Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

18.10.2021

Imieniny

Łukasza, Juliana, Bogumiły

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • -

Z obrad VI sesji Rady Miejskiej

W poniedziałek 14 lutego odbyła się kolejna sesja miejskiego samorządu. Była ona poświęcona informacjom na temat rynku pracy na terenie miasta i gminy Mszczonów. Samorządowcy wysłuchali także sprawozdania z działalności Gminnego Centrum Informacji oraz przyjęli bieżące uchwały.
 
Rynek pracy
Sesja rozpoczęła się od sprawozdania za rok 2010 dotyczącego miejscowego rynku pracy, który przedstawił Jan Maciejski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie. Z przedstawionej informacji wynika, że w roku ubiegłym  dostrzegalne SA skutki kryzysu gospodarczego i zwiększyła się liczba bezrobotnych rejestrujących się w PUP. Stopa bezrobocia w powiecie żyrardowskim wyniosła 12,7%. Mimo, iż Urząd Pracy dysponował w ubiegłym roku rekordowymi środkami na aktywizację osób bezrobotnych i dzięki temu udało się zaktywizować 1334 osoby bezrobotne, w tym 154 osoby z terenu gminy Mszczonów, ale mimo to nie udało się zmniejszyć stopy bezrobocia. Jak wskazują dane 79% osób rejestrujących się w PUP są to osoby, które wcześniej pracowały. Jeśli chodzi o gminę Mszczonów to wśród noworejestrujących się było 68% osób, które wcześniej miały pracę.
Jeśli chodzi o dalsze dane dotyczące gminy Mszczonów w 2010 r. to przedstawiają się one następująco -83 osoby z Mszczonowa zostały skierowane na staż, 17 osób skorzystało z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dla 11 osób UP zrefundował koszty pracodawców utworzenia nowego stanowiska pracy.
Dyrektor poinformował, że niestety, ale w roku bieżącym środki przeznaczone na aktywizację osób bezrobotnych są znacznie niższe i będzie to kwota ok. 4 mln złotych na powiat.
 
Sprawozdanie z działalności GCI
Kolejnym tematem było sprawozdanie z działalności GCI. Przedstawiła je Beata Sznajder, kierownik jednostki. Zreferowała ona działania podejmowane przez GCI związane z rynkiem pracy, korzystanie z Internetu i usług biurowych przez mieszkańców, działalność szkoleniową prowadzoną w minionym roku w ramach dwóch projektów unijnych dotyczących kursów języka angielskiego i komputerowego, działalność punktu konsultacyjnego dla przedsiębiorców, działalność filii w Osuchowie oraz wszelkie działania promocyjne i projekty, które były realizowane przez pracowników GCI. Podsumowała też 10-letnią działalność centrum na terenie gminy Mszczonów. Z przedstawionych danych wynika, że w ciągu 10 lat działalności z różnych usług mszczonowskiego centrum skorzystało łącznie ponad 54 tys. osób.
 
Zmiana Studium
Bardzo ważną uchwałą, którą przyjęli radni były zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów dotyczący terenów przeznaczonych pod przyszły Park Rozrywki, inwestycję o kluczowym znaczeniu dla całego regionu i mieszkańców gminy Mszczonów. Uchwała ta jak zaznaczył wiceprzewodniczący RM Marek Zientek może otworzyć zupełnie nową erę w dziejach Mszczonowa.
Tereny te zostaną odrolnione i będą mogły być przeznaczone tylko i wyłącznie pod park nauki i rozrywki. Inwestor może kupić pod ten cel wyłącznie grunty odrolnione inaczej nie dostanie na to zezwolenia z MSW. Mimo trudności w negocjacjach z pojedynczymi osobami inwestor zgromadził już prawie cały niezbędny teren do realizacji pierwszego etapu inwestycji i postanowił dalej negocjować z niezdecydowanymi.
 
 
Podział sołectwa?
Radni przyjęli także uchwałę dotyczącą konsultacji społecznych w sprawie protestu jaki wpłynął do Rady Miejskiej w związku z wyborem sołtysa w sołectwie Marianka. Autorzy protestu wyrazili chęć podziału dotychczas istniejącego sołectwa składającego się z 4 wsi: Marianka, Bronisławów Władysławów i Pieńki Strzyże na dwa osobne sołectwa. Jedno obejmujące Mariankę i Bronisławów i drugie, w skład którego wejdzie Władysławów i Pieńki Strzyże.
Również pani sołtys, która był obecna podczas sesji przesłała do Rady Miejskiej pismo  podpisane przez 55 osób wyrażające sprzeciw wobec podziału sołectwa.
W związku z tym musi odbyć się zebranie wiejskie , na którym mieszkańcy wypowiedzą się za lub przeciw podziałowi. Jeśli podział ma być skuteczny w głosowaniu musi wziąć udział min. 30% uprawionych do głosowania mieszkańców.
 
Sprawy bieżące
Podczas sesji dyrektor OSiR Michał Szymański przedstawił radnym projekty uchwał dotyczące stypendiów sportowych, regulaminu funkcjonowania boisk Orlik oraz zmian w statucie OSiR-u związanych z przejęciem tychże boisk. Ponieważ uchwały te były szczegółowo omawiane na komisjach tematycznych to podczas sesji zostały przyjęte przez radnych jednogłośnie.
Kolejnym tematem, którym zajęli się radni były projekty uchwały, które przedstawiła Ewa Zielińska, dyrektor ZOPO . Proponowane zmiany w uchwale dotyczyły rachunków wydzielonych dla szkół oraz finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli. Maksymalna kwota jaką mogą otrzymać nauczyciele w ramach dofinansowania kształcenia w związku ze zwiększonymi kosztami kształcenia został podniesiona do kwoty 1500 zł/semestr.
Przyjęto także bieżące zmiany w budżecie gminy Mszczonów, w których zwiększono dochody budżetu o kwotę 753 tys. zł, na którą m.in. składają się wpływy z dotacji na drogi z powiatu oraz wpływy dotyczące projektu „Weekend z Termami Mszczonów” oraz o wpływy z podatków. Jednocześnie o tą samą kwotę zwiększone zostają wydatki. Zmiany nie wpływają więc na równowagę budżetową.
  • autor: Rafał Wasilewski
  • Jan Maciejski, dyrektor PUP w Żyrardowie.
  • Beata Sznajder, kierownik GCI
  • Michał Szymański, dyrektor OSiR
  • -

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7646779

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat