Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

13.12.2018

Imieniny

Łucji, Otylii, Lucji

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MSZCZONOWA

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MSZCZONOWA

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz.653.), podaję do publicznej wiadomości

INFORMACJA

INFORMACJA

o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr ew. 38/5 o pow. 0,4492 ha położonej w miejscowości Nosy Poniatki będącej własnością Gminy Mszczonów

Zawiadomienie starosty

Zawiadomienie Starosty Powiatu Żyrardowskiego

Prezentujemy treść zawiadomienia Starosty Powiatu Żyrardowskiego w sprawie gospodarki nieruchomościami.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Prezentujemy treść obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

INFORMACJA

INFORMACJA

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Mszczonów przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym będącej własnością Gminy Mszczonów

Obwieszczenie.

Informacja dotycząca składania oświadczeń przez podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne

Z dniem 20 września 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy - Prawo wodne, która wprowadziła obowiązek składania oświadczeń przez podmioty obwiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne burmistrzowi miasta w celu ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Postanowienie Komisarza Wyborczego

Postanowienie Komisarza Wyborczego o zwołaniu pierwszej sesji RM

Poniżej prezentujemy treść postanowienia Komisarza Wyborczego o zwołaniu pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Mszczonowie.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Przedstawiamy treść obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków komunalnych w Grabcach Józefpolskich.

INFORMACJA

INFORMACJA

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej  w miejscowości Mszczonów przeznaczonej do wydzierżawienia będącej własnością Gminy Mszczonów

 

 

 

INFORMACJA

INFORMACJA

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Mszczonów przeznaczonej do zbycia będącej własnością Gminy Mszczonów

INFORMACJA

Informuję, że strona www.mszczonow.pl nie służy zamieszczaniu wypowiedzi o charakterze agitacji wyborczej lub innym formom agitacji wyborczej.
 
Burmistrz Mszczonowa
Józef Grzegorz Kurek
INFORMACJA

INFORMACJA

o ogłoszeniu publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Mszczonów

INFORMACJA

INFORMACJA

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Długowizna gm. Mszczonów przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej będącej własnością Gminy Mszczonów

INFORMACJA

INFORMACJA

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Mszczonów gm. Mszczonów przeznaczonej do zbycia  w trybie bezprzetargowym będącej własnością Gminy Mszczonów

INFORMACJA BURMISTRZA MSZCZONOWA

INFORMACJA BURMISTRZA MSZCZONOWA

Burmistrz Mszczonowa informuje, iż wystąpił do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem w sprawie powołania składu terenowej komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym – gradem.

Informacja nt. świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego

Poniżej przedstawiamy dokumenty dotyczące świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.

Informacja nt. świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego

Poniżej przedstawiamy dokumenty dotyczące świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego.

Dokumenty dla pracodawców kształcących młodocianych pracowników

Poniżej przedstawiamy dokumenty niezbędne dla pracodawców kształcących młodocianych pracowników:

INFORMACJA

INFORMACJA

o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki  nr ew. 2017 o pow. 0,0807 ha położonej w miejscowości Mszczonów będącej własnością Gminy Mszczonów

INFORMACJA

INFORMACJA

o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr ew. 38/5 o pow. 0,4492 ha położonej w miejscowości Nosy Poniatki będącej własnością Gminy Mszczonów

Bezpieczne i tanie pożyczki dla przedsiębiorców

Bezpieczne i tanie pożyczki dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego i ci, którzy planują nimi zostać, mogą skorzystać z tanich i bezpiecznych pożyczek udzielanych przez Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. Szczegóły w załączonej ulotce promocyjnej.

Życzenia z okazji święta plonów

Życzenia z okazji święta plonów

Życzenia od dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie

INFORMACJA

INFORMACJA

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Mszczonów przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej będącej własnością Gminy Mszczonów

INFORMACJA

INFORMACJA

o podaniu do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości położonych w miejscowości Grabce Józefpolskie przeznaczonych do zbycia będących własnością Gminy Mszczonów

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zaktualizowanego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Warszawy waz z Prognozą oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu konsultacji społecznych w ramach Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

UWAGA - trening systemu alarmowania

Test systemów alarmowych w dn. 1 sierpnia

Zgodnie z zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego w dniu 1 sierpnia o godz. 17:00 zostanie przeprowadzony trening systemów wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania. Szczegóły w załączonym poniżej dokumencie.

Informacja

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Mszczonów przeznaczonej do zbycia będącej własnością Gminy Mszczonów

Informacja

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości położonej  w  Mszczonowie przeznaczonej do zbycia będącej własnością Gminy Mszczonów

Informacja

Informacja

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Nosy Poniatki gm. Mszczonów przeznaczonej do zbycia będącej własnością Gminy Mszczonów

Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w związku z planowaną inwestycją drogową „Budowa ulicy Spacerowej w m. Wręcza, Świnice i Marków Świnice” w gminie Mszczonów.

Ogłoszenie

Ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa

Burmistrz Mszczonowa informuje, że w terminie przewidzianym w ogłoszeniu, nie zgłoszono żadnych uwag dotyczących oferty Stowarzyszenia Kultury Fizycznej "Fresh". Pełna treść ogłoszenia w załączeniu.

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Poniżej prezentujemy treść obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego.

Wniosek o szacowanie szkód

Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych

Burmistrz Mszczonowa informuje, iż wystąpił do Wojewody Mazowieckiego  z wnioskiem w sprawie powołania składu terenowej komisji do spraw oszacowania szkód  w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym – suszą.

Ogłoszenie burmistrza Mszczonowa

Ogłoszenie

Burmistrza Mszczonowa z dnia 28 czerwca 2018 r.

List prezesa KRUS

List prezesa KRUS na wakacje

Przedstawiamy list prezesa KRUS na wakacje.

Wakacyjny pociąg Słoneczny

Wakacyjny pociąg Słoneczny już od 23 czerwca!

W tegoroczne wakacje już po raz czternasty na tory wyjedzie pociąg „Słoneczny” Kolei Mazowieckich.

Informacja dotycząca programu rządowego świadczenie Dobry...

Program "Dobry Start" w gminie Mszczonów

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia Dobry Start 300+ w wersji papierowej będą przyjmowane od 1 sierpnia do 30 listopada, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca do 30 listopada.

Oferta wypoczynku dla dzieci rolników

Oferta wypoczynku dla dzieci rolników

Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY” po raz kolejny organizuje wypoczynek dla dzieci rolników, których co najmniej jeden z rodziców objęty jest ubezpieczeniem  w KRUS.

Zmiana adresu mailowego Urzędu Skarbowego w Żyrardowie

Zmiana adresu mailowego Urzędu Skarbowego w Żyrardowie!

Informujemy, że  w związku z przejściem na nową domenę @mf.gov.pl nastąpiła zmiana adresów poczty elektronicznej Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz urzędów skarbowych woj. mazowieckiego.

Regulamin XXII Jarmarku Mszczonowskiego

Regulamin XXII Jarmarku Mszczonowskiego

Przedstawiamy regulamin XXII Jarmarku Mszczonowskiego, który obowiązuje podczas jego trwania. Zachęcamy do zapoznania się z jego zapisami.

Informacja

INFORMACJA

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej  w miejscowości Wymysłów przeznaczonej do wydzierżawienia będącej własnością Gminy Mszczonów

Informacja

INFORMACJA

o ogłoszeniu I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Mszczonów

Informacja

INFORMACJA

o ogłoszeniu I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Mszczonów

Stanowisko RK KSS w sprawie zmiany ustawy Prawo łowieckie

W związku z wejściem w życie w dniu 1 kwietnia 2018 r. ustawy Prawo łowieckie, w której część zapisów zaniepokoiła sołtysów, Rada Krajowa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów przyjęła podczas obrad w dniach 18-19 maja 2018 r. w stosowne stanowisko w tej sprawie (dokument w załączeniu).

Informacja z Urzędu Miejskiego

INFORMACJA

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w miejscowości Mszczonów przeznaczonych do zbycia będących własnością Gminy Mszczonów

Informacja z Urzędu Miejskiego

INFORMACJA

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Osuchów przeznaczonej do zbycia będącej własnością Gminy Mszczonów

Informacja z Urzędu Miejskiego

INFORMACJA

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Mszczonów przeznaczonej do zbycia będącej własnością Gminy Mszczonów

INFORMACJA

INFORMACJA

o podaniu do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości położonych w miejscowości Grabce Józefpolskie przeznaczonych do zbycia będących własnością gminy Mszczonów

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Burmistrza Mszczonowa z dnia 23 kwietnia 2018 r.  w sprawie oferty Klubu Sportowego „Mszczonowianka”

Pełna treść ogłoszenia w załączonym pliku

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zawiadamia, że w dniu 13 kwietnia 2018 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązku polegającego na ograniczeniu oddziaływania akustycznego na środowisko drogi ekspresowej S8 na odcinku od granicy województwa mazowieckiego do miejscowości Radziejowice w celu dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach chronionych akustycznie, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Informacja o LI Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 25 kwietnia 2018 r.

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z KRUS

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2003 a 2011 rokiem.

Ulotka ASF

Ulotka informacyjna - ASF

Wymagania ustanowione w tym rozporządzeniu mają na celu zwiększenie ochrony stad świń przed ASF w gospodarstwach, położonych na terytorium Polski poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z występowaniem ASF (poza obszarem zagrożenia, objętym ograniczeniami i ochronnym).

Informacja o L Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 28 marca 2018 r.

Podatniku złóż zeznanie przez Internet!

Podatniku złóż zeznanie przez Internet!

Urząd Skarbowy w Żyrardowie informuje:
Szybki PIT – to akcja o charakterze informacyjno-promocyjnym koordynowana przez Biuro Komunikacji i Promocji w Ministerstwie Finansów.
Informacja z Urzędu Miejskiego

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Dnia 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca szereg zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce, w tym nakładająca na Burmistrza nowy obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne.

Nowa aplikacja do składania wniosków dla rolników!

Nowa aplikacja do składania wniosków dla rolników!

eWniosekPlus, to nowa aplikacja dla rolników, która umożliwia im składanie wniosków o przyznanie płatności za 2018 rok za jej pośrednictwem. Więcej informacji w załączonych materiałach promocyjnych. Od 15 marca zapraszamy do korzystania z aplikacji!

„Pneumokoków nie lubimy, więc nasze dzieci zaszczepimy”

„Pneumokoków nie lubimy, więc nasze dzieci zaszczepimy”

Przed Państwem szansa bezpłatnego zaszczepienia dzieci przeciw pneumokokom – jednych z najbardziej groźnych bakterii wywołujących ciężkie choroby i często pozostawiających powikłania na całe życie.

Informacja z Urzędu Miejskiego

INFORMACJA

o ogłoszeniu I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mszczonów

Informacja o przetargu

INFORMACJA

o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek będących własnością Gminy Mszczonów

Informacja o XLIX Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 28 lutego 2018 r.

Lista dyżurów pełnionych przez prokuratorów

Lista dyżurów pełnionych przez prokuratorów

W związku z obchodami Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Żyrardowie przy ul. Okrzei 58.

Warunki ubiegania się o pomoc w ramach operacji typu...

Warunki ubiegania się o pomoc w ramach operacji typu Modernizacja gospodarstw rolnych

Od 19 lutego do 20 marca 2018 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych".

Aplikacja E-mikrofirma

Aplikacja E-mikrofirma

Ministerstwo Finansów zachęca do korzystania z bezpłatnej aplikacji E-mikrofirma, dzięki której można utworzyć, podpisać i przesłać JPK_VAT.

Ogłoszenie z MOPS

Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w MOPS

NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MSZCZONOWIE

Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2018 roku

Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2018 roku

Główny Urząd Statystyczny przedstawia kalendarium badań statystycznych, które będą wykonywane za pośrednictwem ankieterów w 2018 r.

Przedsiębiorco przypominamy o obowiązku wpłat na fundusze...

Przedsiębiorco! Przypominamy o obowiązku wpłat na fundusze promocji!

Na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2160) utworzono 9 odrębnych funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, tj.: fundusz promocji mleka, mięsa wieprzowego, mięsa wołowego, mięsa końskiego, mięsa owczego, mięsa drobiowego, ziarna zbóż i przetworów zbożowych, owoców i warzyw, promocji ryb.

Wsparcie administracji w zakresie JPK_VAT dla...

Wsparcie administracji w zakresie JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców

Trwa kampania informacyjno-edukacyjna ułatwiająca mikroprzedsiębiorcom złożenie JPK_VAT. Ministerstwo Finansów udostępniło darmową aplikację do tworzenia i wysyłki pliku – e-mikrofirma. Mikroprzedsiębiorcy pierwszy Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT) za styczeń 2018 r. muszą złożyć do 26 lutego br.
Mieszkańcy – oznakujcie Wasze posesje!

Mieszkańcy – oznakujcie Wasze posesje!

Mieszkańcy miasta i gminy Mszczonów oznakujcie Wasze posesje! Brak tabliczki, to utrudniony dojazd pogotowia, straży pożarnej i policji oraz ryzyko mandatu do 250 zł. 

Komunikat Agencji Pocztowej

Komunikat Agencji Pocztowej

Region Sieci Warszawa-Województwo informuje, że z dn. 1.02.2018 r. Agencja Pocztowa Mszczonów obecnie funkcjonująca w lokalu przy ul. Warszawskiej 20 została przeniesiona do lokalu przy ul. Warszawskiej 10.

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest w następujących dniach i godzinach:

wtorek - 12:00-16:00

środa - 13:00-17:00

czwartek 8:00-12:00

OŚWIADCZENIE BURMISTRZA MSZCZONOWA

OŚWIADCZENIE BURMISTRZA MSZCZONOWA

W związku z wyemitowanym przez Program 1 Telewizji Polskiej S.A. materiałem dotyczącym Fundacji Zielony Pies z siedzibą w miejscowości Grabce Towarzystwo oświadczam, że wszystkie działania podjęte przeze mnie w tej sprawie miały całkowicie obiektywny charakter i były zgodne z prawem.

Ogłoszenie burmistrza Mszczonowa

Ogłoszenie burmistrza Mszczonowa

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ UZUPEŁNIAJĄCYM NA ROK SZKOLNY 2018/2019 DO PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MSZCZONÓW ORAZ KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

Informacja z Urzędu Miejskiego

Informacja z Urzędu Miejskiego

URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY NA STANOWISKO PODINSEKTOR/INSPEKTOR W WYDZIALE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

„Od stażu do angażu – aktywizacja społeczno-zawodowa osób...

„Od stażu do angażu – aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Informujemy, iż Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego od dnia 1 stycznia 2018 r. rozpocznie realizację Projektu „Od stażu do angażu – aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy?  Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania?  Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

Staż w Urzędzie Miejskim

Staż w Urzędzie Miejskim

Urząd Miejski w Mszczonowie poszukuje chętnych, zarejestrowanych bezrobotnych do odbycia stażu w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Żyrardowie.

Informacja o XLVIII Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 26 stycznia 2018 r.

Poczta Polska szuka chętnych do otwarcia Agencji Pocztowej...

Poczta Polska szuka chętnych do otwarcia Agencji Pocztowej w Mszczonowie

Poczta Polska poszukuje chętnych, którzy w ramach własnej działalności gospodarczej poprowadzą Agencję Pocztową w Mszczonowie. Poczta zapewnia: szkolenie, stałe wynagrodzenie, a przy wyższych obrotach – atrakcyjną prowizję.

Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika?

Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika?

 

UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!!

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!!

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują 

WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI.

Ocena jakości wody

Ocena jakości mszczonowskiej wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Mszczonowie zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej gminy Mszczonów.

Informacja o XLVII Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 20 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie

BURMISTRZ MSZCZONOWA DZIAŁAJĄC ZGODNIE Z ART. 35 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 21 SIERPNIA 1997R. O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI (DZ. U. Z 2016R. POZ. 2147 Z PÓŹN. ZM.) PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MSZCZONOWIE PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ GMINY MSZCZONÓW

Informacja

INFORMACJA

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Mszczonowie przeznaczonej do zbycia będącej własnością Gminy Mszczonów.

Zarządzenie Burmistrza Mszczonowa

Zarządzenie Burmistrz Mszczonowa w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2018 r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarach turystyki i krajoznawstwa

Zarządzenie Burmistrza Mszczonowa

Zarządzenie Burmistrz Mszczonowa w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2018 r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarach szkolenia dzieci i młodzieży  w różnych dyscyplinach sportowych.

Zarządzenie Burmistrza Mszczonowa

Zarządzenie Burmistrz Mszczonowa w sprawie powołania komisji konkursowej

APEL do hodowców trzody chlewnej

APEL do hodowców trzody chlewnej

Minister Rolnictwa i rozwoju Wsi oraz główny Lekarz Weterynarii apelują do hodowców trzody chlewnej:
ASF, czyli afrykański pomór świń – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Informacja o XLVI Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 29 listopada 2017 r.

Informacja o Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 15 listopada 2017 r.

Nowy obowiązek w zakresie JPK_VAT już od 1 stycznia 2018 r.

Nowy obowiązek w zakresie JPK_VAT już od 1 stycznia 2018 r. dla mikroprzedsiębiorców!

Nowy obowiązek w zakresie JPK_VAT już od 1 stycznia 2018 r. dotyczy również Ciebie, jeśli jesteś podatnikiem VAT i składasz deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, a Twoje obroty nie przekroczyły 2 mln euro i zatrudniasz mniej niż 10 osób.

Informacja o badaniu gospodarstw sadowniczych

Urząd Statystyczny w Warszawie uprzejmie informuje, że w dniach 7-30 listopada 2017 r. w wylosowanych gospodarstwach sadowniczych na terenie całego kraju przeprowadzone będzie obowiązkowe Badanie sadów według gatunków i odmian.

Ogłoszenie

Komenda Powiatowa Policji z siedzibą w Radomiu informuje, że ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na zadanie inwestycyjne pn. Dokończenie budowy nowej siedziby KP w Mszczonowie ul. Warszawska działka o nr 196/4 o pow. 1800 m2 z terminem składania ofert do 31.10.2017 r. do godz. 10:30. Szczegóły ogłoszenia na stronie internetowej:

http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl/KWR/zamowienie-publiczne/zamowienia-ogloszone

Spotkania z wyborcami

OGŁOSZENIE - spotkania z wyborcami

BURMISTRZ MSZCZONOWA I RADNI RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE ZAPRASZAJĄ MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY MSZCZONÓW NA CYKL SPOTKAŃ, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ:

INFORMACJA

o ogłoszeniu I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mszczonów

Informacja o XLIV Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 25 października 2017 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie „Tradycyjny Sad”

Zapraszamy do udziału w projekcie „Tradycyjny Sad”

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Tradycyjny Sad”, który realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Dzieło Nowego Tysiąclecia i Polską Akademią Nauk. Ma on charakter rywalizacji międzyszkolnej i swoją tematyką obejmuje promocję wiedzy dotyczącej starych odmian drzew owocowych.

Regulamin korzystania z fontanny

Regulamin korzystania z fontanny

W związku z wymogami bezpieczeństwa przedstawiamy Regulamin korzystania z fontann znajdujących się w Mszczonowie.

Petycja

Poniżej przedstawiamy treść petycji mieszkańców miejscowości Zbiroża i Pieńki Strzyże w sprawie remontu ulicy Sosnowej.

List prezesa KRUS w sprawie składek na ubezpieczenie...

Prezes KRUS informuje, że w związku z poniesionymi stratami w wyniku wystąpienia wichur i nawałnic w 2017 r. możecie ubiegać się w ramach obowiązujących przepisów ustawy O ubezpieczeniu społecznym rolników z uwzględnieniem przepisów O pomocy de minimis w sektorze rolnym o udzielenie pomocy w opłaceniu składek w formie odroczenia terminu płatności i rozłożenia ich na dogodne raty, a także w formie umorzenia ich w całości lub w części, składając indywidualny wniosek w Oddziale Regionalnym/Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwym/ej terytorialnie dla miejsca położenia gospodarstwa rolnego.

Informacja o XLIII Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 27 września 2017 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Starosta Powiatu Żyrardowskiego wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówka – Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew – Grójec. Zadanie nr 1 – Gmina Mszczonów”. Pełna treść obwieszczenia w załączniku zamieszczonym poniżej.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji

Starosta Powiatu Żyrardowskiego wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówka – Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew – Grójec. Zadanie nr 1 – Gmina Mszczonów”. Pełna treść zawiadomienia w załączniku zamieszczonym poniżej.

Zarządzenie Burmistrza Mszczonowa

w sprawie rozpatrzenia oferty realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez promocję i upowszechnianie historii Ziemi Mszczonowskiej oraz kształtowanie postaw patriotycznych wśród lokalnej społeczności

INFORMACJA

o ogłoszeniu II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mszczonów

INFORMACJA

o podaniu do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości położonych w  Mszczonowie przeznaczonych do zbycia będących własnością Gminy Mszczonów

Informacja o XLII Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 16 sierpnia 2017 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektor/podinspektor w Wydziale Gospodarki Gminnej

1. Wymagania niezbędne:
wykształcenie wyższe o profilu ochrona środowiska, rolnictwo, bądź prawnicze, lub co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku ds. ochrony środowiska, ochrony zwierząt, realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy lub pokrewnym, w jednostkach samorządu terytorialnego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania przez Starostę Powiatu Żyrardowskiego w sprawie realizacji inwestycji drogowej

Starosta Powiatu Żyrardowskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestyji dorogwej:

"Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówska - Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew - Grójec, Zadanie nr 1 - Gmina Mszczonów".

Szczegóły obwieszczenia w załączonym pliku.

Treść obwieszczenia

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania przez Starostę Powiatu Żyrardowskiego w sprawie realizacji inwestycji drogowej

Starosta Powiatu Żyrardowskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestyji dorogwej:

"Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówska - Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew - Grójec, Zadanie nr 1 - Gmina Mszczonów".

Szczegóły obwieszczenia w załączonym pliku.

Treść obwieszczenia

Informacja o XLI Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 3 lipca 2017 r.

INFORMACJA

o ogłoszeniu I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek będących własnością Gminy Mszczonów.

INFORMACJA

o ogłoszeniu I publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż działek będących własnością Gminy Mszczonów

Informacja o XL Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 28 czerwca 2017 r.

Komunikat

W związku z zanieczyszczeniami przepustów pod zjazdami znajdującymi się w ciągu dróg publicznych: krajowych, wojewódzkich, powiatowych czy gminnych utrudniającymi przepływu wód opadowych powodujących często podtopienia przypominam, że zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku z drogach publicznych (tj. Dz.U. 2016 , poz. 1440 z późn. zm.) „Utrzymanie zjazdów łącznie ze znajdującymi się pod  nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi”.

Godziny otwarcia Agencji Pocztowej

Godziny otwarcia Agencji Pocztowej

Informujemy, że Agencja Pocztowa, która znajduje się przy ul. Nowy Rynek 5, jest otwarta dla interesantów w następujących godzinach: poniedziałek-piątek 8-16, sobota 10-13. 

I N F O R M A C J A

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych na terenie gminy Mszczonów przeznaczonych do wydzierżawienia będących własnością Gminy Mszczonów

Informacja o XXXIX Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 30 maja 2017 r.

I N F O R M A C J A

o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o III publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek będących własnością Gminy Mszczonów

Informacja - Krajowa Administracja Skarbowa

Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) to reforma dotychczasowych struktur administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej.

I N F O R M A C J A

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych na terenie gminy Mszczonów przeznaczonych do wydzierżawienia będących własnością Gminy Mszczonów

I N F O R M A C J A

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w miejscowości Kamionka gm. Mszczonów przeznaczonych do zbycia będących własnością Gminy Mszczonów

Informacja dla producentów rolnych

Informacja dla producentów rolnych

Burmistrz Mszczonowa, informuje iż producenci rolni, których uprawy polowe lub sadownicze uległy uszkodzeniu lub zniszczeniu w wyniku przymrozków wiosennych, mogą składać wnioski o szacowanie strat powstałych w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej.

Informacja z Urzędu Miejskiego

Informacja z Urzędu Miejskiego

Prosimy o dokonywanie wpłat z tytułu podatków i opłat w formie przelewów bankowych przez internet na Państwa indywidualne konta bankowe wskazane w decyzji podatkowej lub zawiadomieniu.

Informacja o XXXVIII Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 26 kwietnia 2017 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MSZCZONOWA

Harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Mszczonów. 

Informacja o XXXVII Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 12 kwietnia 2017 r.

I N F O R M A C J A

o podaniu do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości położonych w  Mszczonowie przeznaczonych do zbycia będących własnością Gminy Mszczonów

Informacja o XXXVI Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 29 marca 2017 r.

Komunikat Urzędu Miejskiego

KOMUNIKAT URZĘDU MIEJSKIEGO

URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE INFORMUJE, IŻ WPŁATY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT MOŻNA WPŁACAĆ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM BIAŁA RAWSKA UL.DWORCOWA 1 W MSZCZONOWIE NA RACHUNEK NR 49 9291 0001 0043 3882 2000 0040 (BEZ DODATKOWYCH OPŁAT)

Informacja Inspekcji Weterynaryjnej w sprawie środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej ptasiej grypy

Informacja o XXXV Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 22 lutego 2017 r.

I N F O R M A C J A

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w miejscowości Kamionka gm. Mszczonów przeznaczonych do zbycia będących własnością Gminy Mszczonów

XV edycja Ogólnokrajowego Konkursu BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza

XV OGÓLNOKRAJOWY KONKURS BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

Kategoria: gospodarstwa indywidualne

Komunikat Departamentu Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że zbliżają się terminy przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2016 na konta redystrybucyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

APEL BURMISTRZA MSZCZONOWA - Nie palmy śmieci w paleniskach domowych!

Nie narażajmy siebie, rodziny, sąsiadów na wdychanie związków toksycznych powstałych w procesach niewłaściwego spalania odpadów! Nie trujmy środowiska oraz siebie nawzajem!

Informacja o XXXIV Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 25 stycznia 2017 r.

Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców. Załóż firmę przez telefon!

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nowe usługi dla przedsiębiorców. Od stycznia 2017 można już zarejestrować własną firmę przez telefon. Kolejnym udogodnieniem jest telefoniczne powiadamianie o zbliżających się, ważnych terminach i zmianach w przepisach. Nowe usługi to kolejny krok w kierunku przyjaznej e-administracji.

I N F O R M A C J A o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszeń o II publicznych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek: nr ew. 1520/9 o pow. 0,1533ha położonej w Mszczonowie oraz nr ew. 2017 o pow. 0,0807ha położonej w Mszczonowie, będących własnością Gminy Mszczonów

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147z późn. zm.) informuję, iż Burmistrz Mszczonowa ogłosił przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek położonych w Mszczonowie  oznaczonych nr ew. 1520/9 o pow. 0,1533ha i nr ew. 2017 o pow. 0,0807ha będących własnością Gminy Mszczonów, które odbędą się w dniu 22 lutego 2017r. 

Komunikat Prasowy Informacja dla hodowców drobiu w związku z występowaniem zjadliwej grypy ptaków (H5N8)

W związku z niepomyślną sytuacją epizootyczną wynikającą z rozprzestrzeniania się zjadliwej grypy ptaków na terenie kraju, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żyrardowie ponownie informuje o obowiązywaniu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r., w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 2091)

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że z powodu awarii w dniu dzisiejszym tj. 09.01.2017r Urząd Miejski w Mszczonowie jest nieczynny.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Mszczonowa informuje, iż wprowadzony został zakaz organizowania targów z udziałem żywych kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw.

Informacja z Urzędu Miejskiego

Informujemy,  że w kasie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie od 1 stycznia 2017 r. będzie przyjmowana tylko opłata skarbowa.

Informacja o XXXIII Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, 4 stycznia 2017 r.

następna strona »

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

5021277

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów. Wszelkie prawa zastrzeżone.