Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

19.10.2021

Imieniny

Ziemowita, Jana, Pawła

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

1. Przebudowa skweru przy ulicy Narutowicza

Wraz z początkiem sierpnia ruszyły prace budowlane związane z przebudową skweru przy ulicy Narutowicza w Mszczonowie. Przebudowa tego miejsca polegać będzie  na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej w miejscu istniejących już ciągów pieszych oraz budowy placu w centralnym punkcie skweru, który w przyszłości posłużyć ma jako scena podczas organizowanych w tym miejscu występów artystycznych.Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg MIRDRÓG z Rawy Mazowieckiej.
Wartość inwestycji w kwocie 97 528,48 zł całkowicie finansowana jest z budżetu gminy Mszczonów.
Wykonawca zgodnie z podpisaną umową prace budowlane na placu przy Narutowicza zakończyć ma do 31 sierpnia tego roku.

2. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Małachowszczyzna, Olszewek, Bobrowce, Osuchów, Suszeniec, Janówek, Nowe Poręby, Pawłowice gmina Mszczonów.

Wykonanie całej inwestycji podzielono na dwa etapy:

I etap – obejmujący wsie:  Osuchów, Suszeniec oraz północną część Bobrowiec ze Szkołą Podstawowa włącznie –został wykonanyw 2010 r.

II etap – obejmujący wsie: Bobrowce, Pawłowice, Janówek, Nowe Poręby, Małachowszczyzna, Olszewek wykonawca ma obowiązek wykonać do 31 marca 2012 roku.

Wykonawcą inwestycji jest Zakład Instalacji Wodno-Kanalizacyjnych "TOMPEX" Tomasz Strumian z siedzibą w Brzezinach, ul. Malczewska 101.

Na realizację niniejszego zamówienia Gmina Mszczonów w Mszczonowie uzyskała dofinansowania z środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 1.200.000,00 zł.

Termin zakończenia robót przewidywany jest na 31.03.2012 r.

Planowana wartość inwestycji to ok. 2 370 000,00 zł.

3.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabce Józefpolskie

W celu odprowadzenia ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych terenu wsi Grabce Józefpolskie, zaprojektowana została kanalizacja grawitacyjna oraz tłoczna. Ścieki odprowadzone zostaną do oczyszczalni ścieków dwoma kanałami.
Pierwszy z kanałów wykonany zostanie z rur PVC średnicy 200 mm zbierać będzie ścieki od strony Mszczonowa. Kanał usytuowany zostanie w poboczu drogi gminnej (ul. Żyrardowska). Drugi z kanałów wykonany zostanie z rur PVC o średnicy 200, 250, 315 mm, grawitacyjnie zbierać będzie ścieki z pozostałych terenów(ul. Spacerowa, Ogrodowa, Główna, Miodowa). Łączna długość sieci kanalizacyjnej wyniesie  4,2 km.

Inwestycja realizowana jest przez  Konsorcjum Firm w składzie:

Lider:

JAR-BUD Jarosław Klarecki

05-119 Michałów Reginów, ul. Warszawska 17A

Partner:

INSTALATORSTWO SANITARNE C.O. I GAZ Stanisław Knauber

05-120 Legionowo, ul Kozietulskiego 11

na podstawie umowy zawartej z Gminą Mszczonów nr nr RG3420/23/10 z dnia 18.02.2011 r. Wprowadzenie wykonawcy na plac budowy nastąpiło w dniu 18.02.2011 r.

Termin zakończenia robót przewidywany jest na 18.05.2012 r.

Planowana wartość inwestycji ok. 2.100.000,00 zł.

Na przedmiotową inwestycję będącą częścią przedsięwzięcia pnBudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mszczonów oraz budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabce Józefpolskie Gmina czyni starania o pozyskanie dofinansowania z  Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w ramach działania 4.1. Gospodarka wodno - ściekowa.

 

4.Chodnik przy ulicy Wschodniej oddany do użytku

Mieszkańcy Mszczonowa, którzy narzekali na brak chodnika w ulicy Wschodniej mogą cieszyć się już nowo wybudowanym ciągiem pieszym prowadzącym od ulicy Tarczyńskiej do sklepu Biedronka mieszczącego się przy ulicy Wschodniej.
Wykonawca inwestycji, firma SKIERDRÓG ze Skierniewic za łączną kwotę 104 893,12 zł wykonał budowę chodnika ze ścieżką rowerową o powierzchni -ok. 700m2 wraz ze słupkami wygradzającymi, ławkami i koszami.
Warto dodać, że również rozpoczęły się prace dotyczące zainstalowania oświetlenia na tym odcinku.

5.Budowa wanny z hydromasażem SPA zasilanej wodą geotermalną na obiekcie: Termy Mszczonów

Przedmiotem inwestycji jest budowa wanny zewnętrznej z hydromasażem SPA o wymiarach w rzucie 3,00 x 2,50m. Wanna w wersji publicznej nadziemnej. Technologia podłączenia wanny umożliwi zasilanie jej uzdatniona wodą geotermalną. Nowoprojektowane urządzenie SPA umożliwi użytkownikom jeszcze lepsze poznanie walorów wody geotermalnej.

Inwestycja realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe INSTALEKS , 96-300 Żyrardów,
ul. Browarna 2 na podstawie umowy zawartej z Gminą Mszczonów nr 3420/03/11 z dnia 24.03.2011 r. Wprowadzenie wykonawcy na plac budowy nastąpiło w dniu 24.03.2011 r.

Termin zakończenia robót przewidywany jest na 30.04.2011 r.

Planowana wartość inwestycji ok. 162 000, 00 zł.

Na w/w inwestycję Gmina Mszczonów dostała dofinansowanie w wysokości ok. 100.000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

6.Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Spokojna w Mszczonowie

Celem inwestycji jest wykonanie kanalizacji sanitarnej na os. Spokojna w Mszczonowie.

Wykonawca zobowiązany będzie wykonać system grawitacyjny odprowadzania ścieków składający się z:

- kanału sanitarnego z rur PVC Ø 200/5,9 mm o długości 1808,0 m,

- przykanalików z rur PVC 160/4,7 mm (84szt.) o długości 634,0 m,

- studzienek rewizyjnych oraz studzienek inspekcyjnych.

Inwestycja realizowana jest przez firmę ISSO 1 Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie ul. Jugosłowiańska 10 m 62 na podstawie umowy zawartej z Gminą Mszczonów nr RG3420/05/10 z dnia 02.06.2010r. Wprowadzenie wykonawcy na plac budowy nastąpiło w dniu 04.06.2010r.

Termin zakończenia robót przewidywany jest na 31.05.2011 r.

Planowana wartość inwestycji ok. 1 270 000, 00 zł.

7.Ulica Sienkiewicza oficjalnie otwarta

Projekt  „Przebudowa ulicy Sienkiewicza, Nowy Rynek do drogi powiatowej nr 4724W w Mszczonowie” współfinansowany został przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Wysokość dofinansowania to kwota 1 032 540,70 zł .
W ramach pierwszego etapu prac rewitalizacyjnych mszczonowskiej ulicy Sienkiewicza wykonana została przebudowa oświetlenia ulicznego, a także przebudowa linii energetycznej z napowietrznej na podziemną.
Mieszkańcy tej ulicy mogą cieszyć się 32 nowymi, ozdobnymi słupami oświetleniowymi z podwójnymi lampami  o mocy 50W i 70W z żarówkami sodowymi. Zamontowano również linie kablowe niskiego napięcia 0,4kV o łącznej długości 2005 mb oraz wybudowano złącza kablowo-pomiarowych (46 szt.) oraz 11 szt. złączy kablowych zabudowanych.
Wykonawcą tego pierwszego etapu prac była firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego- Zakład Konserwacyjno-Remontowy Sieci i urządzeń Elektroenergetycznych „Cieślikowski” z Nadarzyna.
Termin realizacji oświetlenia ulicznego został zakończony zgodnie z planem z końcem października ubiegłego roku. Koszty wykonania przebudowy oświetlenia ulicznego to 307 480,81 zł brutto. Przebudowa linii energetycznej, zgodnie z ofertą przetargową, kosztowała 201 101,77 zł brutto, którego koszt poniosła firma PGE Dystrybucja S.A Oddział Łódź.
Dodatkowo została przebudowywana także sieć gazowa i skablowana sieć telefoniczna przez zarządców poszczególnych sieci.
W ramach inwestycji został rozstrzygnięty także przetarg na wykonawcę robót drogowych. Wykonawcą została firma MABAU Polska Sp. z o.o. z Baniochy. Wartość robót z przetargu opiewał na kwotę 1 765 287,47 zł brutto. Termin wykonania inwestycji określony został na 30.06.2011r.
Po przebudowie ulica Sienkiewicza ma jezdnię o szerokości 6,0 m o nawierzchni bitumicznej z obustronnymi ściekami przykrawężnikowymi z kostki betonowej.  Wykonane zostały także chodniki obustronne z częścią najazdową do parkowania z kostki betonowej, oddzielone od części pieszej jasnoszarą płytą 40x40x8. Same chodniki wykonane zostały z kostki betonowej (postarzanej). Wokół drzew ułożone zostały płyty granitowe i kostka granitowa. Na odcinku od ulicy Kilińskiego do ulicy Traugutta powstały obustronne zatoki parkingowe z kostki betonowej ograniczone granitowymi krawężnikami.
Nowa ulica Sienkiewicza zmieniła zupełnie swój dotychczasowy wizerunek, co wpłynie z korzyścią zarówno dla mieszkańców samej ulicy i całego miasta.

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7648149

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat