacja

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych dokonuje sprostowania w ramach ogłoszonego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII  „Regionalne Kadry Gospodarki”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie. Wnioski o dofinansowanie projektów można składać od 10 kwietnia do 11 maja 2012 r.

Informacja

INFORMACJA

PODAJE SIĘ DO WIADOMOŚCI, ŻE URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE W DNIACH:
 

4 KWIETNIA 2012r. (środa) BĘDZIE CZYNNY do godz. 1450

6 KWIETNIA 2012r. (piątek) BĘDZIE CZYNNY do godz. 1400


 Kasa  Urzędu  w  Tych  Dniach  Będzie  Czynna

DO GODZ. 1300

 • -

Ogłoszenie o naborze do Punktów przedszkolnych na rok szkolny 2012/2013

Informacja

Rejon Energetyczny  Żyrardów   informuje, że ze  względu na  przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości : 
 
04 kwietnia marca 2012 w godz.
8:00 – 15:00 - Budy Nowe nr: 1 – 22 , Budy Grzybek

Informacja o XX Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 30 marca 2012r.

KONKURS „Najbardziej zadbana posesja oraz najładniejszy balkon w Gminie Mszczonów”

REGULAMIN
konkursu „Najbardziej zadbana posesja oraz najładniejszy balkon w Gminie Mszczonów”
 
I.Cele organizacji konkursu:
 
1. Celem organizacji konkursu jest podniesienie aktywności mieszkańców gminy Mszczonów w zakresie estetyzacji otoczenia ze szczególnym uwzględnieniem pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych.
2. Wzbogacenie i uatrakcyjnienie wizerunku gminy.
3. Kształtowanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców za środowisko naturalne i wizerunek gminy.
 

Informacja

Rejon Energetyczny  Żyrardów   informuje, że ze  względu na  przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości : 
 
28 marca 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Pułapina , Pułapina Stara , Wyczółki ,Osiny

Kalendarz Wydarzeń Prewencyjnych dla Rolników

Kalendarz Wydarzeń Prewencyjnych jest elektroniczną wyszukiwarką powiązaną graficznym odnośnikiem ze stroną internetową KRUS. Celem ww. Kalendarza jest promowanie w środowisku wiejskim działań Kasy o charakterze prewencyjnym, tj przeciwdziałania wypadkowości w sektorze rolnictwa.

Kalendarz Wydarzeń Prewencyjnych

Bezpłatna Szkoła Państwowa

Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie to bezpłatna Szkoła Państwowa kształcąca w zadowadach poszukiwanych na rynkach pracy oferująca praktyki w renomowanych firmach.


W Zesple Szkół Stenotypii i Języków Obcych nauczysz się między innymi:

 • języków obcych (do 5 godzin nauczania tygodniowo),
 • przedmiotów ekonomicznych i prawnych,
 • techniki biurowej,
 • bezwzrokowego pisania na komputerze.

Godziny otwarcia punktów rehablilitacyjnych ( od 2 kwietnia 2012r. )

Mszczonów
 
            Masaż i ćwiczenia                Poniedziałek-Piątek     1200 – 1530    
1200-1300  ćwiczenia
1300-1530  masaż
                       
            Fizykoterapia                          Poniedziałek-Piątek     1430 – 1700  
 

Informacja

Rejon Energetyczny  Żyrardów   informuje, że ze  względu na  przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości : 
 
12 marca 2012 w godz.
8:00 – 15:00 Sade Budy ( ul .Długa,Warszawska nr 1¸ 5 ,8, 9, 14, 18, Bema, Andersa, Krótka, Kolejowa, Broniewskiego, Dębowa, Łąkowa, Kościuszki, Lipowa)     

 

 • -

Otwarcie Orlika

Już od 5 marca 2012r, zapraszamy do korzystania z Kompleksu Boisk Sportowych "Moje Boisko Orlik 2012".

Boiska są czynne codziennie: poniedziałek - piątek od 16.00 do 22.00, sobota - niedziela od 12.00 do 20.00. Rezerwacja oraz wszelkie informacje dostępne u Instruktorów w Hali Sportowej mszczonowskiego OSiR-u, ul. Szkolna 1 lub w Punkcie Informacji Turystycznej na terenie Kompleksu Basenów Termalnych - nr tel. 46 857 87 81 wew.12.

Informacja

Szanowni Państwo,
 
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 1 do 30 marca 2012 r. odbędzie się nabór wniosków w ramach Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe”. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.
 • -

Zapraszamy na Mistrzostwa Hokeja na Lodzie

Z okazji zakończenia sezonu, serdecznie zapraszamy na I Amatorskie Mistrzostwa Hokeja na Lodzie  o Puchar Dyrektora OSiR organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie.
Impreza odbędzie się w sobotę 03.03.2012 r. o godz. 14.00,  na terenie lodowiska Kompleksu Basenów Termalnych w Mszczonowie.

Biuletyn „Ziemia Chełmońskiego”

Na przełomie lutego i marca 2012 roku ukaże się pierwszy numer biuletynu „Ziemia Chełmońskiego”. Kolejny numer już w II kwartale 2012r.
 
Zachęcamy do nadsyłania artykułów mówiących o naszych tradycjach,  historii, przyrodzie, a także interesujących ludziach i miejscach.

Informacja

Rejon Energetyczny  Żyrardów   informuje, że ze  względu na  przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości : 
 
7 marca 2012 w godz.
8:00 – 10:00 Bronisławów,
8:00 – 12:00 Chylice ul. Ogrodowa
12:00 – 15:00 Chylice ul. Wojtkiewicza

Zaproszenie na otwarcie Lokalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Puszczy Mariańskiej

Informacja

ZAPROSZENIE DLA PODATNIKÓW

Urząd Skarbowy w Żyrardowie w ramach współpracy z Urzędem Miejskim w Mszczonowie zaprasza wszystkich chętnych na bezpłatne szkolenie dotyczące składania deklaracji drogą elektroniczną przez podatników i płatników.

Informacja

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

             „ZIEMIA CHEŁMOŃSKIEGO

 

„MAŁE PROJEKTY”

Masz pomysł-szukasz dotacji???

 - złóż wniosek

Termin składania wniosków od 12 do 26 marca 2012r.

Skorzystaj z bezpłatnego szkolenia z przygotowania małych projektów!!!

 

Informacja o XIX Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 29 lutego 2012r.

Informacja

Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 grudnia został ogłoszony  nabór  wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO Województwa Mazowieckiego „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działanie 1.7 Promocja gospodarcza"
 
Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców mających siedzibę i prowadzących działalność na terenie województwa mazowieckiego do współpracy w zakresie sporządzania dokumentów aplikacyjnych ( biznes plan, wniosek o dofinansowanie, etc.) w ramach RPO WM Działanie 1.7 Promocja gospodarcza”

Informacja

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 9 lutego do 8 marca 2012 r. odbędzie  się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VII PO KL „Promocja integracji społecznej” Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe”.

Ogłoszenie o naborze psychologa do Punktów przedszkolnych

 • -

Konkurs "Nasze Najlepsze"

 

 

 

 

 

Informacja o działaniu 1.8 RPO WM

Wspierane będą przedsięwzięcia wpływające na poprawę stanu środowiska. Projekty w ramach tego Działania dotyczą pozwoleń zintegrowanych oczyszczania ścieków przemysłowych, ochrony powietrza oraz gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi. Dofinansowywane będą przedsięwzięcia wprowadzające proekologiczne technologie, m.in. materiałooszczędność, zmniejszanie wodochłonności produkcji, zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów.

Informacja

Wystartowały zapisy do XII Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” – zwycięzcy w nagrodę wyjadą w niezwykłą podróż na mecz Mistrzów Euro 2012!
Ruszyły zapisy do XII Turnieju Piłki Nożnej Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku, czyli Mistrzostw chłopców i dziewcząt w kategorii U-10. Zwycięzcy tegorocznej edycji rozgrywek otrzymają niezwykłą nagrodę w postaci wyjazdu na mecz Mistrzów Europy, wyłonionych podczas zawodów, które rozegrane zostaną w Polsce i na Ukrainie.

Informacja

INFORMACJA


Informujemy, że w środę 21 MARCA 2012 r. Urzędzie Miejskim
w Mszczonowie w godz. 9.00 -15.00 w sali nr 5 (dolna absyda) dyżur będzie pełnił pracownik Urzędu Skarbowego w Żyrardowie z zakresie udzielania wyjaśnień i pomocy przy wypełnianiu rocznych zeznań PIT.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

 

Informacja

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żyrardowie zaprasza wszystkich chętnych na bezpłatne szkolenie dotyczące składania deklaracji drogą elektroniczną przez podatników i płatników.

Szkolenie odbędzie się 14 lutego 2012r o godz 11:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mszczonowie.

Szkolenie połączone z prezentacją medialną poprowadzą pracownicy Urzędu Skarbowego w Żyrardowie.

Informacja

Rejon Energetyczny  Żyrardów   informuje, że ze  względu na  przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości: 
 
15 lutego 2012 w godz.
8:00 – 10:00 Henryszew ul Grabowa

Spotkanie biznesowe Agro w MOK-u, 21 luty2012 r. - program

Infromacja

Rejon Energetyczny  Żyrardów   informuje, że ze  względu na  przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości :
 
08 lutego 2012 w godz.
8:00 – 12:00 Osuchów nr: 55 – 60 ul. Mszczonowska nr 1, 14
11:00 – 15:00 Nowy Karolinów nr1 , Stary Karolinów nr : 1 – 48

Gra edukacyjna - Pierwsza pomoc

W Unii Europejskiej rocznie z powodu nagłego zatrzymania krążenia umiera 500 tys. osób. Ta liczba mogłaby być o wiele mniejsza, gdyby nie brak wiedzy na temat pierwszej pomocy w społeczeństwie. Dzięki bezpłatnej grze edukacyjnej można szybko odśweżyć swoją wiedzę w tej dziedzinie lub zdobyć podstawowe informacje odnośnie udzielania pierwszej pomocy. Zachęcamy do zapozania się z grą - www.szkolenia-bhp24.pl/gra-pierwsza-pomoc . Wiedza w tym zakresie może uratować życie.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Informacja o XVIII Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 25 stycznia 2012r.

LOKALNE CENTRUM INFORMACJI I WSPOMAGANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ – W LUTYM OTWARCIE

W lutym 2012 r. uruchomione zostanie Lokalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Puszczy Mariańskiej w ramach projektu pt. „Partnerstwo na rzecz wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych i wsparcia lokalnych inicjatyw obywatelskich”, realizowanego przez stowarzyszenie Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych w partnerstwie z Powiatem Żyrardowskim, Gminnym Centrum Informacji w Mszczonowie oraz Lokalną Grupą Działania „Echo Puszczy Bolimowskiej”.

Ogłoszenie dla gmin

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniach 14-22 stycznia 2012 r. na terenie gmin należących do obszaru działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”, w tym naszej, będzie realizowane badanie ankietowe Ocena potrzeb oraz jakości życia mieszkańców „Ziemi Chełmońskiego” na losowo dobranej próbie osób.

Informacja

Szanowni Państwo,

Zapraszam do noworocznego konkursu, w którym można wygrać bezpłatny wyjazd na ferie oraz zniżki na wyjazdy organizowane przez Stowarzyszenie "Na Całe Życie".

Informacja

Szanowni Państwo,

z przyjemnością chciałabym poinformować, że Fundacja Fundusz Współpracy  stworzyła portal równość.info  (www.rownosc.info) gromadzący zbiory dotyczące szeroko rozumianej tematyki równościowej i działań antydyskryminacyjnych. Wirtualna biblioteka to interaktywna – dostępna dla użytkowników i użytkowniczek z zewnątrz - przestrzeń, w której można znaleźć publikacje, dokumenty prawne, czasopisma czy dobre praktyki. Chcemy aby każdy wartościowy materiał dotyczący interesującej nas tematyki znalazł się na naszym portalu, i aby każdy mógł się z nim zapoznać, w miarę możliwości w wersji elektronicznej. W przypadku gdy niemożliwe jest umieszczenie publikacji, materiału bądź filmów w całości umieszczamy obszerne informacje, które maja przybliżyć tematykę i zakres zawartości.

Informacja

Szanowni Państwo, z uwagi na zmianę szaty graficznej serwisu internetowego gminy Mszczonów oraz serwisu internetowego Gminnego Centrum Informacji, mogą wystąpić problemy techniczne w trakcie przeglądania wyżej wymienionych stron internetowych.

Za zaistniałą sytuację, przepraszamy.

Informacja

Podaje się do wiadomości, iż Urząd Miejski w Mszczonowie (Ratusz), w dniu 30 grudnia 2011r. (piątek) będzie czynny do godziny 1300, (kasa czynna do godziny 1100).

Informacja

Zarządzenie Burmistrza Mszczonowa zmieniające Zarządzenie w sprawie określenia stawek za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów.

Program WOŚP 2012

Zapraszamy do udziału w 20.Finale

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Mszczonowie

8 stycznia 2012 r. ( niedziela )

Informacja

Konkurs Twój biznes w nowej odsłonie to wyjątkowy projekt skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw o dużym potencjale wzrostu działających na rynku w oparciu o rozwiązania z sektora High Tech.
Konkurs jest szansą na pozyskanie środków na rozwój oraz wdrożenie nowych technologii, a nagrodą dla zwycięzców jest możliwość zainteresowania pomysłem potencjalnych inwestorów.

 • -

Informacja

I N F O R M A C J A

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych na terenie gminy Mszczonów przeznaczonych do wydzierżawienia będących własnością Gminy Mszczonów.

Informacja

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych pragnie poinformować, że dnia 30 grudnia 2011 r. rozpoczną się nabory wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.6 „Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym” i Działania 1.7 „Promocja gospodarcza”. Konkursy mają formę otwartą bez preselekcji. Szczegółowe informacje dotyczące naborów znajdą Państwo w załączonych ogłoszeniach.

Informacja

W dniu 23 i 30 grudnia 2011 roku, Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie, czynne będzie w godzinach od 8.00 do 12.30.

Za utrudnienia, przepraszamy.

Informacja

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1-01-2012 r. w "Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego" Sp. z o. o. (żyrardowski Szpital) będą udzielane świadczenia w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (stacjonarnej i wyjazdowej), dla pacjentów z terenu Powiatu Żyrardowskiego. Miejscem udzielania świadczeń będą: Gabinety Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej 96-300 Żyrardów ul. Limanowskiego 30 tel. 46-854-32-63; 46-854-32-32; 782-990-999; 783-990-999.

WESOŁYCH ŚWIĄT

 • -

Informacja o XVII Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 28 grudnia 2011r.

Informacja

Rejon Energetyczny  Żyrardów   informuje, że ze  względu na  przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości : 

28 grudnia 2011 w godz.

8:00 – 16:00 Holendry Baranowskie ze stacji Holendry 6 , Budy stare nr 52 ,56A, Budy Zosine  nr 102 - 106

10:00 – 16:00 Wola Miedniewska, Starowiskitki, Starowiskitki Parcel nr: 1, 2, 11, 19, Guzów nr: 46 - 52, Cyganka nr 4, 21, Babskie Budy nr: 22, 23

Apel do mieszkańców

Władze samorządowe  apelują do mieszkańców Gminy o należyte przygotowanie się do okresu zimowego. Sprzyjające warunki należy wykorzystać na oczyszczenie rowów odpływowych i  rynien,  co później ułatwi odprowadzanie wód powstałych w wyniku topniejącego śniegu. 

Informacja o XVI Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 19 grudnia 2011r.

Informacja

Rejon Energetyczny  Żyrardów   informuje, że ze  względu na  przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości : 

21 grudnia 2011 w godz.

8:00 – 15:00 Puszcza Mariańska ul. (Akacjowa nr: 26, 28, 52, 56, 91, Papczyńskiego nr: 67, 69.

Informacja

 • -
 • -
„ Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mszczonów
z budynków stanowiących własność osób fizycznych dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
w formie dotacji , w kwocie 55.397,52 zł. „ 

Informacja

Uwaga

BEZPŁATNE SZKOLENIA dla rolników i ich domowników z województwa mazowieckiego, realizowane w ramach projektu: „Licencja na pracę”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zarządzenia Burmistrza Mszczonowa

Ogłoszenie

Mszczonów, dn. 25.11.2011r.

 

OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zapraszam organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do wskazywania osób, które będą brały udział w komisjach konkursowych otwartych konkursów ofert w trybie ww. ustawy na rok 2012. 

Informacja

Energetyczny  Żyrardów   informuje, że ze  względu na  przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości : 

7 grudnia 2011 w godz.
8:00 – 15:00 Wiskitki ul. (Armii Krajowej nr: 2/a, 6, 8, 9, 11, 12, 14, parzyste 18 – 22 , 35, parzyste 36 – 40 , parzyste 44 – 50 , 56, Guzowska nr: 1 – 10 , 12, 14, 16 – 26  

UPADKI CHODZĄ PO LUDZIACH

Wraz z nadejściem pory jesienno – zimowej kończą się już prace w polu. Nie oznacza to jednak, że rolnik ma czas wolny i nie ma co robić w gospodarstwie. Praca w gospodarstwie rolnym jest zawsze. Warto więc pomyśleć, aby wykorzystać ten czas na poprawę stanu bezpieczeństwa w swoim gospodarstwie oraz na wyeliminowanie zaniedbań występujących na podwórzu, które mogą doprowadzić do wypadku. 

Informacja

W przypadku wystąpienia niesprawności oświetlenia ulicznego, Urząd Miejski w Mszczonowie zwraca się z prośbą do mieszkańców miasta i gminy Mszczonów o zgłaszanie awarii pod bezpłatny numer telefonu 800-45-69-07. 

 

Informacja o XV Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 28 listopada 2011r.

Informacja

Rejon Energetyczny  Żyrardów   informuje, że ze  względu na  przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości : 
 
30 listopada 2011 w godz.
8:00 – 16:00 Bieganów nr: 95 – 100, Korytów Środkowa nr: 15 – 26, Franciszków nr: 34,  103 -116  i ul. Akacjowa, Jesionowa, Jodłowa, Klonowa, Kościelna 

Informacja o XIV Sesji Rady Miejskiej 21 litopada 2011 r.

Informacja

Rejon Energetyczny  Żyrardów   informuje, że ze  względu na  przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości : 
 
23 listopada 2011 w godz.
8:00 – 15:00 Basin nr: 1 – 20
8:00 – 16:00 Mszczonów ul.(Towarowa, Krótka, Cicha) 

Informacja

Rejon Energetyczny  Żyrardów   informuje, że ze  względu na  przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości : 
 
16 listopada 2011 w godz.
8:00 – 15:00 Studzieniec nr: 1 – 40, Żuków, Nowa Huta nr: 9 – 30, Stara Huta nr: 1 – 20, Władysławów (ul. Skalniakowa, Wiśniowa , Kwiatowa) 

Ogłoszenie

BURMISTRZ MSZCZONOWA I RADNI RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE
ZAPRASZAJĄ
 
MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY MSZCZONÓW NA CYKL SPOTKAŃ, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ:
 
 •  W DNIU 21 LISTOPADA 2011r. O GODZINIE 19,OO W SALI KINOWEJ MSZCZONOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Informacja

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

             „ZIEMIA CHEŁMOŃSKIEGO

 

„MAŁE PROJEKTY”

Posiadasz pomysł-szukasz dotacji???

 - złóż wniosek

Termin składania wniosków od 28 listopada-16 grudnia 2011r.

Limit środków- 382 681,14zł 

Informacja

Rejon Energetyczny  Żyrardów   informuje, że ze  względu na  przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości :
 
09 listopada  2011 w godz.
8:00 – 15:00 Grabice nr: 1 – 63, 73, 74, Dębowa Góra nr: 1 – 4, 30, 63, 68, 70 – 72, Balcerów 39, Kaleń nr: 1 – 90 (ze stacji transf. Kaleń)

Informacja

Rejon Energetyczny  Żyrardów   informuje, że ze  względu na  przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości : 
 
08 listopada 2011 w godz.
8:00 – 14;00 Henryszew nr: 9, 10, 33, 365, 42, 51, 55 – 57  ul. Topolowa, Modrzewiowa, Jaworowa, 3-go Maja, 11-go Listopada, Grądy nr: 17 – 26

Informacja

Rejon Energetyczny  Żyrardów   informuje, że ze  względu na  przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości : 
 
02 listopada 2011 w godz.
8:00 – 10:00  Cyganka nr:7 – 49, Morgi nr: 23 – 30, Nowy Oryszew nr: 3,4 

Informacja o Sesji Rady Miejskiej w dniu 24.10.2011

Informacja

Rejon Energetyczny  Żyrardów   informuje, że ze  względu na  przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości : 
 
26 października 2011 w godz.
8:00 – 15:00 Jesionka nr: 74,77, 82 – 96  i ul.(Partyzantów nr:1 – 4, Cicha, Granicznanr:  26,42 – 50 

Informacja

Szanowni Państwo!

Reprezentujemy Kancelarię  zajmującą się organizowaniem pomocy finansowej dla osób poszkodowanych w wypadkach. Działamy na terenie całej Polski, a nasi Klienci za poprowadzenie ich sprawy nie ponoszą żadnych opłat z góry!
W swojej codziennej pracy zawodowej, a na pewno i w życiu prywatnym spotykacie się Państwo z osobami pokrzywdzonymi przez los lub z członkami ich rodzin, w wielu przypadkach może osoby takie szukały u Państwa pomocy lub wsparcia finansowego. 

Informacja

Rejon Energetyczny  Żyrardów   informuje, że ze  względu na  przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości : 
 
19 października 2011 w godz.
8:00 – 15:00 Kuklówka Zarzeczna nr: 7, 15, 35, 37, 38, 46, 48, 51, 61, 62, 76,  ul. (Jaktorowska, Świerkowa, Grodziska,  Chełmońskiego), Kuklówka Radziejowicka ul. Jaktorowska, Makówka nr: 36, 42, 46, 101 

Informacja

Rejon Energetyczny  Żyrardów   informuje, że ze  względu na  przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości : 
 
12 października 2011 w godz.
8:00 – 13:00  Guzów nr: 1 – 45 , ul.(Lubieńskich nr 11, Sienkiewicza nr 16) Aleksandrów nr: 1 – 58  

Informacja

I N F O R M A C J A


o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o I publicznym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki będącej własnością Gminy Mszczonów   

Informacja

Rejon Energetyczny  Żyrardów   informuje, że ze  względu na  przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości : 
 
05 października 2011 w godz.
8:00 – 15:00 Jaktorów ul.(Wojska Pol. od nr: 41 – 88 , Książęca, Gierymskiego nr: 18, 20, Gdyńska od nr: 44 – 105, Wyspiańskiego) 
 • -

Informacja

Mszczonowski Ośrodek Kultury realizuje projekt pn.: "Wakacyjna Szkoła Cheerleaders - od zabawy do sukcesu" w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w terminie od 03.08.2011 do 30.11.2011.
 
Zapraszamy nauczycieli i/lub instruktorów/ trenerów tańca z terenu LGD Ziemia Chełmońskiego do zgłaszania się na bezpłatny blok warsztatowo- szkoleniowy z nowych dywizji PSCh.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa do Punktów Przedszkolnych.

I Ty możesz uratować życie

W piątek, 23 września w godzinach od 18 do 20 w Mszczonowskim Ośrodku Kultury każda chętna osoba w wieku od 18 do 35 lat, będzie mogła bezpłatnie zarejestrować się do rejestru dawców szpiku.
Aby zostać kandydatem na dawcę i zostać zarejestrowanym w rejestrze dawców szpiku, wystarczy  oddać 10 ml krwi.
Z pobranej próbki krwi wykonywane będą badania antygenów zgodności tkankowej. Dane antygenowe kandydata na dawce wprowadzane będą następnie do światowego rejestru BMDW. Odtąd dane będą dostępne w trakcie poszukiwań dawcy dla dowolnego chorego na świecie. 

Nabór wniosków w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".

Nabór wniosków w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

Informacja o XII Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa

Ogłoszenie dla Pełnomocników wyborczych

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie, Pl. Piłsudskiego 1 w pokoju nr 25 (II piętro) do dnia 16 września 2011 r. w godzinach pracy urzędu tzn. w godzinach 8.00 - 16.00  w poniedziałek, wtorek i czwartek, w godzinach 8.00 - 17.00 w środę a w piątek w godzinach 8.00 -15.00

Informacja

Rejon Energetyczny  Żyrardów   informuje, że ze  względu na  przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości : 
 
20 września 2011 w godz.
8:00 – 16:00 Żyrardów ul Chmielna nr: 42 – 62  numery parzyste, Topolowa nr: 14, 18, Jaśminowa nr 12 Marianpol nr: 3, 30,  

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o I publicznym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki będącej własnością Gminy Mszczonów

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010r.) informuję, iż Burmistrz Mszczonowa ogłosił przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki

Informacja

Rejon Energetyczny  Żyrardów   informuje, że ze  względu na  przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości : 
 
14 września 2011  w  godz.
8:00 – 15:00  Różanów nr: 4, 12, 13, 16, 18, 21 – 39, Czerwona Niwa Parcel nr: 15, 29, 1 – 11, 30 – 37, Czerwona Niwa 24, 40 – 46, 51 – 54, Kościelna Góra nr 24 – 36 , Musuły, Zalesie ul. ( Zdrojowa nr 5, Spacerowa nr: 2,7) Osowiec ul.(Leśna nr: 1, 3, 5, 7, 9, 15, 25, 27), Wycinki Osowskie nr 15 oraz ul. (Królewska nr 1, Mazowiecka nr 39) 

Informacja

Rejon Energetyczny  Żyrardów   informuje, że ze  względu na  przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości : 

07 września 2011  w  godz.

8:00 – 15:00  Budy Zosine nr: 3, 10 ,57, 59, 62, 63, 80 – 88, Budy  Michałowskie nr: 42 – 56 , 77, 78 , Siestrzeń nr: 4, 23, 62, oraz  ul. (Śródpolna, Skrajna, Prosta, Pigwowa, Parociowa, Modrzewiowa, Klonowa, Botaniczna, Akacjowa, Piaskowa, Jeżynowa, Brzozowa)

08 września 2011 w godz.

8:00 – 15:00 Kuklówka Zarzeczna nr: 7, 15, 35, 37, 38, 46, 48, 51, 61, 62, 76,  ul. (Jaktorowska, Świerkowa, Grodziska,  Chełmońskiego), Kuklówka Radziejowicka ul. Jaktorowska, Makówka nr: 36, 42, 46, 101

 • -

Informacja

Mszczonowski Ośrodek Kultury realizuje projekt "Wakacyjna Szkoła Cheerleaders - od zabawy do sukcesu" w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w terminie od 03.08.2011 do 30.11.2011.
 
Od dnia 12 września 2011 r. rozpoczęły się zapisy na bezpłatny:
 
Blok warsztatowo-szkoleniowy dla nauczycieli i/lub instruktorów/ trenerów tańca z terenu LGD Ziemia Chełmońskiego
 • -

Informacja

Mszczonowski Ośrodek Kultury realizuje projekt "Wakacyjna Szkoła Cheerleaders - od zabawy do sukcesu" w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w terminie od 03.8.2011 do 30.11.2011.
Od dnia 12 września 2011 r. rozpoczęły się zapisy na bezpłatne:
1. warsztaty taneczne z cheer-dance

Informacja o XI Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa

Informacja

Rejon Energetyczny  Żyrardów   informuje, że ze  względu na  przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości : 

31 sierpnia 2011  w  godz.

8:00 – 15:00  Benenard, Bednary nr: 1 – 4, Lasek  (ze stacji transf. Lasek 1, nr: 1 – 12 i ul.: Główna nr: 9, 25, Mszczonowska, Słoneczna nr: 1, 33 – 54, św. Anny, Tęczowa), Mszczonów ul. (Towarowa, Krótka, Cicha),

01 września 2011 w godz.

8:00 – 15:00 Tomaszew nr: 27, 33 – 39, Sokule nr: 25 – 35 (ze stacji transf. Sokule 3), Zadworze nr: 1 – 14, Wygoda nr: 1, 9, 18, Biernik nr: 6, 8, 10, 11, oraz ul. (Maiańska, Włościańska), Marianów nr 10,

Informacja

Rejon Energetyczny  Żyrardów   informuje, że ze  względu na  przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości : 

24 sierpnia 2011  w  godz.

8:00 – 16:00  Budy Grzybek ul. (Chełmońskiego, nr: 128, 165, 167, 169, Puchalskiego nr: 2, 8, Michałowskiego nr 14)

25 sierpnia 2011 w godz.

8:00 – 16:00 Zimnice (ze stacji transf. Zimnice 3),  Oryszew Osada nr: 1, 12, Janówek nr: 1, 3, 11 – 17, 

 • -

KOLEJNA ODSŁONA WAKACYJNEJ SZKOŁY CHEERLEADERS

Dziesięć dni sierpniowego odpoczynku mszczonowska młodzież spędziła w sposób aktywny, biorąc udział w II już z kolei - Wakacyjnej Szkole Cheerleaders.  Program zajęć warsztatowych skierowany był głównie na zajęcia treningowe z tańca cheerleaders, które odbywały się 2 razy dziennie po 1,5 godziny w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej.

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu niezabudowanych nieruchomości położonych w Mszczonowie przeznaczonych do zbycia będących własnością Gminy Mszczonów

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) informuję, iż od dnia 09.08.2011r. do dnia 31.08.2011r.

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Mszczonów przeznaczonych do wydzierżawienia będących własnością Gminy Mszczonów

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010r.) informuję, iż od dnia 26.07.2011r. do dnia 17.08.2011r.

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu niezabudowanych nieruchomości położonych w Mszczonowie przeznaczonych do zbycia będących własnością Gminy Mszczonów.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) informuję, iż od dnia 19.07.2011r. do dnia 31.08.2011r.

Informacja

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 6 lipca do 4 sierpnia 2011 r. odbędzie się nabór wniosków w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe”.
 

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Mszczonów przeznaczonych do wydzierżawienia będących własnością Gminy Mszczonów.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004r.) informuję, iż od dnia 12.07.2011r. do dnia 02.08.2011r.

Informacja

KONKURS O NAGRODĘ I MEDAL ZYGMUNTA GLOGERA

Jak co roku, i to od ponad 20 lat,  Społeczne Stowarzyszenia Prasoznawcze „Stopka” w Łomży wraz z Ministerstwem Kultury, Narodowym Centrum Kultury, Marszałkiem Województwa Podlaskiego, Prezydentem Łomży ogłaszają Konkurs o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera.

Informacja

Rejon Energetyczny  Żyrardów   informuje, że ze  względu na  przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości : 

20 lipca 2011  w  godz.

8:00 – 15:00 Piekarowo 1 – 6 , Podlindowo (ze stacji transf. Podlindowo 1 i nr: 1 – 3).

21 lipca 2011  w  godz.

8:00 – 15:00 Podlinowo nr: 1, 4, 8 .Podlinowo ul. Skierniewicka nr: 2, 4

22 lipca 2011  w  godz.

8:00 – 15:00 Zaręby nr 10 – 17, ul (Kasztanowa nr 30, Zięby nr: 7, 17 , Zimorodka nr 2)

Dyżur Konsultanta

Przypominamy, że w każdą drugą środę miesiąca w Gminnym Centrum Informacji w Mszczonowie w godz. 9.00-15.00 odbywają się bezpłatne konsultacje dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą z terenu miasta i gminy Mszczonów. Porad zainteresowanym osobom udziela konsultant ze Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza (ZPWiM). Najbliższy dyżur odbędzie się w środę 13 lipca .

Zapisy w Gminnym Centrum Informacji. Zapraszamy!

Informacja

Rejon Energetyczny  Żyrardów   informuje, że ze  względu na  przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości : 

13 lipca 2011  w  godz.

8:00 – 15:00 Sade Budy ul. (Chełmońskiego nr: 1, 8, 22, Cicha nr: 1 – 5, Kościuszki nr: 1 – 4, Polna nr: 1 – 7, Wyspiańskiego  nr: 6 – 15), Krakowiany  nr: 39 – 41, Ojrzanów  ul. (Krakowiańska, Stawowa), Żelechów ul. (Biała, Chmielnik, Do Utraty, Gościnna, Karolkowa, Krakowiańska, Miodowa, Nad Lasem, Parkowa, Pieńkowa, Podole, Wiśniowa, Zaciszna, Zielona), Krakowiany nr: 3 – 41, Ojrzanów ul. (Krakowiańska nr 1, Stawowa nr 4), Żelechów ul. (Chmielnik nr: 5, 9, 11, 13, Gościnna nr: 2, 15, Krakowiańska nr: 50, 52, Pakowa nr: 4, 9, 12, 15, 24, Podole nr: 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 92), Żelechów nr: 20, 74,

8:00 – 16:00 Gole nr 49,

VI edycja Konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”

W tym roku już po raz szósty fotografowie-amatorzy, mieszkający lub uczący się na Mazowszu staną w szranki konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Nabór prac trwa od 1 czerwca do 14 października 2011. Laureatów jury wyłoni z końcem października, a nagrody zostaną wręczone pod koniec listopada. Zasady i regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej www.mazovia.pl. Z roku na rok prace wpływające na konkurs  reprezentują coraz wyższy poziom artystyczny, dlatego też jury nie będzie miało łatwego wyboru.

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta i gminy Mszczonów na spotkanie założycielskie Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego.

ZAPRASZAMY- Na Uroczyste Otwarcie Ulicy Sienkiewicza

PROGRAM

UROCZYSTEGO OTWARCIA
ULICY SIENKIEWICZA
2 LIPCA 2011 ROKU

 

18.00  Rozpoczęcie uroczystości

- zbiórka przy OSP w Mszczonowie
- przemarsz ulicą Sienkiewicza
- przecięcie wstęgi
- przemówienia władz
- koncert Orkiestry OSP w Mszczonowie

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPISU KONTROLNEGO

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277), w dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. zostanie przeprowadzony spis kontrolny.

INFORMACJA

Społeczny Komitet Budowy Pomnika Jana Pawła II w Mszczonowie przy Parafii Świętego Jana Chrzciciela w Mszczonowie informuje, że jak sama nazwa wskazuje jest to społeczny komitet opierający się na pracy społecznej jej członków. Z uwagi na rezygnację Pana Krzysztofa Gołyńskiego z funkcji Skarbnika Komitetu  przejściowo sprawami związanymi tylko i wyłącznie z uzupełnieniem przez wnioskodawców  wniosków o przyznanie stypendiów zajmował się pracownik Urzędu Miejskiego w Mszczonowie. Uzupełnione wnioski zostały przekazane Przewodniczącemu Społecznego Komitetu.

Akcja "Lato w mieście"

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie zaprasza w miesiącu lipcu dzieci i młodzież z terenu miasta i gminy Mszczonów do wzięcia udziału w akcji „Lato w mieście”.
W ofercie OSiRu znajdują się liczne atrakcje przygotowane zarówno na obiekcie TERM, jak i również na nowo powstałym kompleksie boisk „Orlik” przy ulicy Szkolnej w Mszczonowie.

Będą uczyć, a potem egzekwować

Urząd Miejski w Mszczonowie informuje, że od 20 czerwca br. przez najbliższe dwa tygodnie, a więc do 4 lipca zmotoryzowani mieszkańcy Mszczonowa będą pouczani przez policję w jaki sposób należy parkować samochody na nowo powstałej ulicy Sienkiewicza.
W okresie tym, policja będzie czujnie przyglądała się kierowcom, ażeby w razie nieprzepisowego parkowania móc wyjaśnić jak należy stosować się do nowych oznaczeń.

Informacja

Rejon Energetyczny  Żyrardów   informuje, że ze  względu na  przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości : 

29 czerwca 2011  w  godz.

8:00 – 15:00 Słabomierz nr: 16 – 33, 66 i ul. Łąkowa, Prosta nr: 54 – 115), Wygoda nr 8, Henryszew nr: 4A, 45, 46   ul. Topolowa nr 7, Międzyborów ul. (Jagiellońska nr: 1 – 8, Bohaterów 1, 27, 22-go Lipca, Żwirki i Wigury, 1-go Maja, Okrężna nr: 1, 15A, Świerczewskiego nr 3, Topolowa nr 39),

8:00 – 16:00 Budy Grzybek ul. (Puchalskiego. Grabińskiego), Żyrardów ul. 1-ego Maja nr 46 , Mireckiego nr: 72, 103,

Informacja o X Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa

Rozkład jazdy Kolei Mazowieckich ważny od 1.06.2011 do 24.07.2011r.


 • -

Bezpłatne szkolenie VAT dla przedsiębiorców

Kancelaria Prawna Mazovia Byjoch i Wspólnicy sp. k. i Gminne Centrum Informacji zapraszają na bezpłatne szkolenie pn.: Praktyczne aspekty nowelizacji ustawy o VAT w kontekście projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 prowadzone przez Krzysztof Byjoch (m.in. radcę prawnego, stały ekspert sejmowy w zakresie nowelizacji prawa podatkowego), które odbędzie się w Sali Szkoleniowej GCI w Mszczonowie przy ulicy Żyrardowskiej 4 w terminie 27 czerwca 2011 r. w godzinach od 13.00 do 17.00.
 

Szczegółowe informacji w załączeniu i na plakacie.

INFORMACJA

W dniu 31 grudnia 2011 roku upływa kadencja ławników.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. nr 98,poz.1070 z późń.zm) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r.. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U.Nr 121,poz.693), kandydatów na ławników w terminie do 30 czerwca br. mają prawo zgłaszać do sądów okręgowych i rejonowych prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz, co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze , zamieszkujących stale na danym terenie – art. 162 §1 ustawy.

Informacja

Rejon Energetyczny  Żyrardów   informuje, że ze  względu na  przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości : 

22 czerwca 2011  w  godz.

8:00 – 12:00 Osuchów nr: 1, 4, 19 – 31, 60 – 104, oraz ul. Mszczonowska nr: 30, 62, Szkolna nr 1, 8, Spółdzielcza nr 10, Polna nr: 1, 6, 16, Wałowska nr: 15, 31, 36, Leśna, Lutkówka, Lutkówka Kolonia nr 16, Wygnanka, Edwardowo, Bobrowce, Suszeniec, Janówek,

Informacja

Rejon Energetyczny  Żyrardów   informuje, że ze  względu na  przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości : 

15 czerwca 2011  w  godz.

8:00 – 15:00 Żyrardów ul. Parkingowa nr: 4, 6, 12, 14, 18, 20, 22, Nietrzebki nr 24,

8:00 – 16:00 Baranów ul: (Spacerowa, Kwiatowa, Krótka nr 5, Spokojna nr: 1, 4, Piękna nr nieparzyste 15 – 21, nr parzyste 22 – 34, Akacjowa nr: 1 – 26, Armii Krajowej nr: 10 – 48) oraz nr: 3, 4,6 11, 14 – 16, 32, 103, 75, 79, Drybus nr 40, Holendry Baranowskie nr 65, Osiny, Nowa Pułapina nr 1, 3,

Przedłużony termin nadsyłania prac do konkursu "Perełki Ziemi Chełmońskiego".

Informujemy, że termin nadsyłania prac do Konkursu Dziennikarskiego „Perełki Ziemi Chełmońskiego” z główną nagrodą o wartości   1000 zł zostaje przedłużony do 27 czerwca. Konkurs przeznaczony jest dla osób dorosłych, zarówno profesjonalistów, jak i   amatorów. Forma: artykuł prasowy, audycja radiowa lub program lokalnej telewizji.

Informacja

BURMISTRZ MSZCZONOWA   

Mszczonów, dnia 31.05.2011r.

                                              

                  OBWIESZCZENIE                           

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Marków Świnice, Wręcza, Świnice, Długowizna, Lublinów, Czekaj, Grabce Józefpolskie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów.

Informacja

W dniach od 30.05.2011r. do 04.06.2011r. odbędą się spotkania. Tematem spotkań będzie przedstawienie wstępnych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów, związanych z realizacją  inwestycji „Park Nauki i Rozrywki”.

Spotkanie w Klubie Zdrowia

W dniu 8 czerwca o godz. 17.00 w sali klubowej MOK, odbędzie się ostatnie przed wakacjami spotkanie w Klubie Zdrowia.
Celem spotkania będzie rozmowa o potędze optymizmu, jak pozytywne myślenie i działanie wpływa na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne.
Wykład bogaty w przykłady badań psychologicznych dotyczących optymizmu poprowadzi pan Mirosław Harasim. Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy!

 • autor: Łukasz Nowakowski

Informacja

Weź udział w konkursie fotograficznym

Jeszcze tylko do 3 lipca trwa radiowa kampania na temat „dobrych praktyk” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pt. „Perły Mazowsza”, a z nią konkurs fotograficzny.

Informacja

Rejon Energetyczny  Żyrardów   informuje, że ze  względu na  przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości : 

07 czerwca 2011  w  godz.

8:00 – 15:00 Żyrardów ul. Legionów Polskich nr parzyste 18 – 26 i nieparzyste 15 – 29, Batorego nr 12, 14,

Informacja

Rejon Energetyczny  Żyrardów   informuje, że ze  względu na  przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości : 

01 czerwca 2011  w  godz.

10:00 – 16:00 Budy Grzybek ul. Potockiego nr: 98, 111,

11:00 – 14:00 Budy Grzybek ul. Potockiego nr: nieparzyste od 3 – do 21, 25, 32 – 36, 38 – 52, Jaktorów Kolonia ul. Potockiego nr 28,   

8:00 – 16:00 Nowy Drzewicz, Stary Drzewicz,

INFORMACJA o zmianie w organizacji ruchu pociągów Kolei Mazowieckich

Zaproszenie na XV JARMARK MSZCZONOWSKI

Program XV Jarmarku Mszczonowskiego

Zaproszenie na Festyn Szkolny w Bobrowcach

Program Festynu

Informacja o IX Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa

Informacja

Burmistrz Mszczonowa zawiadamia, że w miesiącach czerwiec, lipiec i sierpień 2011 roku zorganizowana będzie na terenie miasta Mszczonów zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odpady należy wystawiać przed posesję, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym na nr Tel. 46 858-00-82, 858-00-88 w następujących dniach:

Informacja

BURMISTRZ MSZCZONOWA                                                            

Mszczonów, dnia 17.05.2011r.

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Nowy Dworek oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

 

 

Informacja

BURMISTRZ MSZCZONOWA                                                            

Mszczonów, dnia 17.05.2011r.

 

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Nowy Dworek oraz prognozy oddziaływania na środowisko

Informacja

Rejon Energetyczny  Żyrardów   informuje, że ze  względu na  przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości : 

25 maja 2011  w  godz.

8:00 – 15:00 Cegłów nr: 2, 15 – 22, Żelechów ul. (Tarczyńska, Kościelna, Chełmońskiego, Długa), Ojrzanów Towarzystwo ul. Długa,

8:00 – 16:00 Wola Miedniewska, Starowiskitki, Starowiskitki Parcel nr: 1, 2, 11, 19, Guzów nr: 46 – 52, Cyganka nr 4, 21, Babskie Budy nr: 22, 23

Informacja

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości : 

18 maja 2011 w godz.
8:00 – 15:00 Żyrardów ul. (Wypoczynkowa od Mostowej do Radziwiłłowskiej nr: 74, parzyste nr: 82 – 94, parzyste 110 – 138, Wrzosowa nr nieparzyste 13 – 25, Poziomkowa nr: 3 – 32, Mostowa nr: 45, 46, parzyste nr: 50 – 60, Malinowa nr: 19 – 26

Informacja

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości : 

11 maja 2011 w godz.
8:00 – 16:00 Mszczonów ul. (Sienkiewicza nr 49, Dworcowa nr 3, 7, 1000-Lecia nr 4),

Informacja

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości :
 
04 maja 2011 w godz.
8:00 – 15:00 Rawa Maz. ul. ( Tomaszowska nr parzyste 22 – 42 i nieparzyste 41 – 71, Katowicka nr: 1,2,15, Wierzbowa nr 1), Jajkowice nr: 1 – 28

INFORMACJA

PODAJE SIĘ DO WIADOMOŚCI,  IŻ URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE W DNIU
22 KWIETNIA2011 r.(piątek)
BĘDZIE CZYNNY do godz.
1400
KASA URZĘDU CZYNNA DO GODZ.1300

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o II publicznym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki będącej własnością Gminy Mszczonów 

 
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010r.) informuję, iż Burmistrz Mszczonowa ogłosił przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki będącej własnością Gminy Mszczonów położonej w Mszczonowie

Informacja

BURMISTRZ MSZCZONOWA

Mszczonów, dnia 19.04.2011r.
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Marków Towarzystwo oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów.

Informacja

BURMISTRZ MSZCZONOWA 

Mszczonów, dnia 19.04.2011r.
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Długowizna oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów.

Informacja

BURMISTRZ MSZCZONOWA 

Mszczonów, dnia 19.04.2011r.
 
 
OBWIESZCZENIE
 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Lublinów oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów.

Informacja

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości : 


27 kwietnia 2011 w godz.
8:00 – 15:00 Musuły ul. Folwarczna, Siestrzeń ul. (Graniczna, Rozalińska nr: 1 – 20, Usługowa, Wiśniowa,

APEL DO STUDENTÓW

W związku z małym zainteresowaniem studentów uzyskaniem stypendium oraz dużą kwotą środków zgromadzonych na rachunku Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Jana Pawła II, Społeczny Komitet Budowy Pomnika Jana Pawła II przy Parafii Św. Jana Chrzciciela w Mszczonowie zwraca się z apelem do studentów z terenu Gminy Mszczonów o składanie wniosków o wypłatę stypendium Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Jana Pawła II. 

 • -

Zbliżają się kolejne obchody Światowego Dnia Ziemi ‘2011

Początki obchodów Dnia Ziemi na świecie sięgają roku 1970, kiedy to aktywiści z nurtów proekologicznych postanowili nazwać organizowane 22 kwietnia akcje Dniem Ziemi. Sukces tego pomysłu stał się zaczynem dorocznych obchodów, które wypromował Gaylord Nelson, amerykański senator wspierający ochronę środowiska.

Podczas minionych 40 lat Dzień Ziemi zyskał 17 000 partnerów i organizacji, którzy efektywnie włączyli się w ochronę środowiska, obchodzony jest w 192 krajach.


« poprzednia strona   następna strona »

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7135323

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat