Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

19.10.2021

Imieniny

Ziemowita, Jana, Pawła

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

KOMISJE RM W MSZCZONOWIE

Komisje Rady Miejskiej w Mszczonowie: 

 1. Rewizyjna

 2. Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy

 3. Budżetu i Mienia Komunalnego

 4. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

 5. Oświaty, Sportu i Młodzieży

 6. Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

 

Przedmiot działania komisji

1. Komisja Rewizyjna

 • opiniowanie wykonania budżetu gminy i występowanie z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium,

 • wykonywanie kontroli zleconych przez radę,

 • realizacja zadań zgodnie ze Statutem Gminy.

2. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy

 • opiniowanie kierunków rozwoju gminy określonych w Strategii, planach zagospodarowania przestrzennego i planach rocznych,

 • opiniowanie sposobu wykonywania uchwał rady i sposobu oraz zakresu realizacji inwestycji gminnych,

 • proponowanie podjęcia działań promujących Gminę.

3. Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego

 • opiniowanie planów budżetu gminy oraz zmian w budżecie gminy,

 • opiniowanie sprawozdań z wykonania budżetu gminy,

 • opiniowanie nabywania i zbywania mienia komunalnego.

4. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

 • opiniowanie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

 • ocena stanu porządku publicznego i przestrzegania prawa,

 • opiniowanie spraw z zakresu ochrony środowiska i nadzór nad należytym stanem sanitarnym, czystością i porządkiem w gminie,

 • opiniowanie spraw dotyczących rolnictwa,

 • opiniowanie funkcjonowania ZGKiM.

5. Komisja Oświaty i Młodzieży

 • opiniowanie budżetu gminy w dziale kultura fizyczna, oświata i wychowanie,

 • opiniowanie wszelkich spraw związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych oraz kultury fizycznej

 • koordynowanie organizacji imprez sportowych

 • propagowanie samorządności wśród młodzieży poprzez wspieranie działań Młodzieżowej Rady Miejskiej i nadzór nad pracami tej rady,

 • Współpraca z Komisją Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom wśród młodzieży

 

6. Komisja Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

 • opiniowanie budżetu gminy w dziale kultura , zdrowie i opieka społeczna

 • opiniowanie wszelkich spraw związanych z funkcjonowaniem placówek upowszechniania kultury

 • koordynowanie organizacji imprez rozrywkowych i sportowych,

 • opiniowanie wszelkich spraw z zakresu zdrowia i opieki społecznej

 • Współpraca z Komisją Oświaty, Sportu i Młodzieży w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom wśród młodzieży

 

Składy osobowe stałych Komisji Rady Miejskiej w Mszczonowie:

1. Komisja Rewizyjna

 1. Krzysztof Krawczyk - Przewodniczący Komisji

 2. Ryszard Stusiński - Wiceprzewodniczący Komisji

 3. Andrzej Osial - Członek Komisji

 4. Piotr Chyła – Członek Komisji

 5. Barbara Gryglewska – Członek Komisji

 6. Zdzisław Banasiak - Członek Komisji

 7. Renata Siwiec- Członek Komisji


2. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy

 1. Ryszard Stusiński - Przewodniczący Komisji

 2. Piotr Chyła – Wiceprzewodniczący Komisji

 3. Łukasz Koperski – Członek Komisji

 4. Marek Zientek – Członek Komisji

 5. Andrzej Osiński – Członek Komisji

 6. Jerzy Siniarski- Członek Komisji

 

3. Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego

 1. Marek Zientek - Przewodniczący Komisji

 2. Waldemar Suski– Wiceprzewodniczący Komisji

 3. Łukasz Koperski – Członek Komisji

 4. Jerzy Siniarski – Członek Komisji

 5. Marek Baumel - Członek Komisji

 6. Krzysztof Krawczyk - Członek Komisji4. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

 1. Jerzy Siniarski - Przewodniczący Komisji

 2. Andrzej Osial – Wiceprzewodniczący Komisji

 3. Andrzej Osiński – Członek Komisji

 4. Marek Baumel – Członek Komisji

 5. Dariusz Olesiński - Członek Komisji

 6. Zdzisław Banasiak - Członek Komisji


5. Komisja Oświaty, Sportu i Młodzieży

 1. Barbara Gryglewska - Przewodnicząca Komisji

 2. Waldemar Suski – Wiceprzewodniczący Komisji

 3. Andrzej Osiński – Członek Komisji

 4. Andrzej Osial – Członek Komisji

 5. Dariusz Olesiński– Członek Komisji

 6. Marek Baumel - Członek Komisji

 7. Renata Siwiec- Członek Komisji

 

6. Komisja Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

 1. Piotr Chyła - Przewodniczący Komisji

 2. Renata Siwiec- Wiceprzewodnicząca Komisji 

 3. Barbara Gryglewska – Członek Komisji

 4. Ryszard Stusiński – Członek Komisji

 5. Krzysztof Krawczyk – Członek Komisji

 6. Dariusz Olesiński - Członek Komisji

 7. Waldemar Suski- Członek Komisji

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7648047

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat