Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

5.12.2020

Imieniny

Krystyny, Sabiny, Edyty

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • -

Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego 20.09.11

W posiedzeniu komisji uczestniczyli:  przewodniczący RM Łukasz Koperski, radny Krzysztof Krawczyk, radny Jerzy Siniarski, radny Waldemar Suski oraz wiceprzewodniczący RM Marek Zientek, jako przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego.
Podczas prac komisji radni zajęli się głównie sprawami przedstawionymi przez zaproszonych na komisję gości.
Naczelnik Teresa Koszulińska przedstawiła radnym projekty uchwał dotyczące zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Nowy Dworek i Sosnowica.
Następnie, radni zapoznali się projektem uchwały dotyczącym   realizacji projektu "Budowa wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią we wsi Piekary”. Gmina składając wniosek do PROW-u  zagwarantowała, że obiekt ten zostanie nieodpłatnie udostępniany dla mieszkańców Piekar, okolicznych miejscowości oraz młodzieży i mieszkańców z obszaru Lokalnej Grupy Działania " Ziemia Chełmońskiego".
Uczestnicząca w pracach komisji, dyrektor ZOPO, Ewa Zielińska przedstawiła radnym nowy zapis, dotyczący podjętej przez radnych na czerwcowej sesji uchwały mówiącej o ustaleniu wysokości opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Mszczonów.
Radni wysłuchali także dyrektora ZGKiM, Grzegorza Ludwiaka, który przedstawił sprawozdanie z wykonania planu jednostki za pierwsze półrocze 2011 roku.
W dalszej części radni przyjrzeli się przedstawionym przez skarbnika gminy Mszczonów, Jadwigę Barbulant zmianom w budżecie gminy Mszczonów na rok 2011. Skarbnik szczegółowo omówiła plan dochodów budżetu gminy oraz zmiany leżące po stronie wydatków.
Przewodniczący Marek Zientek zainteresował się projektem zmian w budżecie, dotyczących przeznaczenia 35 550 zł na opracowanie dokumentacji na modernizację remizy w Osuchowie.
Ponadto wiceprzewodniczący RM wystąpił do dyrektor ZOPO Ewy Zielińskiej z wnioskiem o przeanalizowanie możliwości uwzględnienia wniosku rodziców dzieci z ul. Okrężnej i Strażackiej w sprawie korekty harmonogramu kursowania szkolnego busa.
W dalszej części posiedzenia radni zasiadający w Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego wraz z burmistrzami podjęli dyskusję na temat planów przebudowy placu Piłsudskiego.  Z rozmowy wynikło, że modernizacja centrum Mszczonowa polegać będzie na zastosowaniu funkcjonalnych rozwiązań, które mają zagwarantować lepszy przejazd i możliwość swobodnego zaparkowania na mszczonowskim rynku.
- Uważam, że koncepcja przeorganizowania ruchu pojazdów na obszarze placu Piłsudskiego jest dobrym pomysłem. Wówczas samochody i podjeżdżające na przystanek autobusu jechały by tylko od ulicy Sienkiewicza- mówi Łukasz Koperski, przewodniczący Rady Miejskiej.
Można też pomyśleć o alternatywnym przystanku w okolicach parku Narutowicza, Geotermii, czy też cmentarza. Jednak nie wyobrażam sobie sytuacji, która dopuszczałaby likwidację przystanku na placu przy Ratuszu- dodaje przewodniczący.
Do merytorycznej dyskusji włączyli się pozostali radni, którzy zgonie z burmistrzem stwierdzili, że opracowanie planu modernizacji placu Piłsudskiego musi być dobrze przemyślane, aby w jak najlepszy sposób zmienić oblicze centrum Mszczonowa. 
  • autor: Łukasz Nowakowski
  • -

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6668761

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat