Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

20.9.2021

Imieniny

Mieczysławy, Filipiny, Faustyny

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • -

Z obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę 25 maja, odbyła się IX Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której m.in. została zaprzysiężona Renata Siwiec, która z uwagi na wygaśnięcie mandatu Radnej Ewy Wójcik-Taras, weszła do nowego składu Rady.
Nowa Radna, która nota bene zasiadała w radzie poprzedniej kadencji, zasiądzie w trzech Komisjach: Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Sportu i Młodzieży, a także w Komisji Kultury Zdrowia i Opieki Społecznej.
- Obiecuje, że zrobię wszystko, żeby mieszkańcy naszej gminy czuli się dumni, że mieszkają na ziemi mszczonowskiej- mówi Renata Siwiec, Radna Mszczonowa.
Na Sesji została zaprezentowana także, ocena stanu przeciwpożarowego na terenie miasta i gminy Mszczonów.
Ponadto, Radni zajęli się głównie tematami związanymi z podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w gminie oraz bieżącymi uchwałami i sprawami różnymi.

Ocena stanu przeciwpożarowego

Na początku ocenę stanu przeciwpożarowego rozpoczął Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie, Andrzej Oklesiński, który przedstawił prezentację dotyczącą różnego rodzaju zdarzeń, zagrożeń i pożarów jakie miały miejsce w roku 2010.
Ze statystyk wynikało, że w gminie Mszczonów jest znacznie więcej wyjazdów do wszelkiego rodzaju zdarzeń i zagrożeń niż do samych pożarów.
Warto dodać, że gmina Mszczonów według wyliczeń ma najwyższy wskaźnik wyjazdów na akcje w całym powiecie żyrardowskim.
Od 2005 roku do 2010, OSP Mszczonów miała aż 725 wyjazdów, na drugim miejscu uplasowali się ochotnicy ze Zbiroży, którzy wyjeżdżali łącznie w ciągu  tych pięciu lat, 175 razy.
W tym roku, od stycznia do kwietnia Mszczonów brał udział już w 51 wyjazdach.
Komendant Oklesiński podkreślił, że jednostka OSP Mszczonów jest najprężniej działającą strażą w całym powiecie i jest jedną z najlepszych w województwie.
- OSP Mszczonów jest jednostką, na którą można liczyć niemal w 100%- mówi Andrzej Oklesiński.
Do sukcesów gminy można także zaliczyć, odpowiednie zdyscyplinowanie społeczeństwa. Biorąc pod uwagę bowiem ilość umyślnych podpaleń, powiat żyrardowski, wypada niekorzystnie w porównaniu do gminy Mszczonów, gdyż w powiecie podpalenia umyślne stanowią blisko 70 % pożarów, a w gminie Mszczonów tylko 36%.
Z raportu wynikło również, że gmina Mszczonów w przyszłości ma szansę na posiadanie kolejnej jednostki, będącej w Krajowym Systemie Ratowniczo- Gaśniczym.
- Obok OSP Mszczonów, OSP Zbiroża ma szansę być w KSRG. Mobilność tej jednostki i wyposażenie, a przede wszystkim bojowość i gotowość druhów ze Zbiroży, daje im możliwość bycia w KSRG- podkreśla Komendant Oklesiński.
Uczestniczący na Sesji, Starosta Powiatu Żyrardowskiego Wojciech Szustakiewicz, podkreślił, że współpraca PSP z OSP jest konieczna, gdyż zarówno ochotnicy jaki strażacy zawodowi muszą być dobrze wyposażeni i wzajemnie się uzupełniać.
Starosta podkreślił również imponującą ilość akcji, do których wyjeżdżali druhowie ze Mszczonowa.
- Chciałbym podziękować strażakom za współpracę i wszystkie akcje, których ilość jest imponująca- mówi Wojciech Szustakiewicz.
Następnie glos zabrała Mieczysława Korzonkowska z Urzędu Miejskiego w Mszczonowie, która przedstawiła sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w gminie Mszczonów w 2010 roku.
Ze sprawozdania wynikło, że w roku ubiegłym na terenie gminy odnotowano ogółem 137 zdarzeń w tym: 81 miejscowych zagrożeń, 45 pożarów, 4 wyjazdy poza powiat w ramach KSRG dot. akcji powódź i 7 alarmów fałszywych.
Należy dodać, że w celu doskonalenia umiejętności ratowniczych, jednostki OSP biorą udział w zawodach sportowo-pożarniczych zarówno gminnych jak i powiatowych.
W ubiegłym roku gminne OSP pozyskały dotacje z: WFOŚiGW na kwotę 157.500 zł, z Zarządu Głównego Związku OSP RP na kwotę 150. 000 zł, z komendy wojewódzkiej PSP 150.000 zł oraz z Urzędu Miejskiego w Mszczonowie 172.500 zł.
Dzięki tym dotacjom wszystkie jednostki posiadają sprawne samochody i sprzęt gaśniczy.
Na koniec, Radni podziękowali strażakom za ogromne zaangażowanie i szeroko rozumianą działalność społeczną.
- Warto podziękować druhom, za wychowanie młodzieży, bo w dzisiejszych czasach trudno jest zachęcić młodzież do działania- mówi Barbara Gryglewska,Przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu i Młodzieży Rady Miejskiej w Mszczonowie.
- Dziękuję wszystkim ochotnikom za wszystko co robią na rzecz ratowania życia i mienia ludzkiego. Pragnę dodać, że należą się podziękowania druhom ogólnie za ich działalność i wspaniałe wyniki, które są coraz lepsze. Cieszy fakt, że tyle razy wyjeżdżacie, ale bardziej, że jesteście zawsze gotowi- podkreśla Łukasz Koperski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Mszczonowie.

Ustalenie wysokości opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Mszczonów

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o systemie oświaty, przedszkolem publicznym jest przedszkole, które realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Organ prowadzący ustala wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym ten wymiar.
W uchwale zaproponowano wprowadzenie opłaty za każdą godzinę korzystania z odpłatnych świadczeń przedszkola w wysokości 0,2 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.
W przypadku korzystania z przedszkola przez dwoje lub więcej dzieci (rodzeństwo), ustala się opłatę od jednego dziecka, za jedna godzinę świadczeń przedszkola w zakresie przekraczającym realizacje podstawy programowej wychowania przedszkolnego, wysokości 0,15% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2011 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1386,00 zł. Opłata za jedną godzinę świadczeń przedszkola w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wyniesie w 2011 roku, 2, 77 zł- w przypadku korzystania z przedszkola przez jedno dziecko.
W przypadku korzystania z przedszkola przez dwoje lub więcej dzieci (rodzeństwo), opłata od jednego dziecka, za jedną godzinę świadczeń przedszkola w zakresie przekra
czającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w 2011 roku wyniesie 2,07 złotego.
- To bardzo ważna uchwała, która będzie funkcjonowała przez kilka lat. Dotychczasowa uchwała będzie obowiązywała zgodnie z ustawą o systemie oświaty tylko do końca sierpnia- mówi Ewa Zielińska, dyrektor ZOPO w Mszczonowie.
Do tej pory opłata za pobyt dziecka w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Mszczonowie wynosiła 140 złotych na miesiąc, bez względu na to ile czasu dziecko przebywało w placówce.
Według nowej uchwały miesięczna opłata za siedem godzin dziennie pobytu dziecka w przedszkolu wyniesie około 110 złotych, za ośmiogodzinny pobyt dziecka rodzic zapłaci około 166 złotych, za 9 godzin z kolei około 221 złotych, a za 10 godzin około 277 złotych.
Warto podkreślić, że zaproponowana przez gminę Mszczonów, stawka za jedną godzinę opieki nad dzieckiem w przedszkolu, jest niewielką kwotą, która pozwoli rodzicom za nie duże pieniądze pozostawić dziecko pod profesjonalną opieką w publicznej placówce.

Sprawy bieżące

Radni przyjęli pozytywnie sprawozdanie z realizacji programu współpracy organizacjami pozarządowymi w roku 2010.
Miejscy Radni także jednogłośnie przegłosowali uchwałę, w której wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargu, na zawarcie z dotychczasowym najemcą umowy najmu części wieży w Domu Strażaka w Mszczonowie, z przeznaczeniem na eksploatację urządzeń i instalacji telefonii cyfrowej. Podjęta uchwała pozwoli na zawarcie tej umowy do dnia 28 lutego 2016 roku.
Na sesji, Radni przegłosowali również zmiany w uchwale z dnia 23 marca 2011roku,  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów, obejmującego fragment miejscowości Marków Świnice, Wręcza, Świnice, Długowizna, Lublinów, Czekaj.
W tym planie zabrakło wówczas wpisania małego fragmentu miejscowości Grabce Józefpolskie, który musiał być uzupełniony w aktualnym planie miejscowego zagospodarowania przestrzennego.
Jest to kolejna uchwała z serii uchwał dotyczących planowanej na terenie gminy inwestycji Parku Rozrywki.
Radni zgodnie z porządkiem obrad podjęli również uchwałę zmieniającą dotychczasową uchwałę budżetową gminy Mszczonów na rok 2011 i zdali raport z działania komisji rewizyjnej, która skontrolowała Gminne Centrum Informacji, Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Mszczonowie oraz Wydział finansowo-budżetowy w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie.

  • autor: Łukasz Nowakowski
  • Wręczenie kwiatów nowej Radnej przez Radnego Marka Zientka
  • Uroczyste zaprzysiężenie nowej Radnej
  • Przedstawiciele gminnych OSP
  • Radni w czasie głosowania nad bieżącymi uchwałami
  • Gratuklacje Radnej Renacie Siwiec składa Przewodniczący...
  • Przemówienie Komendanta Straży Pożarnej w Żyrardowie,...

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7557769

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat