Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

5.12.2020

Imieniny

Krystyny, Sabiny, Edyty

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

 • -

Ksiądz Marian Lipski patronem Zespołu Szkół w Osuchowie

Cały ubiegły rok szkolny w ZSP w Osuchowie przebiegał pod hasłem wyboru przyszłego patrona dla szkół wchodzących w jego skład, czyli Publicznej Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum. Kandydatami na patronów zostali: ksiądz Marian Lipski - były proboszcz parafii Osuchów, Janusz Przedpełski – działacz sportowy, kierownik osuchowskiej szkoły w latach 50-tych, a także Olimpijczycy polscy.
- W wyniku głosowania przeprowadzonego wśród rodziców, nauczycieli oraz uczniów, prawie jednogłośnie wybrany został ksiądz Marian Lipski, wielki patriota, krzewiący idee solidarnościowe, kierujący się w życiu dobrem drugiego człowieka – wyjaśniała pani dyrektor Elżbieta Sajak.
W związku z tym wyborem w roku szkolnym 2010/2011 w osuchowskim Zespole Szkół realizowany był projekt „Patron” w ramach którego zaplanowany był szereg działań mających na celu przede wszystkim przybliżenie życia i działalności księdza Mariana, promowanie jego postawy życiowej oraz dokonań. Na uczniów w związku z tym czekały konkretne zadania, a wśród nich m.in. zamieszczanie w kronice szkolnej informacji z  realizacji projektu, porządkowanie grobu księdza Mariana Lipskiego, wywiad z panią Krystyną Ossowicz – autorką przyszłej publikacji książkowej o księdzu Marianie Lipskim, wydanie specjalnego numeru gazetki szkolnej z zamieszczonym wywiadem, ułożenie hymnu szkoły, przygotowanie przedstawienia na uroczystość nadania szkole imienia, propagowanie wartości życiowych cenionych przez ks. M. Lipskiego, wykonanie chronologicznego opisu dokonań patrona w formie tzw. linii życia,   przygotowanie prezentacji multimedialnej pt.:„Ksiądz Marian Lipski patronem Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Osuchowie” czy wycieczka pomiejscach, gdzie pracował, działał i krzewił idee solidarnościowe ksiądz Lipski.
Wtorkowe święto rozpoczęła uroczysta Msza Św. w osuchowskiej świątyni p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika, którą celebrował biskup łowicki Józef Zawitkowski. Dokonał on również uroczystego poświęcenia sztandaru, który następnie zgodnie z ceremoniałem został przekazany przez rodziców-fundatorów dyrekcji szkoły, a następnie członkom pocztu sztandarowego.
Bezpośrednio po mszy delegacja młodzieży złożyła wieniec i zapaliła znicze na grobie księdza Lipskiego na miejscowym cmentarzu.  Zaproszeni goście przemaszerowali zaś na teren szkoły, gdzie odbył się oficjalny ceremoniał nadania imienia ZSP w Osuchowie. Następnie na specjalnie udekorowanej sali gimnastycznej pani dyrektor Elżbieta Sajak powitała wszystkich gości, a szczególnie Jego Eminencję biskupa Łowickiego Józefa Zawitkowskiego, rodzinę księdza Lipskiego (Janinę Badetko (siostrę ks. Mariana) z córką Anną i synami Ireneuszem i Zbigniewem, Marię Brzezińską (siostrę) z synem księdzem Jerzym Brzezińskim oraz Jana Lipskiego (brata), samorządowców z Mszczonowa z Józefem Grzegorzem Kurkiem i Przewodniczącym RM Łukaszem Koperskim na czele, wicestarostę powiatu żyrardowskiego Krzysztofa Ciołkiewicza, radnych powiatowych – Krystynę Penczonek i Beatę Sznajder, przedstawiciela Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Piotra Lipienia, delegację „Solidarności” z Kutna, gdzie ksiądz Marian był kapelanem „Solidarności”, księży ze wszystkich mszczonowskich parafii, liczne delegacje organizacji społecznych, oraz rodziców, młodzież i mieszkańców Osuchowa. W rolę prowadzących szkolne święto wcielili się Dominka Jankowska i Krzysztof Kurzepa.
Następnie dokonano uzbrojenia sztandaru, czyli symbolicznego wbicia w niego pamiątkowych gwoździ przez rodzinę księdza Lipskiego, przedstawicieli samorządu, gości oraz sponsorów, którzy przyczynili się do powstania sztandaru szkoły. Tuż po zakończeniu tej ceremonii uczniowie przystąpili do złożenie uroczystego ślubowania na sztandar.
Następnie nadszedł czas na przemówienia gości, którzy wspominali bardzo ciepło patrona osuchowskiego Zespołu Szkół jako niezłomnego i jednocześnie bardzo skromnego człowieka, oddanego i szczerego patriotę oraz duchownego o wielkim sercu i ogromnej wrażliwości na ludzką krzywdę. Dobroczyńcę, który  całe swoje uposażenie oddawał na potrzeby dzieci i młodzieży z terenu Osuchowa i gminy Mszczonów. Człowieka, który nigdy nie przeszedł obojętnie obok potrzebującego. Proboszcza, którego drzwi były otwarte dla potrzebujących 24 godziny na dobę. Najtrafniejszym określeniem postawy oraz życia księdza Mariana Lipskiego były chyba słowa motta zawieszone na sali mówiące, iż ich patron był „Taki zwykły – niezwykły”.
Kolejnym elementem szkolnego święta była część artystyczna, w której mogliśmy zobaczyć
świetnie przygotowany przez osuchowską młodzież szkolną montaż słowno-muzyczny przeplatany wzruszającymi wspomnieniami (często osobistymi) i wierszami o ich patronie - księdzu kanoniku Marianie Lipskim. Na pochwałę zasługuje bardzo zdyscyplinowana i odpowiedzialna postawa uczniów, którzy nie kryli dumy z tego, iż to właśnie ksiądz Marian Lipski został patronem ich szkoły.
Uroczystość szkolna była również premierą książki zatytułowanej „Ksiądz kanonik Marian Lipski – duszpasterz, społecznik … po prostu człowiek”, napisanej przez mieszkankę Lindowa panią Krystynę Ossowicz. Publikacja powstała dzięki wsparciu finansowemu sponsorów – Państwu Janinie i Łukaszowi Koperskim. Autorka pracy podczas uroczystości przekazała osobiście pierwszy egzemplarz książki Przewodniczącemu mszczonowskiej Rady Miejskiej oraz jednocześnie mecenasowi tej publikacji – Łukaszowi Koperskiemu, bez którego wsparcia wydanie ksiązki byłoby znacznie trudniejsze. Również wszyscy zaproszeni goście otrzymali po egzemplarzu książki.
Nie zabrakło również podziękowań dla byłych oraz obecnej dyrektor szkoły oraz przedstawicieli Rady Rodziców. Młodzież wręczyła bukiety kwiatów Barbarze Zaleskiej, żonie pierwszego dyrektora szkoły, Genowefie Piasecznej, małżonce kolejnego dyrektora placówki oraz byłym dyrektorom Elżbiecie Orzechowskiej i Bogusławowi Kierzkowskiemu oraz obecnej dyrektor Elżbiecie Sajak.
Na zakończenie słodką niespodzianką dla wszystkich zaproszonych był ogromny urodzinowy tort. Goście mieli też okazję do zwiedzanie szkoły oraz dokonania wpisów do szkolnej księgi pamiątkowej, w której dzień 27 września 2011 roku będzie z pewnością jednym z najważniejszych w dziejach szkoły, gdyż nadanie imienia zdarza się raz w historii.
 
Biografia księdza kanonika Mariana Lipskiego.
Ksiądz Marian Lipski urodził się 11 maja 1934 roku w Kramkowie Lipskim w Ziemi Nurskiej (dawne województwo łomżyńskie, obecnie mazowieckie).
Po zakończeniu II wojny światowej uczęszczał do czteroklasowej szkoły powszechnej w Kramkowie Lipskim. Później kontynuował naukę w szkole siedmioklasowej, która znajdowała się w oddalonej o 4 km miejscowości Ołowskie. Po jej ukończeniu uczęszczał do liceum w Ciechanowcu, gdzie w roku 1953 zdał maturę. Młodzieńcze doświadczenia Mariana Lipskiego związane są z działalnością patriotyczną. Jego rodzinna wieś niemal w całości konspirowała do lat 50-tych.
Po zdaniu egzaminu wstępnego został studentem Politechniki Gdańskiej (wydział budowy okrętów), jednak w styczniu 1954 roku przerwał studia i rozpoczął pracę w stoczni remontowej w Gdańsku. Wieczorami uczył się łaciny, przygotowując się do wstąpienia do seminarium.
Zgłosił się do ówczesnego prefekta uczelni księdza Władysława Miziołka i został przyjęty do Seminarium Duchownego w Warszawie. Jego najgłębszą wartością religijną stała się cześć dla Matki Bożej. Święcenia kapłańskie przyjął 2 sierpnia 1959 roku z rąk Prymasa Stefana Wyszyńskiego.
Pierwszy wikariat objął w 1959 roku w Jasieńcu. Kolejny w 1960 roku w Grodzisku Mazowieckim. Tu stoczył pierwszą „walkę o Krzyż”, w wyniku której pozostawiono na dawnym miejscu krzyż upamiętniający egzekucję Polaków dokonaną w 1939 roku. Jednak wikary musiał opuścić Grodzisk. Następny wikariat księdza Lipskiego, podczas którego zakładał on nowe punkty katechetyczne, znajdował się w Warszawie-Płudy (1962-63). Kolejne miejsca pracy księdza to: Warszawa Zacisze (1963-64), Raszyn (1964-65), Warszawa Wola (1965-66), Warszawa Saska Kępa (1967-68), a następnie parafia Nawrócenia Św. Pawła Apostoła w Warszawie przy ulicy Grochowskiej. W latach 1970-72 ks. Lipski pracował w Świdrze, gdzie zakładał nową parafię Matki Boskiej Częstochowskiej.
W roku 1972 przyjął propozycję zorganizowania nowej parafii w Kochanowie w ówczesnym województwie skierniewickim. Oskarżany przez władze komunistyczne o nielegalne procesje, modlitwy i nabożeństwa, budowę kościoła doprowadził do ukończenia w roku 1980. Za tę pracę został odznaczony przez Kardynała Stefana Wyszyńskiego przywilejem Rokiety i Mantoletu. Pracował w Kochanowie jeszcze dwa lata.
W 1982 roku objął parafię pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Głogowcu. Tam właśnie z jego inicjatywy odprawiane były msze św. w intencji Ojczyzny. Wrażliwy na ludzką krzywdę ksiądz Marian stał się zwolennikiem nowego ruchu społecznego „Solidarność”. W dniu 8 lutego 1987 roku podczas pięćdziesiątej mszy św. w intencji Ojczyzny, ksiądz Lipski otrzymał tytuł kapelana „Solidarności” ziemi kutnowskiej. Odprawiane przez niego msze św. gromadziły wokół ołtarza coraz więcej wiernych. Podczas pracy w Głogowcu ks. Lipski otrzymał Honorowy Krzyż AK za kontynuowanie idei akcji „Burza”.
Do parafii w Osuchowie pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika ksiądz Lipski przybył 26 czerwca 1998 roku. Tu także zapoczątkował msze św. za Ojczyznę. Pierwszą z nich odprawił 30 sierpnia 1998 roku. Przybyli na nią licznie wcześniejsi uczestnicy mszy w intencji Ojczyzny z Głogowca oraz grupy wiernych z Łodzi, Kutna, Wrocławia, Płocka i Warszawy. Tu też z jego inicjatywy powstała na terenie przykościelnym „Droga Krzyżowa Narodu Polskiego”, której poszczególne stacje tej drogi krzyżowej nawiązują  do wybranych wydarzeń z historii naszego kraju. 
Ksiądz Marian Lipski zmarł tragicznie 26 września 2005 roku. 
 
Biografia oprac. na podstawie informacji z książki "Ksiądz kanonik Marian Lipski - duszpasterz, społecznik ... po prostu człowiek".
 • autor: Rafał Wasilewski
 • -
 • -
 • -
 • Tuż po Mszy Św. młodzież udała się z wieńcem na grób...
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6668747

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat