Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

25.9.2021

Imieniny

Władysława, Aurelii, Kleofasa

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Komisje Rady Miejskiej w Mszczonowie

 1. Rewizyjna
 2. Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
 3. Budżetu i Mienia Komunalnego
 4. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
 5. Oświaty i Młodzieży
 6. Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej

Przedmiot działania komisji

1. Komisja Rewizyjna

 • opiniowanie wykonania budżetu gminy i występowanie z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium,
 • wykonywanie kontroli zleconych przez radę,
 • realizacja zadań zgodnie ze Statutem Gminy.

2. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy

 • opiniowanie kierunków rozwoju gminy określonych w Strategii, planach zagospodarowania przestrzennego i planach rocznych,
 • opiniowanie sposobu wykonywania uchwał rady i sposobu oraz zakresu realizacji inwestycji gminnych,
 • proponowanie podjęcia działań promujących Gminę.

3. Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego

 • opiniowanie planów budżetu gminy oraz zmian w budżecie gminy,
 • opiniowanie sprawozdań z wykonania budżetu gminy,
 • opiniowanie nabywania i zbywania mienia komunalnego.

4. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

 • opiniowanie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • ocena stanu porządku publicznego i przestrzegania prawa,
 • opiniowanie spraw z zakresu ochrony środowiska i nadzór nad należytym stanem sanitarnym, czystością i porządkiem w gminie,
 • opiniowanie spraw dotyczących rolnictwa,
 • opiniowanie funkcjonowania ZGKiM.

5. Komisja Oświaty i Młodzieży

 • opiniowanie budżetu gminy w dziale oświata i wychowanie,
 • opiniowanie wszelkich spraw związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych,
 • propagowanie samorządności wśród młodzieży poprzez wspieranie działań Młodzieżowej Rady Miejskiej i nadzór nad pracami tej rady,
 • współpraca z Komisją Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom wśród młodzieży

6. Komisja Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej

 • opiniowanie budżetu gminy w dziale kultura ,kultura fizyczna, zdrowie i opieka społeczna,
 • opiniowanie wszelkich spraw związanych z funkcjonowaniem placówek upowszechniania kultury oraz kultury fizycznej,
 • koordynowanie organizacji imprez rozrywkowych i sportowych,
 • opiniowanie wszelkich spraw z zakresu zdrowia i opieki społecznej,
 • współpraca z Komisją Oświaty i Młodzieży w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom wśród młodzieży.

Składy osobowe stałych Komisji Rady Miejskiej w Mszczonowie:

1. Komisja Rewizyjna

 1. Krzysztof Krawczyk - Przewodniczący Komisji
 2. Ryszard Stusiński - Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Andrzej Osial - Członek Komisji
 4. Jadwiga Laskowska - Członek Komisji
 5. Mirosław Wirowski - Członek Komisji
 6. Renata Siwiec - Członek Komisji
 7. Piotr Chyła - Członek Komisji

2. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy

 1. Marek Zientek - Przewodniczący Komisji
 2. Wojciech Horbot - Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Łukasz Koperski - Członek Komisji
 4. Andrzej Osiński - Członek Komisji
 5. Mirosław Wirowski - Członek Komisji
 6. Krzysztof Gołyński - Członek Komisji
 7. Ryszard Stusiński - Członek Komisji

3. Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego

 1. Krzysztof Gołyńsk - Przewodniczący Komisji
 2. Jerzy Siniarski - Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Łukasz Koperski - Członek Komisji
 4. Mariusz Wieszczycki - Członek Komisji
 5. Krzysztof Krawczyk- Członek Komisji
 6. Barbara Gryglewska - Członek Komisji
 7. Marek Zientek - Członek Komisji

4. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

 1. Mariusz Wieszczycki - Przewodniczący Komisji
 2. Jerzy Siniarski - Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Andrzej Osiński - Członek Komisji
 4. Andrzej Osial– Członek Komisji
 5. Wojciech Horbot - Członek Komisji
 6. Renata Siwiec - Członek Komisji
 7. Piotr Chyła - Członek Komisji

5. Komisja Oświaty i Młodzieży

 1. Jadwiga Laskowska - Przewodnicząca Komisji
 2. Andrzej Osiński - Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Andrzej Osial - Członek Komisji
 4. Mariusz Wieszczycki - Członek Komisji
 5. Jerzy Siniarski - Członek Komisji
 6. Renata Siwiec - Członek Komisji
 7. Piotr Chyła - Członek Komisji

6. Komisja Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej

 1. Ryszard  Stusiński - Przewodniczący Komisji
 2. Marek Zientek - Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Jadwiga Laskowska - Członek Komisji
 4. Wojciech Horbot - Członek Komisji
 5. Krzysztof Krawczyk - Członek Komisji
 6. Barbara Gryglewska - Członek Komisji
 7. Krzysztof Gołyński - Członek Komisji

drukuj (Komisje Rady Miejskiej w Mszczonowie )

Zobacz także

Radni RM 2006-2010

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7569569

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat