Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

25.11.2020

Imieniny

Erazma, Katarzyny, Jozafata

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Konferencja 10.05.2011r. w Mszczonowie

Wykorzystać przyrodę na rzecz rozwoju miast

We wtorek 10 maja w Hotelu „Panorama” w Mszczonowie została zorganizowana konferencja dotycząca wykorzystania odnawialnych źródeł energii w miastach, które dają ogromne możliwości zarówno w ciepłownictwie jak i w rekreacji. Konferencja została zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne oraz Poszukiwanie Nafty i Gazu Jasło Sp. z o.o.
Program spotkania został podzielony na dwie części, w pierwszej z nich po wystąpieniach inauguracyjnych zostały zaprezentowane prezentacje, które dotyczyły głównie uwarunkowań złożowych na terenie Polski oraz kwestii formalnych, finansowych i realizacyjnych projektów budowy sieci geotermalnej.
Omówione zostały także zasady finansowania tychże inwestycji oraz możliwość wsparcia projektów geotermalnych ze środków zewnętrznych.
W drugiej części spotkania uczestnicy mieli możliwość odwiedzenia mszczonowskich Term, a także ciepłowni geotermalnej w Mszczonowie.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Środowiska w osobie zastępcy dyrektora departamentu geologii i koncesji geologicznych Andrzeja Przybycina oraz Janusza Pilitowskiego z departamentu energetyki Ministerstwa Gospodarki.
Wśród prelegentów oprócz gospodarza konferencji Burmistrza Mszczonowa można było usłyszeć prezentacje przedstawicieli min. Katedry Surowców Energetycznych WGGiOŚ AGH, którzy omówili zasoby energii geotermalnej w Polsce i możliwości ich wykorzystania, a także przedstawiciela Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło Sp. z o.o., który pokrótce zaprezentował podstawowe prace wiertnicze i badania związane z udostępnieniem i rozpoznaniem złoża geotermalnego.
Wiele ciekawych kwestii poruszonych zostało przez Zakład Energii Odnawialnej IGSMiE PAN, które dotyczyły projektów związanych z wykorzystaniem energii geotermalnej.
Warto podkreślić, że odnawialne źródła energii wykorzystywane są głównie w ciepłownictwie, balneoterapi/rekreacji, produkcji prądu oraz w odzyskiwaniu substancji np. soli leczniczych.
Do podstawowych plusów geotermii można zaliczyć fakt, że dzięki temu rodzajowi energii istnieje praktyczna nieograniczoność i odnawialność, możliwość wykorzystania zasobów wody i energii geotermalnej w rolnictwie, ogrodnictwie i rekreacji.
Do zalet należą także niskie koszty funkcjonowania instalacji.
Niestety na chwilę obecną pomimo wielu zalet nie udało się stworzyć dobrze funkcjonującego systemu wdrażania projektów budowy nowych odwiertów. W Polsce jest zaledwie kilka miast, które wykorzystują odnawialne źródła energii, wśród których znalazł zaszczytne miejsce Mszczonów.
W Mszczonowie pierwsze odwierty powstały w latach 70-tych. Jednak faktyczne wykorzystanie tego nieograniczonego źródła energii nastąpiło w latach 90-tych, kiedy to za sprawą Burmistrza Józefa Grzegorza Kurka, został reaktywowany stary odwiert, który zastąpił stare kotłownie.
Wówczas taka inwestycja była bardzo ryzykowna, gdyż geotermia stanowiła pewne novum jak na tamte czasy. Projekt ten okazał się jednak ogromnym sukcesem dla miasta Mszczonów.
Mszczonowskie źródło służy bowiem zarówno do celów grzewczych, a także spożywczych i rekreacyjnych.
Jak podają statystyki, geotermalna inwestycja zastąpiła działające wcześniej trzy miejskie kotłownie węglowe, które stanowiły ogromne źródło zanieczyszczeń.
Dzięki zastosowaniu ogrzewania pochodzącego z odnawialnych źródeł energii emisja pyłów spadła do zera.
Ponadto źródła zostały wykorzystane do zasilenia Mszczonowskich Term, które będąc nowoczesnym kompleksem basenowym stanowią wspaniałe miejsce rekreacji zarówno dla mieszkańców miasta i gminy Mszczonów, ale również dla mieszkańców okolicznych miejscowości, a nawet dla mieszkańców aglomeracji warszawsko- łódzkiej.
Jak zapowiedział podczas konferencji Burmistrz Mszczonowa są już plany, aby źródła termalne wykorzystać do kolejnych inwestycji.
- Myślimy nad drugim etapem rozbudowy Mszczonowskich Term. Mamy pomysł na basen zimowy. Ta inwestycja jest potrzebna, gdyż nasze termy zyskały sobie sławę jako miejsce sprzyjające rehabilitacji. Ponadto chcemy zrobić specjalne baseny do hodowli karpia- mówił Burmistrz Józef Grzegorz Kurek.

  • autor: Łukasz Nowakowski
  • Gospodarze Konferencji i zaproszeni Goście
  • Przemowa Burmistrza Józefa Grzegorza Kurka dotycząca...
  • Zwiedzanie Mszczonowskich Term- foto. Termy Mszczonów
  • Zaproszeni goście przed wejściem na Mszczonowskie Termy-...

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6643719

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat