Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

23.4.2021

Imieniny

Wojciecha, Jerzego, Gerarda

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Nagrodę główną odbiera z rąk prezesa Czuksanowa i...

„Perełki Ziemi Chełmońskiego” wyłonione

W środę 6 lipca w siedzibie GCI w Mszczonowie odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom Konkursu „Perełki Ziemi Chełmońskiego” organizowanego przez LGD „Ziemia Chełmońskiego”. W spotkaniu wzięli udział uczestnicy konkursu oraz przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania z Żabiej Woli – prezes Witold Czuksanow, kierownik biura Dorota Tyszkowska, Małgorzata Warcaba z biura LGD oraz Magdalena Podsiadły z GCI. Spotkanie rozpoczęło się od przypomnienia przez Witolda Czuksanowa celów konkursu, którymi były m.in. promocja i popularyzacja w mediach obszaru objętego działaniem LGD „Ziemia Chełmońskiego” poprzez ukazanie szerszemu gronu odbiorców lokalnej tradycji, historii regionu, dziedzictwa kulturalnego, a także ciekawostek związanych z lokalną kuchnią, ginącymi zawodami oraz wyjątkowymi ludźmi zamieszkującymi w regionie, a także zwiększenie zainteresowania dziennikarzy tematyką lokalną oraz przedstawienie walorów przyrodniczych i turystycznych regionu. Konkurs przeznaczony był dla osób dorosłych, zarówno profesjonalistów, jak i amatorów. Autorzy konkursu nie ograniczyli inwencji twórczej uczestników, wobec czego praca mogła mieć formę zarówno artykułu prasowego, audycji radiowej czy też programu lokalnej telewizji. Każdy też z uczestników mógł zgłosić dowolną liczbę prac, musiały one jednak zostać wcześniej opublikowane. Łącznie w szranki konkursowe stanęło dziewięć prac nadesłanych przez pięciu autorów.
Następnie głos zabrał przewodniczący jury konkursu Tadeusz Sułek, dyrektor ds. promocji i rozwoju oraz dziennikarz Tygodnika „Życie Żyrardowa”. Obok niego w skład jury weszli jeszcze Arkadiusz Kopczewski, dziennikarz Radia RSC oraz Rafał Wasilewski, dziennikarz Merkuriusza Mszczonowskiego. Przewodniczący jury przybliżył krótko zebranym tematykę prac konkursowych, podsumował sam konkurs i jego rezultaty, a następnie dokonał oficjalnego ogłoszenia wyników. I tak nagrodę główną (bon Sodexo o wartości 1000 zł) jury postanowiło przyznać Piotrowi Dymeckiemu za pracę - „Legendy, tajemnice, rzeczy dziwne i ciekawe”. Jury w swoim werdykcie podkreśliło, iż nagrodzona praca stanowić może prawdziwe kompendium wiedzy o lokalnej historii, folklorze oraz o miejscowych opowiadaniach, legendach, ale też o zdarzeniach stricte historycznych oraz o postaciach i ludziach, którzy budowali miejscowe dziedzictwo kulturowe. Z pewnością też dzięki niej wielu mieszkańców Mszczonowa i okolic mogło dowiedzieć się o niezwykle interesujących aspektach historii związanej z ich małą ojczyzną. Piotr Dymecki okazał się także autorem, który nadesłał na konkurs największą ilość prac, bo aż cztery. I jak mówił przewodniczący jury  wszystkie one wymagały ogromnego nakładu pracy historycznej i kronikarskiej, zgromadzenia rozległej wiedzy na temat lokalnej historii oraz pamiątek, a często fizycznego odnalezienia ostatnich żyjących świadków opisywanych wydarzeń czy też udokumentowania lub uchronienia od zapomnienia faktów istotnych dla lokalnego dziedzictwa.
Jury przyznało także trzy wyróżnienia (bony Sodexo o wartości 250 zł). Powędrowały one do: Elżbiety Abramczuk–Kalinowskiej za reportaż antenowy p.t. „Chełmoński obecny. Pamięć o mistrzu” – niezwykle ciekawy i pomysłowy sposób przedstawienia tego jak mistrza widzą i co o nim potrafią powiedzieć współcześni mieszkańcy „Ziemi Chełmońskiego”, Jarosława Pięcka za wywiad z potomkiem Chełmońskiego Panem Stanisławem Austem zatytułowany „W cieniu słynnych przodków” traktujący o tym jak toczyły się losy potomków artysty i jak pamiętają go członkowie oraz do Mateusza Modraka za wspomnienie o Macieju Twardowskim, wieloletnim redaktorze naczelnym i dziennikarzu „Życia Żyrardowa”, ale także o społeczniku i miłośniku lokalnej historii.
Specjalną nagrodę za udział w konkursie w postaci wspaniałego albumu o Polesiu otrzymała także Anna Drewecka, autorka pracy, w której przedstawione zostały osobiste wspomnienia i przemyślenia związane z jej pracą jako nauczycielki na terenie, gdzie mieszkał i tworzył Chełmoński.
Dalszą część spotkania wypełnił drobny poczęstunek, który był świetną okazją do rozmowy pomiędzy autorami poszczególnych prac, wymiany doświadczeń dziennikarskich oraz do pojawienia się pierwszych, nowych pomysłów na kolejne prace związane z terenem „Ziemi Chełmońskiego”. A jak zaznaczył prezes LGD „Ziemia Chełmońskiego” Witold Czuksanow zakończony właśnie konkurs dziennikarski był pierwszym, pionierskim tego typu przedsięwzięciem związanym z popularyzacją terenu, na którym działa LGD, ale z pewnością nie ostatnim i są już plany, aby powstały kolejne jego edycje, bo ciekawych tematów z pewnością nie zabraknie. Wobec powyższego zachęcamy już dziś wszystkich lokalnych dziennikarzy, ale również amatorów i miłośników lokalnej historii oraz miejscowych ciekawostek do gromadzenia materiałów i tworzenia nowych prac mówiących o pięknie i wyjątkowym charakterze „Ziemi Chełmońskiego”.

  • autor: Rafał Wasilewski
  • Spotkanie rozpoczął prezes LGD Witold Czuksanow.
  • -
  • Oficjalne wyniki konkursu ogłosił Tadeusz Sułek,...
  • Nagrodę główną odbiera z rąk prezesa Czuksanowa i...
  • Wyróżnienie odbiera Elżbieta Abramczuk-Kalinowska.
  • Wyróżnienie odbiera Jarosław Pięcek.
  • Wyróżnienie odbiera Mateusz Modrak.
  • Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania.

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7152479

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat